Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-241

2013.12.31: Węzeł przesiadkowy z którego żal odjeżdżać

Fryburg Bryzgowijski to piękne, liczące niemal 900 lat miasto malowniczo położone na południowo-zachodnich rubieżach Niemiec, niedaleko granic z Francją i Szwajcarią. Dzięki konsekwentnej polityce w ciągu ostatnich trzech dekad liczba... »

2013.12.30: Ciąg pieszo-rowerowy na Banacha zmodernizowany

Remont prowizorycznego ciągu pieszo-rowerowego w ul. Banacha, a w szczególności wyznaczenie przejazdu przez Żwirki i Wigury, był długo wyczekiwany przez warszawskich rowerzystów. W końcu się stało. Gdzieś tu miała być nowa droga dla... »

2013.12.27: Prognozy Zielonego Mazowsza trafniejsze niż GDDKiA

W 2008 roku opublikowaliśmy materiał rozszerzający prognozę ruchu drogowego dla warszawskich mostów do roku 2025 przedstawioną przez GDDKiA dwa lata wcześniej . Mamy 2013 rok, a więc możemy zweryfikować trafność przedstawionych wtedy... »

2013.12.23: Szwecja zimowa i pieszo-rowerowa, część II

Zapraszamy na dalszy ciąg wirtualnej wizyty w mieście, które mimo surowej zimy zdecydowanie stawia na transport rowerowy, ruch pieszy i komunikację autobusową. Wiemy już, co Luleå oferuje cyklistom , dziś poszerzymy ten obraz o inne... »

2013.12.22: Samorządy Bielan przeciwne ingerencji w ul. Dewajtis

Publikujemy otrzymane wystąpienie samorządów bielańskich wyrażające dezaprobatę dla szkodliwego społecznie postępowania władz dzielnicy. Warszawa, 26.11.2013 Do: Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m. st. Warszawy Szanowna Pani... »

2013.12.20: Zatoki? To się leczy – w Höör, część XV

Szwecja jeszcze nie występowała w serialu ,,Zatoki? To się leczy!''. Z pewnością jednak nie będzie zaskoczeniem, że w kraju tak konsekwentnie i skutecznie dążącym do ,,wizji zero'' czyli całkowitej eliminacji śmiertelnych wypadków można... »

2013.12.19: Kolej w 100% na energię odnawialną

Fragment plakatu kolei niemieckich dotyczącego oferty przejazdów w 100% z użyciem energii odnawialnej. Tekst na plakacie: Każdy może zrobić coś dla przyszłych pokoleń. BahnCard (karta kolejowa) ze 100% ekologicznym prądem. (tłumaczenie... »

2013.12.17: Wszczęto postępowanie ws. unieważnienia zezwolenia na chodnik w rezerwacie

Warszawa, dnia 5.12.2013 r. DOP-00.6205.121.2011.PW.6 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 31 § 2 i art. 157 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - dalej „k.p.a.", po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia Zielone Mazowsze... »

2013.12.16: Żoliborski KDS wnosi o połączenie ścieżek

Od: Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy. Do: Krzysztof Bugla, Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Szanowny Panie, Prezydium Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Żoliborz zgodnie z... »

2013.12.14: Co robią dziś niemieccy górnicy?

Jest rok 2006. Podczas jednej z podróży służbowych odwiedzam Dortmund. Zwiedzamy koksownię Hansa, jedną z najlepiej zachowanych i najdłużej pracujących koksowni na świecie. To właśnie tutaj od 1928 roku przez ponad 60 lat pracowało koło... »

2013.12.13: Obszar Natura 2000 zamieciony pod chodnik

Droga do wybudowania chodnika przy ul. Dewajtis była kręta i wieloetapowa. Wiodła przez zezwolenie GDOŚ na odstępstwa , opinie ZDM i Inżyniera Ruchu , decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego[1], decyzję o pozwoleniu na... »

2013.12.12: Wypadki, których można uniknąć

Rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej na ul. Hirszfelda domagają się świateł przy przejściu dla pieszych przez ul. Dereniową. Sygnalizacja świetlna kosztuje. Burmistrz Ursynowa zrzuca problem na władze miasta, władze miasta... »

2013.12.11: Szwecja zimowa i całkiem rowerowa, część I

Na rozpoczęcie zimowego sezonu rowerowego dobrze nam zrobi wizyta w Norrbotten - wysuniętym najdalej na północ regionie Szwecji. Jego stolica, zamieszkała przez około 73 tys. osób Luleå leży mniej więcej naprzeciw znanego już z... »

2013.12.10: Puste tory

Na polskiej sieci kolejowej kursuje coraz mniej pociągów – jest to widoczne nie tylko na liniach regionalnych, na których często liczba połączeń spadła do zera. Coraz mniej pociągów uruchamianych jest również na głównych ciągach... »

2013.12.09: Komisja Ochrony Środowiska Rady Warszawy o chodniku przy ul. Dewajtis

PROTOKÓŁ Nr 64/13 Z POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 09 grudnia 2013 roku (fragmenty) W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji 1. Dariusz Figura - Przewodniczący Komisji 2. Aleksandra Gajewska - Wiceprzewodnicząca... »

2013.12.09: Projekty dla ulic Dawidowskiego i Markowskiej zatwierdzone

Z przyjemnością informujemy, że udało się zatwierdzić dwa z czterech opracowanych przez nas na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego projektów pasów rowerowych - przy ul. Dawidowskiego i Markowskiej. Dla pozostałych dwóch projektów... »

2013.12.08: Rynek energii, czyli obfitość prądu

Niemcy od dawna byli szczególnie aktywni w obserwowaniu funkcjonowania Ziemi i zaprzęganiu zaobserwowanych prawidłowości do działań praktycznych. Zwykle umieli oni także zręcznie łączyć wiele dziedzin wiedzy. Obecnie przedmiotem tych... »

2013.12.07: Mity i fakty o chodniku przy ul. Dewajtis

Na temat Lasu Bielańskiego, a ostatnio i chodnika wzdłuż ul. Dewajtis powstaje wiele mitów, które zniekształcają społeczny obraz sytuacji i są źródłem zupełnie mylnych ocen. Kontynuując naszą misję dostarczania społeczeństwu pełnych... »

2013.12.04: Program Ochrony przed Hałasem na sesji Rady Warszawy

Na sesji Rady Warszawy 5 grudnia 2013 głosowany będzie projekt Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Warszawy. Zapraszamy cierpiętników z kręgu nadlotniskowego Babic do udziału w sesji. Pałac Kultury i Nauki, IV p., Sala Warszawska... »

2013.12.03: O wygodniejszą drogę na Pole Mokotowskie

Od: Łukasz Gawryś. Do: Zarząd Oczyszczania Miasta. Dotyczy: chodnika przy Pomniku Jazdy Polskiej, przy skrzyżowaniu Waryńskiego i al. Armii Ludowej. Przy wyżej opisanej lokalizacji znajduje się wąski (około 1,5 metra szerokości, 54 metry... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-241 | Dodaj nowy