Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-582

2008.01.07: Zielona strzałka bez badań?

Do: Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk. Szanowny Panie Ministrze, W związku z opublikowaniem na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków... »

2008.01.07: Łódź - Warszawa pociągiem znowu poniżej dwóch godzin

Od 10 stycznia zmienia się rozkład jazdy na trasie Warszawa - Łódź. Pociągi po kilku latach przerwy tę trasę pojadą szybciej niż w 2 godziny. Średni czas przejazdu zmaleje o ok. 30 minut, np. Łodzianin po wyjeździe z Fabrycznej o 6:27 na... »

2007.12.19: Konferencja o polskim transporcie

Na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej TRANSMEC pt. "Polski Transport w 2007 roku", która odbyła się 14 XII na Politechnice Śląskiej, skoncentrowano się na przyszłości polskiego transportu w perspektywie wieloletniej. Pierwszy wykład... »

2007.12.17: Wystąpienie w sprawie masowego wycinania drzew przydrożnych

17 grudnia 2007 r. organizacje Koalicji Lanckorońskiej na rzecz Zrównoważonego Transportu wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur Sadyba ogłosiły stanowisko przeciwko nasilającej się w całym kraju wycince... »

2007.12.17: Wycinanie alei przydrożnych a naruszanie prawa

Od 2004 roku na Warmii i Mazurach obserwujemy masową i niekontrolowaną wycinkę drzew - nie tylko przy drogach krajowych czy wojewódzkich, ale także przy drogach lokalnych (powiatowych i gminnych), o bardzo małym natężeniu ruchu. Wycinane... »

2007.12.14: Kamienie milowe czyli jak powstawał wspólny bilet na Pomorzu

1 stycznia 2008 r. w Trójmieście Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej (MZKZG) wprowadzi wspólny bilet. Dzięki tej inicjatywie pasażer na jednym bilecie będzie mógł poruszać się każdym środkiem komunikacji (autobus, tramwaj... »

2007.12.14: Zaproszenie na konferencję - ratujmy drzewa przed drogowcami!

Dnia 17 grudnia 2007 r. w Warszawie Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur "Sadyba" ogłoszą wspólne stanowisko przeciwko nasilającej się w całym kraju... »

2007.12.12: Warsztaty rowerowe w Tarnowskich Górach

W dniach 11-12 grudnia 2007 r. Marcin Hyła (Miasta dla Rowerów) i Aleksander Buczyński (Zielone Mazowsze) przeprowadzili w Tarnowskich Górach warsztaty na temat tworzenia strategii rozwoju ruchu rowerowego. Wtorek był dniem wykładowym... »

2007.11.29: Na kolei 700 milionów w tę czy w tamtą nie robi różnicy

29 listopada 2007 r. Gazeta Wyborcza i Puls Biznesu opublikowały artykuły o spodziewanym niewielkim zysku na koniec roku w spółce PKP Przewozy Regionalne. Obie gazety, prawdopodobnie za rzecznikiem prasowym spółki, podały wyniki netto z... »

2007.11.25: Na Euro szybciej nie pojedziemy

Sztandarowa inwestycja polskich kolei: modernizacja linii Warszawa Wschodnia - Gdynia Główna. Ma być na pewno ukończona na Euro 2012. Jeden z dwóch kontraktów znajdujących się obecnie w fazie wykonawstwa: modernizacja stacji Gdynia Główna... »

2007.11.15: Wniosek o ponowne rozpoznanie wniosku

Do: Rzecznik Praw Obywatelskich. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, reprezentowane przez adwokata Piotra Wiercińskiego. Sygnatura akt: RPO-559955-VI/07/TF. Działając w imieniu mojego mocodawcy, Stowarzyszenia Zielone Mazowsze... »

2007.11.05: Mazowsze układa rozkład Wielkopolsce - sprostowanie

W dniu 29 października ukazał się artykuł w Głosie Wielkopolskim pt. Mazowsze układa rozkład jazdy Wielkopolsce, dotyczący nowego rozkładu jazdy pociągów regionalnych. Niestety, zawierał on stwierdzenia niezgodne z prawdą, których źródłem... »

2007.10.30: Koncepcja rewitalizacji przewozów kolejowych na linii Piła - Wałcz

Opracowanie Koncepcja rewitalizacji przewozów kolejowych na linii Piła - Wałcz z wykonaniem analizy otoczenia konkurencyjnego przewozów pasażerskich na ww. trasie zostało wykonane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa... »

2007.10.02: Odpowiedź Pani Minister na list otwarty w sprawie Euro 2012

Po ponad dwóch miesiącach doczekaliśmy się odpowiedzi na list otwarty Koalicji Lanckorońskiej na rzecz Zrównoważonego Transportu w sprawie Euro 2012 . Poniżej pismo Pani Elżbiety Jakubiak, Minister Sportu i Turystyki. Niestety, pismo ma... »

2007.09.28: Wniosek w sprawie kolejowych połączeń międzywojewódzkich

Szanowny Panie Ministrze, Zwracamy się do Pana resortu z wnioskiem o dokonanie zmian w ofercie przewozów międzywojewódzkich, dla których Ministerstwo Transportu jest ustawowym organizatorem przewozów. Dotyczą one złej jakości lub nawet... »

2007.09.19: Definicja przewozów regionalnych

Jednym z podstawowych problemów, które należy bezwzględnie rozwiązać przed wprowadzeniem nowej ustawy o transporcie publicznym jest prawidłowe zdefiniowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich. Przypomnijmy, że pierwsza... »

2007.09.14: Dom bez fundamentów

...czyli o problemach intermodalności w kontekście proponowanych regulacji ustawowych dotyczących transportu publicznego. W 2005 roku Ministerstwo Transportu rozpoczęło prace nad ustawą o transporcie publicznym. W założeniach ustawa miała... »

2007.09.14: Wywiad z dr. Piotrem Kuropatwińskim na temat intermodalności

Melania Żalińska: Tematem ZŚ nr 13 są „podróże z przesiadką”, będące elementem tzw. intermodalności. Może nam Pan przybliżyć to pojęcie? Piotr Kuropatwiński [*]: To podróż, która obejmuje np. przejście piechotą do przystanku... »

2007.09.10: Spotkanie Generalne Koalicji Lanckorońskiej

W dniach 8-10 września odbyło się w Krakowie Spotkanie Generalne Koalicji Lanckorońskiej. Udział wzięło 30 osób z 14 organizacji i 10 miejscowości. Program obejmował m.in. omówienie problemów Podhala, opracowanie strategii działań przed... »

2007.08.31: Realizacja postanowień Konwencji z Aarhus w Polsce

Wnioski stowarzyszenia Zielone Mazowsze do raportu krajowego z realizacji postanowień Konwencji z Aarhus - Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-582 | Dodaj nowy