Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-582

2007.05.31: Coraz więcej reaktywacji

W ostatnich miesiącach coraz częściej pojawiają się informacje o pociągach wracających na nieczynne linie kolejowe. Prym wiedzie województwo dolnośląskie, którego Urząd Marszałkowski chce przejąć prawie jedną czwartą torów znajdujących się... »

2007.05.30: Koniec zawyżania odległości taryfowych?

Dzięki naszym staraniom Urząd Transportu Kolejowego (UTK) ma usunąć błędy w naliczaniu odległości taryfowych w transporcie kolejowym oraz doprowadzić do pełnej zgodności tych odległości ze stanem faktycznym, dla wszystkich systemów... »

2007.05.25: Wniosek do RPO w sprawie niezgodności Prawa o ruchu drogowym z Konwencją Wiedeńską

Wniosek złożony w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 25 maja 2007 r. Sygnatura sprawy 559955/07. Warszawa, dnia 16 maja 2007 roku Wnioskodawca: Stowarzyszenie Zielone Mazowsze (adres: ul. Nowogrodzka 46/6, 00-695 Warszawa), reprezentowane... »

2007.05.18: Kwestionariusz zgłoszeniowy do LINK

Jeżeli są Państwo zainteresowani Forum Pasażerskich Przewozów Intermodalnych LINK , prosimy o wypełnienie poniższego Kwestionariusza zgłoszeniowego do Europejskiego Forum Pasażerskich Przewozów Intermodalnych LINK. Pobierz formularz:... »

2007.04.23: Kosztowne centra sterowania czy niezbędne remonty?

Centrum Zrównoważonego Transportu złożyło własne wnioski w konsultacjach społecznych Indykatywnego Wykazu Indywidualnych projektów kluczowych do Projektu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - oś priorytetowa VII. Transport... »

2007.04.23: Wnioski do Indykatywnej listy do POIiŚ 2007-13

Wnioski Koalicji Lanckorońskiej w konsultacjach społecznych Indykatywnej listy do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - projekty kolejowe. Pragniemy podziękować, że zostały uwzględnione niektóre nasze uwagi wyrażone... »

2007.04.09: Rowerem po kolei

Nadchodzi letni sezon wypoczynkowy. Wielu turystów rowerowych odwiedzi zapewne północne rejony Polski kuszące lasami, jeziorami i pofałdowanym krajobrazem. Planujących rowerowe wakacje na Pomorzu Zachodnim zachęcamy do przejechania się... »

2007.03.18: Opodatkowanie roweru jako narzędzia pracy

W tekście opublikowanym w Rzeczpospolitej pt. Firmowy rower nie tylko dla kuriera, (17 marca 2007 r., dodatek Prawo co dnia), jego autor Konrad Piłat zwrócił uwagę, że wydatki na rower mogą stanowić koszt uzyskania przychodu nie tylko w... »

2007.03.16: Kary za niszczenie drzew i krzewów

Skrót analizy prawniczej prof. dr hab. Wojciecha Radeckiego dotyczącej kar za zniszczenie przyrody, zawartej w artykule Pielęgnacja drzew i krzewów (Przyroda Polska, paźdz. 2006). - Art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody (z 16.04... »

2007.03.16: Uwagi do nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Stanowisko Koalicji Lanckorońskiej w sprawie projektu nowelizacji Ustawy O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Nawet pobieżna obserwacja tego, co dzieje się w sferze gospodarowania przestrzenią w Polsce, prowadzi do przekonania, że... »

2007.02.28: Rozmowa o uspokojeniu ruchu

Wywiad Zielonego Światła z Markiem Wierzchowskim, konsultantem krajowym ds. inżynierii ruchu w Ministerstwie Transportu, konsultantem merytorycznym przy projekcie Dutch Town w Puławach - odpowiedzialnym za realizację prac projektowych... »

2007.02.26: Jan Paweł II o ciężkim grzechu przeciwko środowisku

Politycy i urzędnicy wszystkich szczebli prześcigają się w manifestowaniu podziwu dla osoby Jana Pawła II. Zdjęcia z audiencji czy mszy papieskich pojawiają się często w kampanii wyborczej by uwiarygodnić kandydata. Czy jednak deklaracjom... »

2007.02.06: Kiedy rząd zwróci uwagę na rowery?

Z witryny Ministerstwa Transportu (dział Fundusze europejskie / Pytania i odpowiedzi): Kiedy rząd zwróci uwagę miast na potrzeby komunikacji rowerowej i czy planuje się przekazanie środków na ten cel? Szacunkowa wielkość ruchu rowerowego w... »

2007.01.30: Polska najsłabiej chroni najsłabszych

VOICE (Vulnerable road users Organisations In Cooperation across Europe) to europejska sieć organizacji społecznych reprezentujących interesy najsłabszych użytkowników dróg. Aby podkreślać, jak ważna jest troska o tę właśnie grupę i... »

2007.01.15: Nowe przystanki kolejowe - można taniej

Pierwsza w Polsce prywatna stacja kolejowa powstała właśnie w gminie Zabierzów. Od lutego pociągi mają się zatrzymywać przy parku biznesu pod Krakowem. Przystanek Business Park został już uwzględniony w nowym rozkładzie jazdy PKP... »

2006.12.30: Rząd nie radzi sobie z PKP

1 stycznia 2007 roku nie powstaną Koleje Wielkopolskie. Fakt ten jest jednym z symptomów zahamowania jakichkolwiek reform kolei w Polsce. Projekt Strategii dla transportu kolejowego do 2009 r. był gotowy już na początku 2006 roku, jednak... »

2006.12.26: Ścieżka tirowerowa

Po przerwie wracamy do naszego cyklu Co poeta miał na myśli? Tym razem zagadka interpretacyjna z tzw. terenu, z drogi krajowej nr 8 na odcinku Ostrów Mazowiecka - Zambrów. GDDKiA zafundowała tutaj rowerzystom ścieżki rowerowe z... »

2006.12.17: Czy niekontrolowany rozwój transportu zaszkodzi polskiej gospodarce?

Rozmowa "Zielonego Światła" - z dr. Andrzejem Kassenbergiem, prezesem Instytutu na rzecz Ekorozwoju rozmawia Melania Żalińska. Uważa Pan, że rozwój transportu może obniżyć w nadchodzących latach konkurencyjność polskiej gospodarki. Wydaje... »

2006.12.15: Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu w Polsce

Europejska Polityka Transportowa do 2010 roku jako jeden z głównych warunków swej wykonalności wymienia internalizację kosztów zewnętrznych transportu poprzez pełne wdrożenie zasady "zanieczyszczający płaci". Umożliwi to bowiem pojawienie... »

2006.12.12: KE rozpoczęła procedurę przeciwko Polsce w sprawie Via Baltica

Komisja Europejska przekazała dzisiaj polskim władzom list z żądaniem wyjaśnień w sprawie nieprawidłowości przy budowie drogi ekspresowej Via Baltica, w tym obwodnicy Augustowa zaplanowanej przez dolinę Rospudy. Komisja Europejska... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-582 | Dodaj nowy