Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-270

2007.11.12: Złóż wniosek ws. połączenia ulicy Dewajtis z Wisłostradą

Jako mieszkanka Bielan stanowczo sprzeciwiam się planowanej wycince drzew w Rezerwacie Las Bielański i żądam zamknięcia zachodniego odcinka ul. Dewajtis dla wszelkiego ruchu zmotoryzowanego. Wycinka drzew przyczyni się do zubożenia... »

2007.11.12: Wnioski ws. połączenia ulicy Dewajtis z Wisłostradą

Lasek Bielański przetrwał do naszych czasów jako las naturalny (pierwotny) który niegdyś pokrywał Mazowsze. Jest cenniejszy nawet niż nasze zabytki historyczne, które można odbudować choć już tylko jako mniej lub wierne kopie. Do powstania... »

2007.11.08: Nie wolno nam zniszczyć Lasu Bielańskiego

Las Bielański przez wiele lat przetrwał prawie w niezmienionej formie, a w ciągu ostatnich 40 lat po raz drugi próbuje się go przeciąć na pół. Pierwsza próba była poczyniona w latach 70-tych ubiegłego stulecia podczas budowy Wisłostrady... »

2007.11.07: Uwagi do projektu połączenia ulicy Dewajtis z Wisłostradą

można pobrać spod adresu http://wrzutnia.zm.org.pl/dewajtis/wniosek_dewajtis_2007_zbiorczy.doc Poniżej publikujemy najnowsze informacje dot. projektu połączenia ulicy Dewajtis z Wisłostradą - plan sytuacyjny, wyciąg z Uwag w postaci... »

2007.10.26: Chodzisz na wybory? Poprzyj Las Bielański!

Projekt połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą wkroczył w fazę konsultacji społecznych. W związku z tym chcemy przekazać poniższe informacje - dość obszerne, ale bardzo istotne. Jak powszechnie wiadomo - u podstaw tej inwestycji leżał... »

2007.10.24: Samorząd Starych Bielan o projekcie połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą

Warszawa, 24.10.2007 Do: Pan Zbigniew Dubiel Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy Z zadowoleniem i satysfakcją przyjmujemy wiadomość o planowanej budowie dojazdu do UKSW od strony Wisłostrady (ogłoszenie w witrynie Dzielnicy Bielany... »

2007.10.21: Kołaczcie, a otworzą wam (przejazd)

Remont torowiska tramwajowego przy ul. Marymonckiej trwa od kilku tygodni. Prędzej czy później musiało też dojść do wymiany szyn w jezdni ul. Dewajtis. Od co najmniej 10 dni o jej zamknięciu i braku dojazdu (w dniach 19-22.bm) ostrzegała... »

2007.10.17: Dosyć nielegalnego parkowania na ul. Dewajtis

W trosce o ochronę rozjeżdżanej zieleni na ul. Dewajtis i przeciwdziałanie stale obserwowanym naruszeniom obowiązujących na niej zakazów parkowania występujemy ponownie w sprawie już znanej . Tym razem bezpośrednio do burmistrza Bielan... »

2007.10.15: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w/s połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą

Do: Burmistrz Dzielnicy Bielany o uznanie za stronę w postępowaniu administracyjnym w/s wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia połączenia ulicy Dewajtis z Wisłostradą i zapewnienia... »

2007.10.05: Deweloper napiera na rezerwat

Zaalarmowani przez mieszkańców Bielan wracamy do sprawy osiedla "Imaginarium" firmy Ronson na terenie dawnej Śmigłówki przy Gwiaździstej . Inwestycja znów naciera na rezerwat, wykonawca albo nie wyciągnął żadnych wniosków z opisanych... »

2007.09.14: Jak posłowie V kadencji pytali o Las Bielański

V kadencja Sejmu RP została skrócona i niebawem czekają nas nowe wybory. Publikujemy z tej okazji trzy wystąpienia poselskie dotyczące rezerwatu Las Bielański (w kolejności chronologicznej). Z satysfakcją odnotowujemy, że znaleźli się... »

2007.09.04: Metroprojekt wnosi o zgodę na budowę w rezerwacie Las Bielański

Warszawa, 6.08.2007 r. Do: Ministerstwo Środowiska dotyczy: zezwolenia na odstępstwo od zakazu budowy obiektów budowlanych (budowy połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą) w trybie art. 15, ust. 3 (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 880) na terenie... »

2007.09.04: Konserwator Przyrody o ul. Dewajtis

Warszawa, 4 września 2007 r. Do: Stowarzyszenie Zielone Mazowsze W nawiązaniu do Państwa wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 12 lipca b.r. znak: BIL-07-0008-01 Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział Środowiska i Rolnictwa... »

2007.08.27: Praworządność i moralność na 102 (decybele)

18 maja br. Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy wystąpiło do Rektora UKSW w sprawie przestrzegania ustawy o ochronie przyrody podczas juwenaliów . Ksiądz rektor Rumianek nie uznał za stosowne udzielić Biuru odpowiedzi osobiście... »

2007.08.26: Wniosek o ochronę rozjeżdżanej zieleni na ul. Dewajtis odrzucony

Najcenniejszym przyrodniczo obiektem jest rezerwat przyrody Las Bielański. /.../ Las i Park Młociński, Las Lindego i Las Bemowski, piękne parki /.../ zieleńce i skwery decydują o charakterze dzielnicy i swoim urokliwym wdziękiem w każdej... »

2007.08.22: Połączenie ul. Dewajtis z Wisłostradą wymaga raportu OOŚ

Warszawa, 22 sierpnia 2007r Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, art. 51 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska , po rozpatrzeniu wniosku... »

2007.07.30: Ministerstwo Środowiska w sprawie hałaśliwego koncertu na UKSW

Zielone Mazowsze zwróciło się w czerwcu br. do Ministra Środowiska z prośbą o wydanie opinii (interpretacji) na temat przepisów ustawy o ochronie przyrody - Art. 15. 1. W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się: 20... »

2007.07.27: Nowe dokumenty w/s Lasu Bielańskiego

Udostępniamy kilka nowych, ciekawych dokumentów dotyczących Lasu Bielańskiego. Częściowo są to tylko zeskanowane kopie w formacie PDF. Czynimy starania by z nich uzyskać tekst. Dokumenty dotyczą znanej sprawy koncertu na UKSW oraz... »

2007.07.15: Zakres planowanej wycinki drzew pod połączenie ul. Dewajtis z Wisłostradą

Ewidencja drzew znajdujących się w granicach wpływu inwestycji połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą ze wskazaniem drzew do wycinki i ochrony na czas budowy. Mapę z naniesionymi poniższymi numerami można pobrać spod adresu... »

2007.06.25: List otwarty w sprawie Lasu Bielańskiego doczekał się odpowiedzi

Publikujemy odpowiedź na List Otwarty do Prezydent Warszawy w sprawie ochrony Lasu Bielańskiego , jakiej udzielił na nasz adres Zastępca Prezydenta pan Jacek Wojciechowicz. Śródtytuły pochodzą od redakcji. Poniżej znajduje się komentarz do... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-270 | Dodaj nowy