Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-53

2014.08.31: Plan Transportowy Mazowsza - koncepcja CZT

Tylko do poniedziałku można zgłaszać uwagi do projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa mazowieckiego . Określa on linie, na których będą kursowały pociągi i autobusy dofinansowane przez... »

2014.02.02: Przyczyń się do powstania Kolei Północno-Wschodniej

Do 5 lutego trwają konsultacje społeczne Dokumentu Implementacyjnego Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020. Dokument ten przesądzi jakie inwestycje transportowe w Polsce zostaną sfinansowane z nowego budżetu UE. Przewiduje on... »

2013.08.20: Fatalna organizacja robót w Warszawskim Węźle Kolejowym

Do: Sz. P. Sławomir Nowak, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W związku ze skandaliczną organizacją prac inwestycyjnych na obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego, które skutkują paraliżem komunikacji kolejowej w oraz... »

2013.07.18: Przyczyny upadku PKP

Jak to się stało, że polska kolej w ciągu ostatniego dwudziestolecia doznała załamania bez precedensu w skali Europy? W 1990 r. Polska miała prawdopodobnie najwyższy w Europie udział kolei w transporcie osób - 30,5%. Przewyższać nas mogła... »

2013.05.29: Koleje Śląskie kasują pociągi, którymi jeździ ponad 500 osób

Wykonaliśmy pomiary frekwencji we wszystkich pociągach w województwie śląskim. Pokazują one obraz absurdu jakim jest tzw. Plan naprawczy Kolei Śląskich. W istocie jest to działanie na szkodę pasażerów i spółki, prowadzące do jej rychłego... »

2013.05.26: 50 mln zł kosztują Koleje Śląskie decyzje nowych władz

Na piątkowej konferencji w Katowicach Centrum Zrównoważonego Transportu przedstawiło raport poświęcony m.in. Kolejom Śląskim. Wynika z niego, że błędne decyzje nowych władz województwa i Kolei Śląskich kosztowały przewoźnika 45,7 –... »

2013.04.27: Ratusz o metrze - 4 błędy w 2 minuty

Jest wreszcie oficjalna wypowiedź władz Warszawy po fiasku decyzji środowiskowej dla przedłużenia II linii metra . W wywiadzie dla Newserii, choć trwa tylko niecałe 2 minuty, wiceprezydentowi Warszawy Michałowi Olszewskiemu udało się... »

2013.04.16: Skończmy z dziadostwem na kolei!

Do: Sz. P. Remigiusz Paszkiewicz Prezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Szanowny Panie Prezesie, Zbudowane ostatnio w Polsce autostrady wyglądają jak te na Zachodzie, zbudowane ostatnio stadiony wyglądają jak te na Zachodzie, modernizowane... »

2013.03.16: Nowa linia demarkacyjna zagraża kolei

Z regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 będzie można finansować inwestycje w linie kolejowe tylko zarządzane przez samorządy. Tak wynika z projektu tzw. linii demarkacyjnej. Kolei cały czas rzuca się kłody pod nogi –... »

2013.02.19: Wspólny bilet – potrzebne nowe otwarcie!

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze jest gorącym zwolennikiem oferty Wspólny bilet ZTM-KM-WKD. Nie możemy jednak przejść obojętnie obok faktów, które świadczą na niekorzyść obecnie funkcjonującego systemu wspólnego biletu. Dlatego zarówno... »

2013.02.15: Apel w sprawie konsultacji optymalizacji sieci PKP PLK

Do: Remigiusz Paszkiewicz Prezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W związku z poinformowaniem przez PKP PLK o zamiarze przeprowadzenia konsultacji z lokalnymi samorządami na temat potencjalnego wyłączenia z eksploatacji nieużywanych lub... »

2013.02.08: Wnioski do aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015 , przedstawiamy wnioski jakie zamierzamy złożyć do projektu. Ponieważ dokument ten będzie aktualizacją dotychczas... »

2013.02.04: Śląski RPO 2014-2020 - wszystko na drogi, nic na linie kolejowe

Województwo Śląskie przedstawiło wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Niestety zawiera on projekty drogowe o wartości 3,5 mld zł i tylko jeden kolejowy (na zakup taboru) o wartości... 270 mln zł. Uwagi... »

2012.12.31: Nie trzeba ciąć kursów, można uzyskać oszczędności gdzie indziej!

Nowy Rok 2013 rozpoczynamy znaczną podwyżką cen komunikacji miejskiej. Jednocześnie zerwano umowy na wspólny bilet w aglomeracji warszawskiej, zapowiadane są też ostre cięcia kursów autobusowych. Tymczasem możliwe są znaczne oszczędności... »

2011.04.12: Uwagi do Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych 2010-2013

Do: Departament Inwestycji Kolejowych, Ministerstwo Infrastruktury. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze składa poniższe wnioski i uwagi do projektu w/w dokumentu: Wnioskujemy o dodanie do planowanych inwestycji następującego projektu:... »

2011.02.21: Czy na pewno to ptaki i żaby przeszkadzają w modernizacji linii do Radomia?

Do: Andrzej Massel, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury. W nawiązaniu do Pana wypowiedzi zacytowanej na portalu internetowym Rynek Kolejowy 2011.02.11 oraz w Życiu Warszawy 2011.02.14 o rzekomych kłopotach związanych z... »

2011.02.07: Pismo do KE ws. przesunięć środków z kolei na drogi

4 lutego 2011 r. Od: Niżej podpisane społeczne organizacje ekologiczne w Polsce. Do: Johannes Hahn, Komisja Europejska. Do wiadomości: - Dirk Ahner, Dyrektor Generalny Polityki Regionalnej, Komisja Europejska. - Europejski Komitet... »

2011.01.18: Miliard z kolei na drogi?

Do: Cezary Grabarczyk, Minister Infrastruktury. Dotyczy: planowanego przesunięcia środków w PO Infrastruktura i Środowisko z kolei na drogi. W związku z pojawiającymi się wypowiedziami przedstawicieli rządu o planach przesunięcia 1... »

2008.11.26: Rozwijajmy Polskę wschodnią nie zwijając torów

Do: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Uzupełnienie uwag w ramach Działania V.2 PO Rozwój Polski Wschodniej Trasy rowerowe w sprawie nieczynnych torowisk Streszczenie W Standardach... opracowanych przez PTTK zawarto zalecenie... »

2008.08.01: Uwagi do Strategii Zrównoważonego Transportu dla Warszawy

Pierwsze pytanie, jakie nasuwa się w związku z powstaniem nowej strategii zrównoważonego rozwoju transportu, to co się stało z poprzednią strategią? Odpowiedź można znaleźć w analizie sił i słabości (SWOT). Jako naszą pierwszorzędną siłę... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-53 | Dodaj nowy