Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-582

2016.07.16: NIK o bezpieczeństwie pieszych i rowerzystów

15 lipca 2016 r. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport z kontroli urzędów odpowiedzialnych za drogi, której tematem było bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Wnioski z kontroli są druzgocące - przez ostatnie 10 lat zrobiono... »

2016.06.12: Woonerf, czyli ulica do życia

W książce Profesora Gawlikowskiego z roku 1992 pod tytułem Ulica w strukturze miasta czytamy, iż woonerf to sposób projektowania ulicy w terenach mieszkaniowych. Po raz pierwszy został on zastosowany w Delft w latach siedemdziesiątych... »

2016.06.08: Tarcia na stykach

Styki – tak w żargonie pracowników spółek kolejowych i urzędników samorządowych określa się linie kolejowe przekraczające granice województw. Styki to na polskiej kolei jeden z regularnie dających o sobie znać problemów. Albo... »

2016.05.23: Stojaki w jezdniach na wlotach skrzyżowań

Stojaki rowerowe tam, gdzie ruch rowerowy odbywa się w jezdni, powinny być lokalizowane w jezdniach. Ułatwia to wprowadzanie rowerów do stojaków i minimalizuje konflikty z pieszymi. Lokalizacja stojaków na wlotach skrzyżowań ma dwie... »

2016.05.16: Szkolenia: Niska emisja: przyczyny-skutki-szanse

W ramach realizacji projektu Świadomi dla czystego powietrza, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczęliśmy cykl szkoleń pt. Niska emisja: przyczyny-skutki-szanse dla mieszkańców... »

2016.04.15: Krawężnik 0 cm jako standard na przejściach dla pieszych

Płaski krawężnik (o wysokości 0 cm) na przejściach dla pieszych to prosty sposób na ułatwienie poruszania się po mieście niezmotoryzowanym mieszkańcom. Polega on na zastąpieniu krawężnika w formie schodka pochyłością, którą łatwo można... »

2016.04.11: Droga dla rowerów jako samodzielny wlot skrzyżowania

Droga dla rowerów jako samodzielny wlot skrzyżowania jest rozwiązaniem w wielu przypadkach optymalnym. Poprawne zastosowanie takiego rozwiązania zmniejsza liczbę punktów kolizji rower – samochód, a nawet poprawia przepustowość. Może... »

2016.03.31: Dwukierunkowy ruch rowerowy na ulicach jednokierunkowych

Ulice jednokierunkowe w centrach miast i osiedli w swoich założeniach mają usprawnić ruch pojazdów samochodowych, ułatwić parkowanie oraz ograniczyć negatywne skutki nadmiernego zanieczyszczenia powietrza czy kongestii. Jednak przy... »

2016.03.26: Most tramwajowo-rowerowo-pieszy

Jedną z najnowszych przepraw przez Brdę w Bydgoszczy jest most tramwajowy im. Władysława Jagiełły, dzięki któremu uzyskano ponownie połączenie tramwajowe do głównego dworca kolejowego. Podobne połączenie funkcjonowało do 1990 r. i biegło... »

2016.03.23: Regionalni przewoźnicy jadą dalej

Koleje Mazowieckie poinformowały, ze od połowy marca 2016 r. – po zaledwie trzech miesiącach funkcjonowania – wstrzymują kursowanie weekendowego pociągu „Słoneczny” łączącego Warszawę z Trójmiastem. Przewoźnik... »

2016.02.23: Czas rewitalizacji

Pierwsze wątpliwości, czy wszystkie zaplanowane projekty kolejowe uda się zrealizować do końca 2015 r. pojawiły się już w drugiej połowie 2010 r. Coraz większe obawy wywoływane były tak z powodu wydłużających się procesów przygotowawczych... »

2016.02.11: Uwagi do projektu nowelizacji warunków technicznych dróg publicznych

Do: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Nawiązując do informacji o konsultacjach rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi... »

2016.02.05: Krótsza jazda, dłuższy postój

Ponad pół godziny – nawet tyle trwają postoje pociągów dalekobieżnych na stacjach pośrednich. Tak marnowane są efekty skrócenia czasów jazdy koleją. Pociąg TLK „Kormoran” w drodze z Katowic do Olsztyna traci na przebicie... »

2016.01.31: Konkurencja na weekend

Koleje Mazowieckie uruchomiły sobotnio - niedzielne pociągi dalekobieżne. Czy rodzi się nowa konkurencja dla PKP Intercity: przewoźnicy wojewódzcy? W 2015 r. z wakacyjnego pociągu „Słonecznego” skorzystało w sumie 117,6 tys... »

2016.01.27: Mapa zanieczyszczeń powietrza polsko-czeskiego pogranicza

Zapraszamy do zapoznania się z mapą zanieczyszczeń powietrza pogranicza polsko-czeskiego. Mapa powstała, jako efekt inwentaryzacji jakości powietrza w województwach: opolskim, śląskim i dolnośląskim oraz czeskich krajach: libereckim... »

2016.01.20: Ominąć modernizację

Najpierw zapewnienie tras objazdowych i dopiero wtedy początek prac modernizacyjnych na magistralach – zapowiadają PKP Polskie Linie Kolejowe Realizację prac modernizacyjnych na głównych magistralach poprzedzać ma przygotowanie... »

2015.12.29: Drugie spotkanie polsko-czeskiej grupy współpracy ds. ochrony powietrza

3-4 grudnia w Ostrawie odbyło się drugie (po sierpniowym ) spotkanie polsko-czeskiej grupy współpracy ds. ochrony powietrza, zrealizowane w ramach projektu "Polsko-czeskie partnerstwo na rzecz czystego powietrza". W spotkaniu wzięli udział... »

2015.12.28: Operacje i zabiegi

Fundusze z projektów kolejowych przesuwane są na inne przedsięwzięcia. To jedna z metod na ochronę środków unijnych przed ich zwrotem do Brukseli. Do 31 grudnia 2015 r. należy zakończyć realizację wszystkich inwestycji dotowanych przez... »

2015.12.21: Pożegnania z koleją

W połowie grudnia 2015 r. pociągi regionalne zostały wycofane z następujących tras: Chełm – Dorohusk w województwie lubelskim, Tomaszów Mazowiecki – Drzewica w województwie łódzkim oraz Wieluń Dąbrowa – Kępno na... »

2015.12.10: Komisja pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie złej jakości powietrza

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o postawieniu Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w związku z utrzymującym się wysokim poziomem cząstek pyłu zawieszonego w powietrzu stanowiącym poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-582 | Dodaj nowy