Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-582

2012.11.15: Po rowerowym spotkaniu Parlamentarnego Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Na spotkaniu z przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego panią poseł Beatą Bublewicz i przewodniczącą Parlamentarnej Grupy Rowerowej panią poseł Ewa Wolak z udziałem przedstawicieli stowarzyszenia... »

2012.11.09: Kolejowa wojenka z Niemcami

Granica na Odrze i Nysie Łużyckiej staje się kolejową przepaścią. Polscy urzędnicy z Ministerstwa Transportu oraz dyplomaci zwalają winę na Niemców. My swoją część zrobiliśmy, ale Niemcy na razie nie mają zamiaru – napisała Gazeta... »

2012.10.19: Co z rowerowymi nowelizacjami rozporządzeń?

W 2008 r. sieć Miasta dla rowerów przekazała pakiet propozycji zmian przepisów dotyczących rowerzystów i infrastruktury rowerowej . W 2011 r. znowelizowana została ustawa prawo o ruchu drogowym , a ostatnio – rozporządzenie w sprawie... »

2012.10.13: Rowerowa konferencja w Dąbrowie Górniczej

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej zaprasza na konferencję rowerową 18 października 2012 r. Prelegenci na konferencję zjeżdżają się właściwie z całej Polski, dlatego to dobra okazja, by porozmawiać o potrzebie rozwoju ruchu rowerowego oraz... »

2012.10.11: Finanse w urbanizacji

Wielokrotnie w tej witrynie pisaliśmy o negatywnych konsekwencjach chaotycznej suburbanizacji i degradacji roli planowania przestrzennego . Analizując uwarunkowania planistyczne np. na potrzeby koncepcji sieci tras rowerowych dla... »

2012.09.13: Obniżanie standardów nie rozwiąże problemu hałasu

W związku z konsultacjami projektu rozporządzenia Ministra Środowiska zamieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku stowarzyszenie Zielone Mazowsze opiniuje NEGATYWNIE zaproponowane w projekcie zmiany... »

2012.09.12: Uwagi do planu dalekobieżnych połączeń kolejowych

Do: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Uwagi do projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu kolejowego – międzywojewódzkie i międzynarodowe przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym... »

2012.08.24: Konieczne zmiany w prawie w celu skutecznej ochrony powietrza

Działającą przy Ministerstwie Środowiska grupa ds. powietrza, w skład której wchodzą przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, organizacji społecznych (w tym Zielonego Mazowsza), instytucji... »

2012.07.28: Polski drogowy szariat

Co łączy polskie prawo z szariatem? W fundamentalistycznych państwach muzułmańskich za czyny zupełnie nieszkodliwe (np. seks przedmałżeński) grożą surowe kary. Z kolei czyny naprawdę nieludzkie, takie jak honorowe zabójstwo córki, są... »

2012.07.26: Przebudowa ul. Mickiewicza w Toruniu

W trakcie spotkania Miast dla Rowerów w Toruniu odwiedziliśmy m.in. ul. Mickiewicza, kompleksowo zmodernizowaną w ramach projektu Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Mickiewicza w Toruniu. To przykład dobrej praktyki w zakresie... »

2012.07.19: Konsultacje planu dalekobieżnych połączeń kolejowych

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przygotowało projekt pierwszego planu transportowego dla międzywojewódzkich i międzynarodowych pasażerskich przewozów kolejowych. Eksperci z Centrum Zrównoważonego Transportu... »

2012.07.17: Strona o koncepcji tras rowerowych w Sandomierzu

W związku z pracami nad koncepcją budowy tras i ścieżek rowerowych dla Sandomierza uruchomiliśmy nową stronę: http://sandomierz.zm.org.pl Na stronie dostępne jest już diagnoza stanu istniejącego, obejmująca analizę istniejącej... »

2012.07.11: Spotkanie sieci Miasta dla rowerów w Toruniu

W dniach 6-8 lipca 2012 r. w toruńskim Forcie IV odbyło się spotkanie ogólnopolskiej sieci organizacji rowerowych połączone z Walnym Zebraniem członków stowarzyszenia Miasta dla rowerów. Toruń odwiedziły delegacje rowerzystek i rowerzystów... »

2012.07.05: Turystyczne drogi dla rowerów na Pomorzu

Greenways to szlaki komunikacyjne przeznaczone wyłącznie do podróży niezmotoryzowanych – pieszo, rowerem, na rolkach, czasem konno. W Polsce pojęcie to, podobnie jak szlak rowerowy, strasznie się zdewaluowało, gdy na fali... »

2012.06.26: Spacerkiem po Legnicy

Relację z wystawy autobusów w Legnicy uzupełniam o wrażenia ze spaceru pieszego. Zarówno negatywne jak i pozytywne. Autostrada A4 jako obwodnica nie pomogła centrum Legnicy w odciążeniu z ruchu samochodowego. Piesi, aby dostać się na... »

2012.06.24: Co może polski autobus?

Kiedy narzekamy na warszawską komunikację miejską, że przeszkadzają jej progi zwalniające , zbyt wąskie zakręty i ronda czy ciasne zawrotki, albo że autobusy zbyt wiele spalają lub zanieczyszczają środowisko, warto uświadomić sobie, że... »

2012.06.13: SUSTRANS w ZM o efektywności energetycznej transportu

15 maja w siedzibie Zielonego Mazowsza w ramach projektu SUSTRANS odbyło się spotkanie w sprawie efektywności energetycznej w polskiej krajowej i lokalnej polityce transportowej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ministerstw:... »

2012.06.02: Zielone Mazowsze opracuje koncepcję rowerową dla Sandomierza

Burmistrz Sandomierza podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Zielone Mazowsze na opracowanie koncepcji budowy tras i ścieżek rowerowych w Sandomierzu. W dniach 20-22 maja przeprowadzono już pomiary ruchu rowerowego, co nie uszło uwagi... »

2012.04.27: Telewizja publiczna agituje przeciw egzekwowaniu prawa... i udaje Greka

Dotyczy materiału: Łatwiej będzie karać kierowców - rajdowców, Wiadomości, TVP1, nadanego 12.01.2012. Do: Juliusz Braun Prezes Zarządu Telewizja Polska SA Jestem oburzony materiałem nadanym w głównym wydaniu Wiadomości w dniu 12.01.2012... »

2012.04.19: Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów 2008-2011

Kraków, dnia 19.04.2012 r. GDDKiA-DSWSK-4/4117/BRR/20/2012 Wg rozdzielnika. Dotyczy: zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów. Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że w zakładce Infrastruktura rowerowa na stronie GDDKiA opublikowany... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-582 | Dodaj nowy