Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-270

2015.09.11: Projekt planu ochrony rezerwatu Las Bielański

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie podał do publicznej wiadomości projekt planu ochrony rezerwatu Las Bielański. Więcej w ogłoszeniu na stronie RDOŚ: http://warszawa.rdos.gov.pl/plan-ochrony-dla-rezerwatu-przyrody-las... »

2015.06.03: Nie ma tego dobrego, co by na złe nie wyszło

Poniższe zdjęcia przedstawiają wejście do Lasu Bielańskiego od ulicy Podleśnej. Korzystają z niego tysiące mieszkańców Marymontu, Rudy, Potoku i nie tylko. Czym jest ten obiekt? Typową zaporą, zapobiegającą wjeżdżaniu osobom... »

2015.04.25: Chodnik na ul. Dewajtis powstał z naruszeniem prawa

Prawie rok czekaliśmy na wyniki kontroli sposobu finansowania chodnika na ul. Dewajtis wszczętej na nasz wniosek . W wystąpieniu pokontrolnym z 16 marca 2015 r., które publikujemy poniżej, wszystkie zarzuty znalazły potwierdzenie. Jak... »

2014.12.30: Kiedy poznamy wyniki kontroli finansowej chodnika przy ul. Dewajtis?

Minęło ponad pół roku od przekazania do ratusza naszego wniosku o skontrolowanie od strony finansowej budowy chodnika przy ul. Dewajtis . 18 grudnia 2014 r. Biuro Kontroli zapowiedziało, że „w najbliższym czasie” przygotuje... »

2014.11.05: Uwagi burmistrza do ustaleń kontroli w/s chodnika przy ul. Dewajtis

Warszawa, dn. 05.11.2014 r. Do: Pan Krzysztof Mielnicki Dyrektor Biura Kontroli Urzędu m. st. Warszawy Dotyczy: projektu wystąpienia pokontrolnego nr KW-W-lIl.1712.61.2014.JZI przekazanego przy piśmie z dnia 28 października 2014 r... »

2014.10.20: Konferencja o Lesie Bielańskim

Komisja Architektury, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy we współpracy z Samorządem Mieszkańców Domków Rodzinnych Stare Bielany zapraszają na konferencję Las Bielański i jego znaczenie. Konferencja... »

2014.10.11: Nie róbcie eko-pośmiewiska ze św. Franciszka

W niedzielę 5 października odbył się na Dewajtis „Dzień św. Franciszka i Lasu Bielańskiego”... Zapowiadano mnóstwo atrakcji – również przyrodniczych i ekologicznych: W tym roku tradycyjnie już zwracamy uwagę na znaczenie... »

2014.08.18: Z prezydentem na rozmowie spotkacie się... w Berdyczowie

W czasie kampanii wyborczej jesienią 2006 r. sztab Hanny Gronkiewicz-Waltz przygotował inwestycyjną mapę marzeń kandydatki PO na prezydenta Warszawy. Reprodukujemy obok jej okładkę, a poniżej słowny komentarz, który zawierał bardzo istotną... »

2014.04.22: Chodnik przy ul. Dewajtis – czy można remontować coś, co nie istnieje?

Do: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE KONTROLI Szanowni Państwo, W związku z podejrzeniem poważnych nieprawidłowości w finansowaniu przez urząd dzielnicy Bielany m.st. Warszawy budowy chodnika przy ul... »

2014.02.07: Nielegalne parkowanie policji nie szkodzi

W marcu ub. roku policjanci jadący ulicą Dewajtis nie podjęli interwencji wobec wielu nielegalnie parkujących samochodów. Zapytana o to zaniechanie pani komendant uznała zarzut braku reakcji za potwierdzony . Pod koniec listopada ub. roku... »

2014.01.09: Burmistrz Bielan udaje, że odpowiada na petycję

Znak: UD.III.WIR.1510.1.2014.MSI Warszawa, dnia 09.01.2014 r. Do: Pan Tadeusz Baranowski dot.: petycji mieszkańców w sprawie przebudowy drogi publicznej gminnej ul. Dewajtis zakwalifikowanej jako skarga. CRSiW1334/13. W odpowiedzi na... »

2013.12.22: Samorządy Bielan przeciwne ingerencji w ul. Dewajtis

Publikujemy otrzymane wystąpienie samorządów bielańskich wyrażające dezaprobatę dla szkodliwego społecznie postępowania władz dzielnicy. Warszawa, 26.11.2013 Do: Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m. st. Warszawy Szanowna Pani... »

2013.12.17: Wszczęto postępowanie ws. unieważnienia zezwolenia na chodnik w rezerwacie

Warszawa, dnia 5.12.2013 r. DOP-00.6205.121.2011.PW.6 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 31 § 2 i art. 157 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - dalej „k.p.a.", po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia Zielone Mazowsze... »

2013.12.13: Obszar Natura 2000 zamieciony pod chodnik

Droga do wybudowania chodnika przy ul. Dewajtis była kręta i wieloetapowa. Wiodła przez zezwolenie GDOŚ na odstępstwa , opinie ZDM i Inżyniera Ruchu , decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego[1], decyzję o pozwoleniu na... »

2013.12.09: Komisja Ochrony Środowiska Rady Warszawy o chodniku przy ul. Dewajtis

PROTOKÓŁ Nr 64/13 Z POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 09 grudnia 2013 roku (fragmenty) W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji 1. Dariusz Figura - Przewodniczący Komisji 2. Aleksandra Gajewska - Wiceprzewodnicząca... »

2013.12.07: Mity i fakty o chodniku przy ul. Dewajtis

Na temat Lasu Bielańskiego, a ostatnio i chodnika wzdłuż ul. Dewajtis powstaje wiele mitów, które zniekształcają społeczny obraz sytuacji i są źródłem zupełnie mylnych ocen. Kontynuując naszą misję dostarczania społeczeństwu pełnych... »

2013.12.02: Czego nie rozumie radny Bielan Michał Sikorski?

2.XII.2013 r. podczas wspólnego posiedzenia trzech komisji rady dzielnicy Bielany omawiano temat bulwersującej mieszkańców budowy chodnika przy ul. Dewajtis. Temat bardzo gorący. Dzień wcześniej ponad 100 osób (nie zważając na zimno, wiatr... »

2013.12.01: Nie dla betonu w rezerwacie! - zdjęcia z marszu

Zimno, wiatr i deszczowe chmury nie odstraszyły mieszkańców stolicy od udziału w marszu protestacyjnym przeciw dewastacji rezerwatu Las Bielański i marnotrawstwu publicznych pieniędzy. O 11:10 pod stacją metra Wawrzyszew zaczęli się... »

2013.11.29: Nie dla betonu w rezerwacie! - Protest na Bielanach

Zapraszam na demonstrację, czy może raczej wspólny spacer do Lasu Bielańskiego, podczas którego wyrazimy nasz sprzeciw wobec układania betonowego chodnika wzdłuż ul. Dewajtis i usprawniania ruchu pojazdów przez rezerwat. Będzie to też... »

2013.11.25: Stop betonowaniu rezerwatu Las Bielański! Petycja do prezydenta Warszawy

Do: Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz Szanowna Pani Prezydent, od ok. połowy listopada na ścieżce po południowej stronie ul. Dewajtis w rezerwacie Las Bielański układany jest chodnik z betonowej kostki, tzw. kostki bauma... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-270 | Dodaj nowy