Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-270

2003.02.05: Tzw. raport o oddziaływaniu na środowisko parkingu dwupoziomowego UKSW

Dr inż. Roman Zielony Biegły w zakresie ochrony przyrody z listy wojewody mazowieckiego Nr uprawnień 0109 Raport o spodziewanym oddziaływaniu na środowisko przyrodnicze projektowanego parkingu dwupoziomowego na terenie Uniwersytetu... »

2002.12.23: Uchwała w/s przystąpienia do sporządzenia PZP Lasu Bielańskiego

Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lasu Bielańskiego, położonego w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. Na podstawie... »

2002.11.22: Nie ma zgody na poszerzenie jezdni w rezerwacie przyrody

Warszawa dn. 22 listopada 2002 Stosownie do art. 104 § 1 oraz § 2 KPA (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z dnia 9 października 2000, tekst jednolity), art.23a ust.2 pkt 1 oraz art. 36 ust 2 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody... »

2002.09.13: Konserwatorzy Przyrody rozważają sprawę ruchu na ul. Dewajtis

Warszawa, 13 września 2002 Do: Pani prof. dr hab. Ewa Symonides Główny Konserwator Przyrody Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska W nawiązaniu do naszej rozmowy w dniu dzisiejszym przesyłam kopie mapy terenu rezerwatu przyrody... »

2002.04.30: Wniosek o ograniczenie ruchu samochodowego na ul. Dewajtis

Do: Szanowny Pan Karol Szadurski Burmistrz Gminy Warszawa-Bielany. Dotyczy: zamknięcia ulicy Dewajtis. Szanowny Panie Burmistrzu! Wnosimy o zamknięcie dla ruchu samochodowego przebiegającej przez środek rezerwatu "Las Bielański" ulicy... »

2002.04.08: Jak rektor wyprosił autobus 148

Nasz znak: R-081-4/02 Data: 08.04.2002 Do: Pan Wojciech Kozak Prezydent Miasta St. Warszawy Uprzejmie informuję Pana Prezydenta, że Uniwersytet Kardynała. Stefana Wyszyńskiego od dłuższego czasu czyni starania o to, by możliwe było... »

2001.06.26: Rektor UKSW dziękuje za matczyną opiekę

Dnia 26 czerwca 2001 r. Do: Szanowna Pani Joanna Fabisiak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Poseł, Zbliża się druga rocznica powstania Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uniwersytet już okrzepł i dynamicznie... »

1993.12.25: Państwowa Rada Ochrony Przyrody o Lesie Bielańskim

Las Bielański jest jednym z nielicznych na świecie i unikatowym w skali Europy obiektem przyrodniczym, reprezentującym fragment naturalnej, puszczańskiej przyrody w granicach wielkiego miasta. Ze względu na dobrze zachowane fragmenty... »

1992.08.24: Zgoda na rozbudowę UKSW była warunkowa

Publikujemy interesujący dokument z 1992 r., który nie pozostawia wątpliwości, na jakich warunkach UKSW (sukcesor ATK) może funkcjonować w Lesie Bielańskim. znak OSL.X-6133/132/92 DO: Biuro Projektów Szkół Wyższych "BEPRON" 00-632... »

1973.01.23: Las Bielański uznany za rezerwat przyrody

z dnia 23 stycznia 1973 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. (M.P. z dnia 9 lutego 1973 r.) Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. ż 1949 r. Nr 25, poz. 180 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-270 | Dodaj nowy