Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-73

2018.02.22: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE ws. jakości powietrza w Polsce

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie C‑336/16 mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie, na podstawie art. 258 TFUE, uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wniesioną w dniu 15 czerwca 2016 r... »

2016.05.05: Nowa jezdnia czy rurociąg w rezerwacie? Czemu nie, gdy BOŚ tak chce!

Biuro Ochrony Środowiska m. st. Warszawy domaga się w rezerwacie przyrody Las Bielański lokalizacji nowej infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem rezerwatu, obiektów sakralnych, edukacyjnych, kulturalnych i uniwersyteckich... »

2015.07.23: Zarządzenie Prezydenta Warszawy ws. powołania Pełnomocnika ds. komunikacji rowerowej

Zarządzenie nr 1060/2015 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej Na podstawie art. 33 ust. 2 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z... »

2015.05.30: Jak daleko stąd, jak blisko do UKSW

Kiedy przystankom „Dewajtis” przy Marymonckiej zmieniono nazwę na „UKSW”, przyczyn tej zmiany można się było tylko domyślać. Nie towarzyszyła jej żadna publiczna dyskusja czy konsultacje społeczne. Odsłonięcie kulis... »

2015.04.25: Chodnik na ul. Dewajtis powstał z naruszeniem prawa

Prawie rok czekaliśmy na wyniki kontroli sposobu finansowania chodnika na ul. Dewajtis wszczętej na nasz wniosek . W wystąpieniu pokontrolnym z 16 marca 2015 r., które publikujemy poniżej, wszystkie zarzuty znalazły potwierdzenie. Jak... »

2015.02.11: Konsultacje planu transportowego Warszawy - uwagi KDS

Do 20 lutego trwają konsultacje „Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi”, zwanego... »

2014.11.05: Uwagi burmistrza do ustaleń kontroli w/s chodnika przy ul. Dewajtis

Warszawa, dn. 05.11.2014 r. Do: Pan Krzysztof Mielnicki Dyrektor Biura Kontroli Urzędu m. st. Warszawy Dotyczy: projektu wystąpienia pokontrolnego nr KW-W-lIl.1712.61.2014.JZI przekazanego przy piśmie z dnia 28 października 2014 r... »

2014.05.19: Protokół z przeglądu infrastruktury rowerowej Trasy Mostu Północnego

Warszawa, dn. 19.05.2014 PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU w dniu 08.05.2014 robót branży drogowej (ścieżki rowerowe) realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa Trasy Mostu Północnego w ciągu drogi krajowej Nr 61 na odcinku od... »

2013.12.22: Samorządy Bielan przeciwne ingerencji w ul. Dewajtis

Publikujemy otrzymane wystąpienie samorządów bielańskich wyrażające dezaprobatę dla szkodliwego społecznie postępowania władz dzielnicy. Warszawa, 26.11.2013 Do: Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m. st. Warszawy Szanowna Pani... »

2013.12.13: Obszar Natura 2000 zamieciony pod chodnik

Droga do wybudowania chodnika przy ul. Dewajtis była kręta i wieloetapowa. Wiodła przez zezwolenie GDOŚ na odstępstwa , opinie ZDM i Inżyniera Ruchu , decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego[1], decyzję o pozwoleniu na... »

2013.01.16: Czy Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska cierpi na amnezję?

Warszawa, dnia 16.01.2013 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 15 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 15 ust. 1 pkt 1, 5, 6, 9, 15, 18 oraz 20 ustawy z dnia 16... »

2012.11.14: Wraca rowerowy pełnomocnik prezydenta

Po 5 latach bezkrólewia (bezrowerowia?) pani prezydent ponownie powołała pełnomocnika ds. rowerowych. Został nim Łukasz Puchalski, wcześniej odpowiedzialny w Zarządzie Transportu Miejskiego za wdrożenie systemu roweru publicznego Veturilo... »

2011.11.04: Skarga na ZDM uznana za zasadną

W styczniu bieżącego roku skierowaliśmy do Pani Prezydent skargę na zaniechania Zarządu Dróg Miejskich w zakresie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na rondzie Starzyńskiego , w szczególności brak azylu na wlocie południowym. Skarga... »

2011.03.04: NSA: Nie można orzekać tylko na podstawie raportu OOŚ

Publikujemy fragment uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II OSK 602/09) z 18 listopada 2010 r. Sprawa dotyczy stacji bazowej sieci telefonii cyfrowej ERA 20863 przy ul. Duracza w Warszawie, zaskarżonej przez... »

2011.02.23: Drugie czytanie rowerowych zmian w prawie o ruchu drogowym

Sprawozdanie Stenograficzne z 85 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (kadencja VI) w dniu 23 lutego 2011 r. (pierwszy dzień obrad) - punkt 8. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o... »

2010.11.18: Zarządzenie Prezydenta Warszawy w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju transportu rowerowego

Zarządzenie nr 5523/2010 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu rowerowego na terenie miasta stołecznego Warszawy Na podstawie art. 30 ust... »

2010.09.05: Co łączy rowery z edukacją w stolicy?

Odpowiedzią na to pytanie nie są wcale mniej lub bardziej bezpieczne parkingi rowerowe pod szkołami czy uczelniami, lecz: - Zarządzenie nr 380/2007 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie tworzenia... »

2010.08.27: Co decydenci ustalili w/s dojazdu do UKSW 25.08.2010 r.?

Warszawa dn. 27.08.20l0 r. Notatka ze spotkania w dniu 25.08.2010r. w sprawie dojazdu do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Dewajtis Spotkanie zostało zorganizowane przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji z inicjatywy Pana... »

2010.06.16: Bielańskich urzędników marzenia o chodniku

Warszawa, dn. 16.06.2010 r. Znak sprawy: UD-III-WIR-MOS-5541-3-9-09 Do: Pan Michał Kiełsznia Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY Na podstawie art. 127 § 3, w związku z art. 144 KPA, wnoszę o ponowne... »

2010.06.08: GDOŚ pyta o wariantowanie połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą

Warszawa, 8.06.2010 r. Do: Pan Feliks Czechowski Biuro Projektów Metroprojekt Sp. z o.o. W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym przed Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w sprawie zezwolenia na odstępstwa od zakazów... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-73 | Dodaj nowy