Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-582

2008.04.09: Uchwal i buduj

W tym roku Ministerstwo Infrastrukury zamierza rozpocząć proces legislacyjny dla nowej Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ma to być kolejna rewolucja. Według pierwszych doniesień, zamiast decyzji o warunkach zabudowy i... »

2008.03.30: Autobusem po progach? Czemu nie?

Nad Wisłą przez wiele lat pokutował zabobon, że autobusy komunikacji publicznej nie mogą kursować po ulicach wyposażonych w progi spowalniające. Być może dawno temu, kiedy polskim inżynierom znane były tylko prymitywne progi podrzutowe... »

2008.03.18: LINK - drugie spotkanie Grup Roboczych

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 16-17 czerwca 2008 r. w Kolonii odbędzie się drugie spotkanie Grup Roboczych projektu LINK. W pierwszym spotkaniu 9 listopada 2007 r. uczestniczyli dwaj przedstawiciele polskich instytucji... »

2008.03.16: Komunikacja i turystyka rowerowa w Sejmie

Ze względu na ostatnia burzę polityczno-medialną na temat traktatu, sprawa przeszła niemal zupełnie bez echa. Tym niemniej warto wspomnieć, że w czwartek 13 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Parlamentarnej Grupy ds. Rozwoju Komunikacji... »

2008.03.13: Rowerem do Sejmu

W czwartek 13 marca odbędzie się pierwsze posiedzenie Parlamentarnej Grupy ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej. Wezmą w nim udział także przedstawiciele sieci Miasta dla Rowerów - organizacji rowerowych i ekologicznych m.in. z... »

2008.03.13: Rowerzyści do parlamentarzystów

(Apel przekazany Parlamentarnej Grupy do spraw Komunikacji i Turystyki Rowerowej przez reprezentantów sieci Miasta dla rowerów podczas inauguracyjnego posiedzenia Grupy ) W Polsce rowerzyści stanowią około 9-12% ofiar śmiertelnych... »

2008.03.12: Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił sprawy nie podejmować

Od: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Zespół Prawa Gospodarczego, Danin Publicznych i Ochrony Praw Konsumenta. Do: Pan Adw. Piotr Wierciński. Szanowny Panie, Działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w odpowiedzi na Pana... »

2008.03.04: Usamorządowienie czy regionalizacja kolei?

Do: Marszałkowie Województw. Dotyczy: przejęcia PKP Przewozy Regionalne przez samorządy. Od lat uczestniczymy w polskim rynku kolejowym, aktywnie wspierając przemiany zmierzające do zwiększenia konkurencyjności i wielkości pasażerskich... »

2008.03.04: Parę słów o prędkości i wypadkach

Zacząć muszę od przyznania się do błędu. Błędu, który może mi wyjść na dobre, zwłaszcza jeżeli moje artykuły czytają fani Pana Macieja już wiem jakie emocje może wyzwolić stłuczka Zientarskiego. Miałem bowiem już gotowy, bardzo ostry... »

2008.02.29: Do 7 marca trwa nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Konsultacje społeczne w Twojej miejscowości istnieją tylko na papierze, a głos mieszkańców nie jest brany pod uwagę, nawet w tak kluczowych kwestiach jak obwodnica czy plan zagospodarowania przestrzennego? Jeśli sprawy podobne do tych są... »

2008.02.15: Czy drogi wojewódzkie mogą być bezpieczne?

Do: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament Nieruchomości i Infrastruktury. Z zaniepokojeniem przeczytaliśmy opinię Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (MZDW) z dnia 22 stycznia 2008 r. znak U-3.5420-94/08 [z której... »

2008.02.12: Wywiad o problemach turystyki rowerowej na Mazurach

Jeśli chcecie Państwo odwiedzić Mazury - powinniście to zrobić teraz - mówi Gerd Hesse, przedsiębiorca turystyczny, jeden z największych organizatorów wycieczek rowerowych dla gości z Niemiec i innych krajów Europy. Organizując turystykę... »

2008.02.12: Przewozy pasażerskie na reaktywowanych liniach kolejowych

Lata 90-te ubiegłego wieku to okres szybko postępującego upadku kolei w Polsce. Wraz z transformacją ustrojową i wynikającymi z niej przemianami gospodarczymi załamał się rynek przewozów towarowych, a także pasażerskich, które... »

2008.02.01: RSO najlepszą inicjatywą na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego

Internauci wybrali najlepsze inicjatywy zgłoszone do drugiej edycji Konkursu Inicjatyw Bezpieczne Drogi. Spośród prawie 300 biorących udział w konkursie inicjatyw najwięcej głosów - 1021 - uzyskała akcja Rowerowe Społeczeństwo Obywatelskie... »

2008.01.31: Sprawozdanie z działań Rzecznika w 2007 r. - podprojekt kolejowy

Funkcję Rzecznika Niezmotoryzowanych w podprojekcie kolejowym (ogólnopolskim) w okresie grudzień - maj pełnił Marek Szpirko, odpowiedzialny za większość niżej wymienionych działań w tym okresie oraz koordynację podprojektu. Od maja do... »

2008.01.29: Kampania TIR-y na tory! proponuje rozwiązanie obecnego kryzysu transportowego

Kiedy kierowcy tirów przygotowują się do blokady stolicy, kampania TIR-y na tory! proponuje rozwiązane: należy sprawić, by jak najwięcej towarów przekraczało wschodnią granicę koleją. Jakie są zyski z takiego rozwiązania? Kontenery... »

2008.01.25: Gorzów zapłaci za słup na ścieżce rowerowej

Aleksander K. wjechał w słup stojący na środku ścieżki rowerowej i podał gorzowski magistrat do sądu. Proces wygrał. - donosi Gazeta Lubuska. W uzasadnieniu wyroku sąd uznał, że ścieżka nie może być zbudowana tak, że rowerzysta musi... »

2008.01.16: Bezpieczeństwo na 0,6%

W związku z naszym wystąpieniem w sprawie tzw. zielonej strzałki, otrzymaliśmy ciekawy list od p. Jerzego Narożnego z Wrocławia, który publikujemy poniżej jako głos w dyskusji. Pozwalamy sobie również zacytować fragment pisma p. Narożnego... »

2008.01.14: Zweryfikujmy wykaz indykatywny inwestycji kolejowych

Do: Pani Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego. Szanowna Pani Minister, Z dużym zainteresowaniem obserwujemy kroki Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące planów inwestycyjnych z zakresu Programu Operacyjnego... »

2008.01.10: Miliard euro na spalanie, zero na zapobieganie powstawaniu odpadów

Do: Pani Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego; Pan Maciej Nowicki, Minister Środowiska. Niżej podpisani przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych wnoszą o wykreślenie z Listy projektów indywidualnych PO... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-582 | Dodaj nowy