2012.02.28: Windy na Andersa tylko dla ozdoby?

Witam, chciałam podziekować za ten artykuł (Wielki test wind i podnośników - 3 miesiące później - przyp. red.) Od trzech tygodni odbieram dziecko ze żłobka (okolice ul. gen. Zajaczka), po czym z dzieckiem w wózku muszę się przedostać na... »

2009.01.29: Spotkanie ws. przebudowy wiaduktów ul. Andersa

Spotkanie odbyło się w dniu 29 stycznia 2009 r. Obecni: wg załączonej listy obecności. Zebranych powitał Pan Wiesław Witek p.o. Dyrektor Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym. Zaznaczył, że spotkanie jest nagrywane, z... »

2009.01.14: Protokół i wiele uwag do protokołu

Spotkanie odbyło się w dniu 30 grudnia 2008 r. Obecni: wg załączonej listy obecności. Zebranych powitał Pan Wiesław Witek p.o. Dyrektora Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym. Przypomniał, że odbyte ze Stowarzyszeniem... »

2009.01.09: Jak szerokie muszą być schody na perony?

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami , przedstawiamy szczegółowo jeden z elementów projektu rozbudowy wiaduktów w ciągu Andersa - Mickiewicza, który wciąż pozostaje kwestią sporną - tzn. powiązanie ciągów pieszych na wiadukcie z kluczowym... »

2009.01.06: Wieści z wiaduktu nad dworcem Gdańskim

Temat wiaduktu w ul. Andersa zszedł z pierwszych stron gazet, spróbujmy zatem na spokojnie podsumować dotychczasowe efekty i aktualny stan trudnych negocjacji pomiędzy Zielonym Mazowszem, inwestorem, projektantem i kolejarzami: 1... »

2008.12.15: Niepełnosprawni o wiadukcie w ul. Andersa

Od: Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w m.st. Warszawie. Do: Pan Jerzy Kulik, Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Szanowny Panie, w imieniu Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, działającej jako ciało doradcze przy Prezydencie m.st... »

2008.12.09: Pasażer sobie dojdzie...

W związku z dużym zainteresowaniem sprawą wiaduktów w ciągu ul. Andersa - Mickiewicza, przedstawiamy parę szczegółów projektu, które staramy się zmienić. Rysunki i uwagi do nich dotyczą wersji projektu z 28 listopada 2008 r. - niektóre... »

2008.12.04: Stanowisko ws. przebudowy wiaduktu ul. Andersa

Warszawa, 4 grudnia 2008. 1. Po przeanalizowaniu aktualnej wersji projektu przebudowy ul. Andersa i ul. Mickiewicza wraz z wiaduktem nad torami PKP i ul. Słomińskiego, otrzymanej 28 listopada br., przedstawiamy w załączeniu... »

2008.11.09: Zamieszanie wokół wiaduktu w ul. Andersa

W ostatnich dniach pojawił się szereg artykułów prasowych na temat katastrofalnego stanu wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Andersa - Mickiewicza. Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) próbuje zrzucić winę za swoje zaniechania i błędy na... »

2008.04.02: Andersa do poprawki

Odwołanie od decyzji Wojewody Mazowieckiego nr WŚR.I.SK/6613/61/07 wydanej dnia 5 marca 2008 roku (zawiadomienie o wydaniu decyzji odebrano 19 marca 2008 roku). Stowarzyszenie Zielone Mazowsze nie zgadza się z treścią decyzji o... »

2007.07.13: Wniosek w sprawie przebudowy ulic Andersa i Mickiewicza

W związku z zawiadomieniem WŚR.I.DW/6613/1/61/07 o wszczęciu postępowania w sprawie przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Andersa i ul. Mickiewicza wraz z wiaduktem nad torami PKP i ul. Słomińskiego na odcinku od ul... »

2006.12.28: Inwestycje transportowe w budżecie Warszawy na rok 2007

Niniejszy krótki raport zawiera przegląd wybranych inwestycji transportowych, zawartych w projekcie budżetu Warszawy na rok 2007, pod kątem zgodności z polityką transportową i efektywności wydatkowania zaplanowanych środków. Oparty jest... »

2006.03.08: Wnioski do decyzji lokalizacyjnej stacji metra Muranów

Dotyczy: postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - stacji metra A-16. Po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania wnoszę o wydanie decyzji dla powyższej inwestycji z następującymi warunkami: 1. Nakaz realizacji... »

2005.07.18: Uwagi do projektu przejścia podziemnego pod Dworcem Gdańskim

Do: Metro Warszawskie Sp. z o.o. Dotyczy: budowy przejścia podziemnego pod Dworcem Gdańskim. W związku z konsultacjami społecznymi planowanej budowy przejścia podziemnego pod stacją kolejową Dworzec Gdański postulujemy co następuje: 1... »

2004.09.21: Pismo w sprawie poszerzenia ul. Andersa

Do: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 01-901 Warszawa Dotyczy: remontu wiaduktu w ulicy Andersa. Szanowni Państwo, W związku z przedłożonym przez firmę BAKS Sp. z o.o. projektem przebudowy wiaduktu w ulicy Andresa nad torami stacji... »

2002.02.20: Zostawcie Andersa w spokoju

Federacja Zielonych wyraża zaniepokojenie planami marnowania publicznych funduszy na budowę drugiej jezdni ulicy Gen. Andersa. W 1995 roku uchwalono Politykę Transportową dla miasta stołecznego Warszawy, powszechnie uznawaną za jeden z... »

Dodaj nowy artykuł