Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-270

2008.03.03: Prośba o udostępnienie auli UKSW na rozprawę administracyjną

Warszawa, 3 marca 2008 r. Do: Pan Marek Lepa, Kanclerz UKSW Szanowny Panie, Od maja 2007 r. w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy toczy się postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację... »

2008.02.27: Kto podrzucił białemu mnichowi żółtego garbusa?

Szanowni Ekoterroryści! Ostatniej niedzieli odwiedziłem „kolebkę Bielan” by na własne oczy zobaczyć, czy reklamowany w mediach pokaz Wołodyjowskiego w habicie na wieży pokamedulskiego kościoła zasługuje na takie zainteresowanie... »

2008.02.23: O większą jawność postępowania w/s połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą

Do: Zbigniew Dubiel, Burmistrz Dzielnicy Bielany Szanowny Panie Burmistrzu, Dzisiaj usiłowałem wysłać maila do Wydziału Ochrony środowiska. Niestety nie udało sie i wobec tego, kieruje go do Pana. Zadzwoniłem do Urzędu a następnie wybrałem... »

2008.02.20: Wpływ projektu połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą na ptaki i drzewostan

Prof.dr hab. Maciej LUNIAK Muzeum i Instytut Zoologii PAN Prof.dr hab. Stanisław MIŚCICKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Ocena projektu realizacji połączenia ul. Dewajtis z... »

2008.02.18: Ministerstwo Środowiska wpuszcza drwali do Lasu Bielańskiego

Warszawa, dnia 31 stycznia 2008 r. DLOPiKop/oc-4l2-245a-7592/07/08/dp [z wytłuszczeniami od redakcji] Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) oraz art... »

2008.02.14: Krytyczny głos o projekcie Metroprojektu

Otrzymaliśmy do wiadomości poniższe wystąpienie mieszkańca Bielan. Do: Burmistrz Dzielnicy Bielany Pan Zbigniew Dubiel Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w art. 4 pkt. 1 wyraźnie stwierdza - Obowiązkiem organów... »

2008.02.13: Połączenie ul. Dewajtis z Wisłostradą - konsultacje społeczne bis

Zgodnie z art. 32 ust. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska informuję, że dnia 7.02.2008 r. został przedłożony przez Biuro Projektów METROPROJEKT Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, raport o... »

2008.02.10: O chlebie i wodzie, ale w samochodzie

Niedzielny pokaz figury Tadeusza Łomnickiego jako kameduły Wołodyjowskiego i odegranie "radosnego" hejnału Memento mori przyciągnęły tłum ludzi do pokamedulskiego kościoła przy ul. Dewajtis. Niestety, przyjezdni zmotoryzowani parafianie... »

2008.02.07: Jak zarząd dzielnicy Bielany chce chronić Las Bielański

Urząd Dzielnicy Bielany deklaruje, że uważa ochronię Lasu Bielańskiego za swoją istotną powinność, a dominująco współrządząca dzielnicą Platforma Obywatelska zawarła podobne obietnice w swoim programie ( PoObiecywać najłatwiej) Temat budzi... »

2008.01.31: Połączenie ul. Dewajtis z Wisłostradą - oficjalne terminy

Co pewien czas publikujemy różne opinie na temat planowanego połączenia ulicy Dewajtis z Wisłostradą, również po to, aby przypominać o toczącym się cały czas postępowaniu. Po listopadowej szerokiej akcji zgłaszania uwag do projektu sprawa... »

2008.01.28: Kolejne uwagi UKSW ws. połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą

Do: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany Znak: DA-081-1 08 Data: 28.01.08 Dotyczy: Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia... »

2008.01.24: Kanclerz UKSW żąda autobusu przez rezerwat Las Bielański

W cyklu "Uwagi do projektu połączenia ulicy Dewajtis z Wisłostradą" tym razem publikujemy głos drugiej strony - pismo kanclerza UKSW oraz nieco starszą, ale bardzo ciekawą wymianę pism między UKSW a ZTM i ZDM. Nie pozostawiają one żadnych... »

2008.01.15: UKSW prosi o pomoc marszałka sejmu

Warszawa, 15 stycznia 2008 r. Do: Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, Od kilku lat Uczelnia nasza podejmuje wysiłki, by dostosować warunki lokalowe i ofertę dydaktyczną dla osób... »

2008.01.13: Lasy Miejskie na temat połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą

Warszawa, dnia 10 grudnia 2007 r. Do: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Wydział Ochrony środowiska Dla Dzielnicy Bielany W odpowiedzi na pismo z dnia 8 listopada 2007 r. znak: UD-III-WOŚ-DD-7624-57-30/2423/07 z prośbą o odniesienie się do... »

2008.01.09: Odpowiedź projektantów na część uwag w/s połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą

[z wytłuszczeniami od redakcji] Warszawa 13.12.2007 r. Do: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany dotyczy: Odniesienia się do uwag i wniosków dotyczących planowanej inwestycji polegającej na budowie połączenia ul. Dewajtis z... »

2008.01.04: Jeszcze raz o dzikim parkingu w rezerwacie

Najcenniejszym przyrodniczo obiektem jest rezerwat przyrody Las Bielański. /.../ Las i Park Młociński, Las Lindego i Las Bemowski, piękne parki /.../ zieleńce i skwery decydują o charakterze dzielnicy i swoim urokliwym wdziękiem w każdej... »

2007.12.26: Przyjezdni parafianie ciągle bez manier

W drugi dzień świąt ludzie przybywali podziwiać sławną bożonarodzeniową szopkę. Parkingi świeciły pustkami, ... ... a kierowcy by zaoszczędzić dwa złote za parkowanie, samochody zostawiali na poboczach. Nie pomagają wezwania i mandaty... A... »

2007.12.05: Rada Bielan za wykluczeniem wjazdu autobusu w ul. Dewajtis

Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie przebiegu linii autobusowej ulicą Dewajtis Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy negatywnie opiniuje projekt poszerzenia ul. Dewajtis i ul. Pergaminów, w sposób... »

2007.11.28: Dziki parking w rezerwacie upolityczniony?

Do: Zielone Mazowsze W odpowiedzi na pismo z 15 października uprzejmie informuję, że realizacja zjazdów z Wisłostrady przewidywana jest w 2009 roku. W związku z powyższym podtrzymuję swoje wcześniejsze stanowisko: że jakiekolwiek prace na... »

2007.11.22: Uwagi mieszkańców ws. połączenia ulicy Dewajtis z Wisłostradą

Wydział Ochrony Środowiska zamieścił w witrynie Dzielnicy Bielany podsumowujące zestawienie dotychczas zgłoszonych przez mieszkańców uwag dotyczących połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą. Doceniamy to, witamy z zadowoleniem i dziękujemy... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-270 | Dodaj nowy