Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-59

2006.11.16: Ruch drogowy a choroby układu oddechowego

Niniejszy raport zawiera przegląd studiów dotyczących związków ruchu drogowego z astmą i innymi chorobami układu oddechowego. Oparty został na materiałach przygotowanych przez Brett Hulsey z Sierra Club w 2005 r. Tłumaczenie we... »

2006.11.14: Narażenie na zanieczyszczenia z ruchu drogowego

Niniejszy raport zawiera przegląd studiów dotyczących narażenia na zanieczyszczenia z ruchu drogowego. Oparty został na materiałach przygotowanych przez Brett Hulsey z Sierra Club w 2005 r. Tłumaczenie we współpracy z Nie przez Miasto... »

2006.08.22: Nowelizacja specustawy już w Sejmie

Kilkunastu posłów skierowało do sejmu projekt nowelizacji Ustawy o specjalnym trybie przygotowywania inwestycji w zakresie dróg krajowych, zwanej potocznie "specustawą" lub "drogowym stanem wojennym". Instytut Spraw Obywatelskich już... »

2006.08.18: Specustawa niezgodna z Konstytucją

Na stronie Obywatelskiej Agencji Informacyjnej pojawiła się opinia prawna na temat zgodności tzw. Specustawy drogowej z Konstytucją RP. Ustawa o specjalnym trybie przygotowywania inwestycji w zakresie dróg krajowych, a także jej planowana... »

2005.09.23: Państwo polskie dotuje TIRy

Po wielu latach konsekwentnego odmawiania przez kolejne rządy dotacji na rzecz kolei (do przewozów regionalnych dopłacają samorządy wojewódzkie) wkroczono na kolejny poziom absurdu. Pieniądze publiczne przeznaczane będą na opłacanie... »

2005.03.03: Bemowo nie chce autostrady

Uchwała nr III/16/05 Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie planowanej budowy dróg ekspresowych na terenie Bemowa, warszawskiego węzła komunikacyjnego, autostradowej obwodnicy i udrożnienia układu drogowego m... »

2004.09.09: Organizacje pozarządowe współpracują z radnymi

Dziewiątego września w Pałacu Kultury i Nauki odbyło się nieformalne spotkanie przedstawicieli władz miasta przeciwnych przepuszczeniu przez Warszawę autostrady A-2, a konkretniej ogromnego ruchu tranzytowego jaki by ze sobą przyniosła... »

2004.09.09: De profundis clamavi

Drugiego września w "Południu" ukazał się felieton "niezależny", w którym niejaki Marek Szymański wyśmiewa przeciwników autostrady przez Ursynów, a przy okazji wtrąca dwa zwięzłe akapity, w których rzekomo uzasadnia poprowadzenie... »

2004.09.01: Politycy a A-2

Politycy z różnych ugrupowań koalicji rządzącej Warszawą (sic!) protestują przeciwko budowie autostrad przez stolicę, w zamian domagając się obwodnicy. Najbardziej zdecydowaną postawę przyjęła Liga Polskich Rodzin, która złożyła projekt... »

2004.07.10: Warszawiacy a A-2

Wczorajsze spotkanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), projektantów części autostrady, zwanej taktownie drogą ekspresową, między Puławską a wschodnim krańcem Warszawy, oraz wybranych przedstawicieli samorządu... »

2003.05.15: Autostrady się Polsce nie opłacą

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (podobnie jak wcześniej warszawski Instytut Spraw Publicznych) skrytykował Narodowy Plan Rozwoju - rządowy plan, który określa, na co mają być wydawane fundusze strukturalne. Złym pomysłem jest m.in... »

2002.10.29: Odszkodowanie za zanieczyszczenia

Po ośmiu latach procesu 7 mieszkańców Tokio wygrało od rządu odszkodowania za zatrucie spalinami pochodzącymi z publicznych autostrad. Każdy z nich dostanie 79,2 mln jenów (ok. 2,6 mln zł). W uzasadnieniu decyzji japoński sąd wytknął... »

2002.08.30: Autostradowy stan wojenny - opinia prawna

Przedmiotem opinii prawnej jest projekt ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych z dnia 03.07.2002 r. Opinia przygotowana została na zlecenie Instytutu Polityki Przestrzennej i... »

2002.02.21: Dosyć dopłat do kierowców!

Dlaczego w sytuacji zapaści finansów publicznych rząd chce wydać w ciągu najbliższych 4 lat na budowę autostrad 37 miliardów PLN, a w kolejnych latach w sumie ponad 60 miliardów ze środków publicznych? Dlaczego angażuje się publiczne... »

2002.01.11: Autostrada A4 do prokuratury

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie budowy autostraty A4. Chodzi m.in. o nielegalne pobieraniu piasku (w tym z terenu Parku Krajobrazowego), nielegalną wycinkę drzew, przekroczenie budżetu budowy o kilkanaście milionów euro, oraz... »

1999.07.30: TIRy na tory

Jednym z argumentów za budową autostrad jest zwiększający się tranzytowy transport towarowy. Tymczasem wcale nie musi się on odbywać po drogach. Z uwagi na mniejsze opory toczenia koła po szynie niż po asfalcie, do przewiezienia tego... »

1999.06.08: Góra Św. Anny - w rok później

8 czerwca - w pierwszą rocznicę usunięcia blokady na budowie autostrady przez Górę św. Anny - znów wyszliśmy na gościniec. Chcieliśmy uczcić to wydarzenie, a jednocześnie pokazać poprzez media, jak to piękne niegdyś miejsce wygląda obecnie... »

1999.03.26: Cały naród buduje autostrady

Plac przed Ministerstwem Finansów na ul. Świętokrzyskiej. Biurko, za biurkiem biurokrata, nad nim hasło: "Cały Naród Buduje Autostrady". Urzędas przemawia o potrzebach kraju, o rozwoju gospodarczym. "Mamy przed sobą szansę, której nie... »

1998.04.17: Blokada budowy autostrady na Górze Św. Anny

W Polsce planuje się budowę 2600 km autostrad i tyleż samo dróg ekspresowych. Zostaną one wybudowane dzięki dotacjom i poręczeniom kredytowym Skarbu Państwa (do 50%). Opolski odcinek autostrady jest finansowany w 100% z budżetu państwa i... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-59 | Dodaj nowy