Wstęp

Niniejsza broszura opisuje zagrożenia, jakie niesie ze sobą transport drogowy. Broszura skierowana jest do studentów, ekologów, dziennikarzy i wszystkich innych, którzy zainteresowani są ekologicznymi aspektami transportu. Celem publikacji... »

Transport drogowy a kolejowy

Transport drogowy stał się jednym z największych zagrożeń cywilizacyjnych. Zanieczyszczenie powietrza, skażenie wody, emisja hałasu, zajmowanie coraz większej powierzchni terenu, wypadki drogowe wiążą się z kosztami ponoszonymi co roku... »

Wpływ hałasu na zdrowie człowieka i środowisko

Pracując czy ucząc się w mieście, jesteśmy ciągle narażeni na hałas. Wracając do domu chcemy odpocząć od zgiełku dnia. Niestety, jeżeli dane jest nam mieszkać w pobliżu głównej ulicy, to i w domu nie zaznamy ciszy. Ponad jedna trzecia... »

Zanieczyszczenia powietrza emitowane przez transport drogowy

Spaliny samochodowe są dużo bardziej szkodliwe dla ludzi niż zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu, jako że zanieczyszczenia motoryzacyjne rozprzestrzeniają się w dużych stężeniach na niskich wysokościach w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi... »

Szkodliwość transportu dla środowiska

Wpływ spalin i hałasu na zdrowie człowieka i środowisko został opisany w poprzednich rozdziałach. Jednakże nie są to jedyne zagrożenia dla środowiska, jakie niesie ze sobą transport drogowy. Wybudowanie drogi w pobliżu siedlisk zwierząt... »

Wypadki drogowe

Polska jest krajem, w którym poruszanie się po drogach wiąże się z największym w Europie niebezpieczeństwem utraty zdrowia i życia. Codziennie ma miejsce średnio 130 wypadków. Według Instytutu Transportu Samochodowego w Polsce na 100 tys... »

Koszty zewnętrzne transportu

Każde negatywne dla środowiska działanie niesie za sobą konieczność pokrywania strat środowiskowych czy ekonomicznych, wywołanych tą formą działalności. Koszty zewnętrzne transportu to koszty pokrywane przez ogół społeczeństwa dziś i w... »

Co każdy z nas może zrobić

Polski rząd wykazuje niezwykłą odporność na przejmowanie dobrych rozwiązań sprawdzających się w innych krajach europejskich. Można tu zacytować słowa byłego prezydenta Warszawy, a obecnie prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego. Prezydent... »

Polityka Transportowa

Najważniejszym celem polityki transportowej powinno być zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Ekologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty powinny w równym stopniu być uwzględniane, a zrównoważony rozwój powinien zapewniać, iż zostawimy... »

Bibliografia

[1] Obywatelski Ruch Ekologiczny 2006. "Miasta bez spalin i hałasu". Strona internetowa: http://www.ore.most.org.pl/projekty/folder.html Strona odwiedzona w marcu 2006. [2] Raport Instytutu Transportu Drogowego na podstawie IRTAD... »

Dodaj nowy artykuł