Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-270

2006.05.25: Juwenalia na UKSW w relacji Straży Miejskiej

Do: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy W dniach 11 - 12.05. Straż Miejska m. st. Warszawy prowadziła działania prewencyjne przy ul. Dewajtis związane z odbywającymi się Juwenaliami na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana... »

2006.05.23: Parking podziemny - czy na pewno legalny?

UKSW przystąpił do budowy dwupoziomowego parkingu podziemnego przy ul. Dewajtis. Roboty postępują... Czy jest to najpilniejsza inwestycja - niech ocenią studenci i odpowiednie ministerstwo. Nasze zastrzeżenia budzi przede wszystkim tak... »

2006.05.15: Ksiądz proboszcz wzywa do opracowania planu ochrony Lasu

Otrzymaliśmy pocztą elektroniczną poniższy protest ks. Wojciecha Drozdowicza (na zdj.), proboszcza parafii pokamedulskiej w Lesie Bielańskim. Protest został odczytany po niedzielnej mszy, wywieszony obok kościoła i zbierano pod nim podpisy... »

2006.05.15: Kazanie do radnych Bielan

w dniu 15 maja 2006 r. (...) Przewodniczący Rady Aleksander Kapłon (...) poinformował, że posiedzenie zostało zwołane na wniosek Zarządu w sprawie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Warszawy na 2006 rok. Przewodniczący Rady... »

2006.05.15: Czy można chronić Las Bielański dewastując go?

Warszawa 15.05.2006 Do: Maciej Więckowski Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy Szanowny Panie Burmistrzu! Jako współzałożycielka Fundacji "AKOGO? (objętej honorowym patronatem Państwa Marii i Lecha Kaczyńskich), zwracam się z... »

2006.05.15: Księża z Pólkowej Góry protestują

Warszawa, 15.05.2006 r. W Lesie Bielańskim znajdują się: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (18 tys. studentów), Archidiecezjalne Męskie Liceum Ogólnokształcące, Archidiecezjalne Gimnazjum Męskie, Papieski Wydział... »

2006.05.12: Igrzysko ponad wszystko?

W piątek, 12 maja na terenie kampusu UKSW przy ul. Dewajtis odbyły się juwenalia. Podobnie jak dzień wcześniej na AWF - hałas trwających kilka godzin koncertów rozbrzmiewał na znacznym obszarze chronionego prawem rezerwatu. Tym razem także... »

2006.05.08: Konserwator Przyrody o ochronie Lasu Bielańskiego

Warszawa, 8 maja 2006 Do: Stowarzyszenie Zielone Mazowsze W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 29 marca 2006 r. skierowanego do Ministra Środowiska w sprawie niedostatecznej ochrony kompleksu leśnego Lasu Bielańskiego w Warszawie... »

2006.04.19: Rada Bielan chce ograniczeń ruchu na ul. Dewajtis

Stanowisko Rady Dzielnicy Bielany m.st.Warszawy z 19.04.2006 w sprawie organizacji ruchu na ul. Dewajtis. Las Bielański, fragment puszczy wśród gęstej miejskiej zabudowy, wymaga szczególnej ochrony. Dlatego obecna sytuacja, gdy ulicą... »

2006.04.18: Na Dewajtis wreszcie zakazano parkowania

Dokładnie w Wielki Piątek, 14 kwietnia na ul. Dewajtis pojawiło się wreszcie postulowane od dawna nowe oznakowanie - przyjazne środowisku i mieszkańcom okolicznych osiedli. Rodziło się w wielomiesięcznych bólach, o których można by wiele... »

2006.04.10: Osły pod palmami

Poniżej przedstawiamy wybór listów, które zostały przekazane do wiadomości stowarzyszenia po tzw. Niedzieli Palmowej w Lesie Bielańskim, oraz nadesłane przez spacerowiczów zdjęcia dokumentujące łamanie prawa i dewastację rezerwatu... »

2006.03.30: Prorektor Cieślak szuka kozła ofiarnego?

Do: prof. dr hab. Zbigniew Cieślak, prorektor Uniwersytetu Kardynała St. Wyszyńskiego. Szanowny Panie Rektorze! W wywiadzie opublikowanym na łamach miesięcznika Jasno i Wyraźnie (zob. download://bielany/prorektor-063.png ) poruszył Pan... »

2006.03.21: Zarząd Dzielnicy Bielany nie chce informować

Warszawa, 20.02.2006 r. Do: Zarząd Dzielnicy Bielany Wniosek W nawiązaniu do pisma dot. działań zmierzających do uruchomienie komunikacji autobusowej do obiektów UKSW przy ul. Dewajtis skierowanego do Komisji Ochrony Środowiska Rady... »

2006.03.13: Czyżby przełom w sprawie Lasu Bielańskiego?

Pogarszająca się sytuacja Lasu Bielańskiego niepokoi jego miłośników od wielu lat, co znajdowało wyraz w licznych wystąpieniach do różnych, odpowiedzialnych za taki stan rzeczy organów. O należytą ochronę rezerwatu zabiegały też... »

2006.02.20: Ruch na ul. Dewajtis omawiany na komisji rady Bielan

SRD-0063-1-45/06 Protokół nr 45/05 Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii Z dnia 20 lutego 2006 r. Posiedzenie odbyło się w Urzędzie m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany przy ul. Przybyszewskiego 70/72 o... »

2006.02.20: Spotkanie w sprawie Lasu Bielańskiego

W wyniku nacisków mieszkańców działających na rzecz ochrony Lasu Bielańskiego (a zwłaszcza na rzecz ograniczenia rosnącego i coraz bardziej szkodliwego ruchu samochodów związanego z dojazdem do UKSW i parafii) radni z Komisji Ekologii... »

2006.01.12: Urząd Dzielnicy Bielany wbrew woli radnych?

Co nowego w sprawie dewastowania Lasu Bielańskiego przez samochody? 1 grudnia otrzymaliśmy kopie odpowiedzi (datowaną na 17 listopada) na pytania zadane przez mieszkańców 3 października. - Odpowiedź Zarządu Dzielnicy Bielany: (w oryginale... »

2005.12.14: Ulica Dewajtis bez linii rozgraniczających

Warszawa, dnia.14.12.2005 r. Do: Urząd m.st. Warszawy Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany dot. określenia przebiegu linii rozgraniczających ulicy Dewajtis na odcinku od ul. Marymonckiej do wjazdu na parking przy obiektach... »

2005.12.12: Komisja Ochrony Środowiska za zakazem parkowania na ul. Dewajtis

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska z dnia 12 grudnia 2005 roku Posiedzenie otworzył i przywitał zebranych gości Przewodniczący Antoni Gut. Obecni na posiedzeniu byli: Pan Krystian Szczepański Dyrektor BOŚ, Pan Marek Kamola Zastępca... »

2005.11.17: Zarząd dzielnicy Bielany odpowiada

Warszawa, 17 listopada 2005 r. Zarząd Dzielnicy Bielany, odpowiadając na pytania dotyczące ochrony „Lasu Bielańskiego", uprzejmie wyjaśnia, że nadzór nad rezerwatem przyrody „Las Bielański" sprawuje Wojewódzki Konserwator... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-270 | Dodaj nowy