Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-582

2006.04.13: Bezpłatne broszury dla organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze wydało dwie broszury dla organizacji pozarządowych i grup mieszkańców, które można otrzymać bezpłatnie. Broszura pt. Wpływ transportu drogowego na środowisko i zdrowie ludzi zawiera podstawowe fakty... »

2006.04.06: TIR-y na tory albo blokady dróg

5 kwietnia 2006 r. na kilku drogach północno-wschodniej Polski odbyły się blokady organizowane przez mieszkanców miejscowosci województwa podlaskiego (m.in. Augustów, Jurowce, Korycin, Suchowola, Sztabin i Wasilków), przez które... »

2006.03.31: Powstała ogólnopolska Koalicja na rzecz Zrównoważonego Transportu

30 marca 2006 r. w Warszawie odbyło się założycielskie Spotkanie Generalne Koalicji na rzecz Zrównoważonego Transportu (znanej także pod hasłem Koalicja Lanckorońska - Reaktywacja). W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ok. 20... »

2006.03.27: RailBaltica: deklaracja podpisana

W poniedziałek, 27 marca, Minister Gospodarki Estonii oraz Ministrowie Transportu Finlandii, Polski, Litwy i Łotwy podpisali w Brukseli Deklarację o Wspólnocie Interesów. Deklaracja ta dotyczy udziału tych państw w kolejowym projekcie... »

2006.03.24: Od 1 kwietnia przestaje jeździć 131 pociągów

Od 1 kwietnia PKP Przewozy Regionalne likwidują 131 pociągów spośród 2765 pociągów regionalnych uruchamianych przez tę firmę w całym kraju. Są to wybrane połączenia z oznaczonych w rozkładzie literą G (kursuje do odwołania). Firma tłumaczy... »

2006.03.23: Fundusze unijne a jakość procedur Ocen Oddziaływania na Środowisko

Jak się okazuje fundusze unijne przyniosły Polsce nie tylko potrzebny zastrzyk kapitału i inwestycje, ale także udoskonalenie procedur ocen oddziaływania na środowisko, zwłaszcza części związanej z udziałem społeczeństwa. Ten artykuł ma na... »

2006.03.20: Remont 10 obiektów inżynieryjnych

20 marca 2006 r. w Warszawie w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. został podpisany kolejny kontrakt związany z zadaniem ISPA/FS 2001/PL/16/P/PT/015 Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce. W ramach umowy wykonana zostanie... »

2006.03.11: CZT zbada możliwości uruchomienia kolei aglomeracyjnej na Śląsku

Konsorcjum Zielonego Mazowsza i Politechniki Krakowskiej podpisało umowę z Zarządem Województwa Śląskiego na opracowanie Analizy uwarunkowań uruchomienia równoodstępowej kolejowej komunikacji pasażerskiej w relacji Tychy Miasto –... »

2006.03.08: Dzięki obcięciu funduszy PKP zaczęło myśleć racjonalnie

Jak poinformował na spotkaniu ze świętokrzyskim samorządowcami Zbigniew Szafrański, wiceprezes Polskich Linii Kolejowych, Ministerstwo Transportu obcięło o półtora miliarda dotację na modernizację linii Warszawa - Kielce - Kraków. Mniej... »

2006.02.28: Poznań - Świnoujście: umowa na studium wykonalności

28 lutego 2005 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe w Warszawie został podpisany kontrakt na realizację zadania TEN-T 2004-PL-92602-S Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań - Szczecin - Świnoujście - pomoc techniczna... »

2006.02.24: Psary - Kraków oraz Łańcut - umowy na modernizację

24 lutego w Ministerstwie Transportu i Budownictwa podpisano umowę w ramach projektu: Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce (zwanego obiegowo: likwidacja wąskich gardeł). W ramach kontraktu zostanie wymieniona nawierzchnia o... »

2006.02.22: UE może sfinansować obwodnicę Augustowa - ale nie przez Rospudę

Przebieg planowanej obwodnicy Augustowa (odcinek Via Baltica) jest od dawna przedmiotem sporu pomiędzy organizacjami ekologicznymi a administracją Podlasia. Pozarządowe organizacje ekologiczne twierdzą, że forsowana przez lokalne władze... »

2006.02.21: Polscy kierowcy najgorsi w całej Unii

Dziś Komisja Europejska opublikowała raport o stanie bezpieczeństwa na europejskich drogach. Wynika z niego, że w Polsce w wypadkach drogowych ginie niemal tyle samo ludzi co w 90 mln Niemczech i prawie dwukrotnie więcej niż w 60 mln... »

2006.01.31: Raport CZT 1/2006: Czy PKP PR wyłudzają dotacje?

Niniejszy raport został wykonany przez Centrum Zrównoważonego Transportu i biuro Społecznego Rzecznika Niezmotoryzowanych z powodu permanentnie napiętej sytuacji finansowania regionalnych przewozów kolejowych w Polsce. Przypomnijmy kilka... »

2006.01.07: Zapraszamy do udziału w koalicji na rzecz zrównoważonego transportu

Uprzejmie informujemy, że Zielone Mazowsze rozpoczęło realizację projektu mającego na celu stworzenie sieci organizacji działających na rzecz zrównoważonego transportu, na bazie wcześniej istniejącej Koalicji Lancorońskiej. Głównym celem... »

2005.12.28: Zielone światło dla pieszych i rowerów

Koszt budowy ścieżki rowerowej można zmniejszyć nawet kilkukrotnie, rezygnując ze specjalnych świateł dla rowerów (które i tak pracują w tej samej fazie, co światła dla pieszych). Zamiast nich często wystarczy tylko wymienić szkła w... »

2005.12.23: W Gdańsku ścieżki rowerowe będą odśnieżane

Gdańscy drogowcy, czerpiąc wzór ze Szwecji, nie zapominają o tych, którzy korzystają z roweru również w zimie. Antoni Szczyt, wicedyrektor wydziału gospodarki komunalnej, koordynujący rozwój infrastruktury rowerowej w Gdańsku... »

2005.12.21: Podwyżka cen dostępu do infrastruktury kolejowej zamiast obniżki

11 grudnia wszedł w życie nowy cennik stawek dostępu do infrastruktury kolejowej PKP PLK. Przygotowany przez poprzedni zarząd PLK i zaakceptowany przez ówczesne Ministerstwo Infrastruktury cennik wprowadził znaczne podwyżki dostępu dla... »

2005.12.19: Obywatelska Agencja Informacyjna

Z przyjemnością informujemy o powstaniu nowej, ogólnopolskiej Obywatelskiej Agencji Informacyjnej: http://www.oai.pl Według słów twórców portalu, agencja powołana została z myślą o łatwiejszej i bardziej otwartej wymianie informacji... »

2005.11.22: Nieprawdziwe dane podstawą likwidacji pociągów

W wakacje PKP Przewozy Regionalne przedstawiło samorządom regionalnym listy pociągów o rzekomo najniższej rentowności. W nowym rozkładzie jazdy wchodzącym w życie 11 grudnia z 3500 pociągów kursujących w kraju ponad 1100 jest oznaczonych... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-582 | Dodaj nowy