Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-67

2020.02.09: Uchwała KDS ws. parku liniowego przy PKP Służewiec

z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie parku liniowego w pobliżu stacji kolejowej PKP Warszawa Służewiec Na podstawie regulaminu działania Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 7 lutego 2018 r. oraz Programu współpracy... »

2019.01.08: KDS o tramwaju na Zieloną Białołękę

Na pierwszym tegorocznym posiedzeniu, poza złożeniem wniosków do warszawskiego studium zagospodarowania przestrzennego i wniesieniu o konsultacje ws. parkowania , KDS wstępnie poparł inicjatywę tramwaju na Zieloną Białołękę. z dnia 8... »

2019.01.08: Wnioski KDS do Studium

KDS ds. Transportu zebrał się w tym roku wcześnie, w terminie umożliwiającym złożenie wniosków do nowego warszawskiego SUiKZP. Poniżej szczegóły rozwiązań postulowanych przez komisję, by poprawić efektywność warszawskiego systemu... »

2019.01.08: KDS o konsultacjach ws. parkowania w Śródmieściu

KDS ds. Transportu już działa w tym roku. Poniżej przedstawiamy pierwszą z podjętych przez komisję uchwał. z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie organizacji Strefy Płatnego... »

2018.07.06: Uwagi KDS ds. transportu do koncepcji budowy trasy tramwajowej wzdłuż al. Wilanowskiej

Tydzień temu Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. transportu m.st. Warszawy zaopiniowała koncepcję budowy trasy tramwajowej wzdłuż al. Wilanowskiej od Ronda UE do Dworca Południowego. Mieliśmy też możliwość zapoznania się ze wstępnymi... »

2018.02.01: Komisje Dialogu Społecznego w Warszawie po nowemu

W 2017 roku Urząd miasta stołecznego Warszawy przeprowadził konsultacje dotyczące form dialogu z organizacjami pozarządowymi. W efekcie prac nastąpiło kilka zmian. Są to raczej drobne korekty niż poważne zmiany kursu. Najbardziej widoczną... »

2017.12.23: KDS o ruchu pieszym

W zeszłym miesiącu Komisja Dialogu społecznego ds. transportu m.st. Warszawy uchwaliła stanowisko ws. warunków ruchu pieszego w Warszawie i powołania zespołu roboczego ds. pieszych. Informację na ten temat publikujemy z opóźnieniem, gdyż... »

2017.06.27: KDS o wschodniej obwodnicy i tramwaju do Wilanowa

Drugie czerwcowe posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu poświęcone było zamknięciu dwóch ważnych spraw, które toczyły się w ostatnich miesiącach. Komisja przyjęła dwie uchwały. Pierwszą w sprawie wschodniej części obwodnicy... »

2017.05.20: Komisja o Obwodnicy Śródmiejskiej

17 maja 2017 r. na posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu omawiana była przygotowywana przez firmę Mosty Katowice koncepcja praskiej części obwodnicy śródmiejskiej. Reprezentujący Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych... »

2017.01.31: KDS zdaje sprawę i wypowiada się ws. Placu Wielkiej Przygody

25 stycznia odbyło się pierwsze w nowym roku posiedzenie KDS ds. transportu, na którym przyjęto sprawozdanie z 2016 roku. W ciągu zeszłego roku odbyło się 15 spotkań, w tym jedno z udziałem dwoje wiceprezydentów Warszawy . Przyjętych... »

2016.11.03: Jedna komisja, dwoje wiceprezydentów, dużo dyrektorów

Tydzień temu, 27 października miało miejsce posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu z udziałem Renaty Kaznowskiej i Michała Olszewskiego, zastępców Prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialnych za politykę przestrzenną i... »

2016.10.07: Dwie komisje dialogu społecznego o Warszawskiej Polityce Mobilności

W środę 5 października 2016 r., odbyło się połączone spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu i Komisji Dialogu Społecznego ds. środowiska przyrodniczego. Było ono poświęcone konsultowanemu obecnie projektowi Warszawskiej... »

2016.05.30: Dwie KDS jednym głosem o BP

Powoli dobiega końca weryfikacja projektów do III edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie. Nad jego przebiegiem czuwa znaczna liczba mieszkańców, w tym członkowie Komisji Dialogu Społecznego ds. partycypacji obywatelskiej i członkowie... »

2016.05.19: KDS za pasami rowerowymi na Stryjeńskich

Na posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu 18 maja uchwalono stanowisko ws. zmian na ul. Stryjeńskich. Przypomnijmy, rok temu złożyliśmy do budżetu partycypacyjnego projekt, którego celem była poprawa bezpieczeństwa pieszych... »

2016.04.27: KDS popiera kładkę przez Wisłę

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu przyjęła uchwałę popierającą budowę pieszo-rowerowego połączenia Pragi ze Śródmieściem, jak też wskazującą, co powinno zostać wzięte pod uwagę podczas prac... »

2016.03.09: KDS o MPZP rejonu ul. Poznańskiej

Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu wniosła o bardziej dogłębne analizy przed przyjęciem planu intensywnej zabudowy wysokościowej w rejonie skrzyżowania ulicy Chałubińskiego i Alej Jerozolimskich, głównie ze względu na... »

2016.01.28: KDS zdaje sprawę i popiera modernizację placu Unii Lubelskiej

Wczoraj Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu przedstawiła sprawozdanie z działalności w 2015 roku i wybrała nowe prezydium. W zeszłym roku KDS zebrała się 20 razy. 11 spraw omówiono z udziałem gości spoza Komisji, w tym na... »

2015.12.10: KDS o sygnalizacji dla pieszych i przeciw pieszym

Po posiedzeniach z udziałem przedstawicieli miasta , Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu podjęła dziś uchwałę w sprawie detekcji i - szerzej - warunków ruchu pieszych na skrzyżowaniach. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. w... »

2015.11.29: Przyciski przeciw pieszym na KDS i na placu Konstytucji

Piąty odcinek serialu nt. wadliwych ustawień sygnalizacji dla pieszych oraz konkretnych problemów wynikających z nadużywania przycisków. Problemy zostały szczegółowo zdiagnozowane we wrześniu podczas obserwacji zachowań ponad dwóch tysięcy... »

2015.11.18: KDS o Światowida

Dziś Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu dyskutowała nad projektem budowy drugiej jezdni ul. Światowida oraz przedłużenia linii tramwajowej i ulicy w kierunku Modlińskiej. Omówiona została też koncepcja samego skrzyżowania z... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-67 | Dodaj nowy