Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-270

2013.11.24: Sprzeciw silniejszy niż deszcz

24 listopada około południa mieszkańcy Warszawy spontanicznie zgromadzili się na ul. Dewajtis przy Kamedulskiej aby zaprotestować i zaplanować dalsze działania przeciw betonowaniu rezerwatu tandetną kostką bauma. Mimo deszczowej aury... »

2013.11.21: Dlaczego chodnik w Lesie Bielańskim nie jest konieczny?

W uzasadnieniu decyzji zezwalającej na budowę chodnika w lesie obok ulicy Dewajtis pojawia się stwierdzenie, że nie istnieją racjonalne rozwiązania alternatywne. GDOŚ mija się z prawdą. Alternatywy dla betonowania gruntowej leśnej alejki... »

2013.10.28: Wniosek o stwierdzenie nieważności i uchylenie decyzji w/s chodnika na ul. Dewajtis

Do: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Pan Michał Kiełsznia WNIOSEK o stwierdzenie nieważności decyzji i jej uchylenie Na podstawie art. 156. § 1., art. 157. § 1., art. 154. § 1. i § 2., art. 159.§ 1., art. 16 §1 k.p.a wnoszę o... »

2013.10.09: Milion wydam, las zastawię, a rezerwat stąd wykurzę!

,,(...) kandydat na prezydenta nie może chować głowy w piasek - musi mieć odwagę, by zmierzyć się z problemami, a nie udawać, że ich nie ma. Ale wszędzie tam, gdzie planowane inwestycje będą budziły kontrowersje, będziemy szukali... »

2013.09.19: Burmistrz Bielan krytykuje biurokrację pod rządami PO

Do takich właśnie wniosków skłania uzasadnienie prośby o zgodę na budowę chodnika wzdłuż ulicy Dewajtis, którą p. Rafał Miastowski 2 lata temu skierował do GDOŚ. Znak sprawy: UD-III-WIR-KBO-720-17-1-11 Warszawa, dn. 8.08.2011 r. Do: Michał... »

2013.07.26: Wniosek o korektę organizacji ruchu w rezerwacie Las Bielański

Warszawa, 26 lipca 2013 r. Do: Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy Szanowna Pani, Mając na uwadze konieczność należytej ochrony rezerwatu Las Bielański (obszaru PLH 140041) oraz zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom... »

2013.07.22: Kto dopilnuje policję?

Podczas niedzieli palmowej w 2006 roku zmotoryzowani bywalcy kościoła pokamedulskiego ustanowili niechlubny rekord parkując wzdłuż całej ul. Dewajtis tysiąc samochodów . Rok później dzięki zupełnie oddolnej, obywatelskiej akcji sprzeciwu... »

2013.01.16: Czy Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska cierpi na amnezję?

Warszawa, dnia 16.01.2013 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 15 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 15 ust. 1 pkt 1, 5, 6, 9, 15, 18 oraz 20 ustawy z dnia 16... »

2012.10.17: Kto obroni bielańskie sarny?

Szanowni Państwo Piszę w sprawie patroli w Lesie Bielańskim, a raczej ich kompletnego braku. Od kilku miesięcy biegam w Lesie Bielańskim, od strony Podleśnej, od Marymonckiej, przy Dewajtis, a nawet zapuszczam się pod most Północny. Biegam... »

2012.09.10: Opinie RDOŚ na temat chodnika przy ul. Dewajtis

10 września 2012 r. Do: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Departament Ochrony Przyrody Na podstawie art 15 ust. 4 i 4a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.07.2012 r. znak UD.III.WIR-7221... »

2011.12.20: Wnioski do planu ochrony Lasu Bielańskiego

Do: Pani Aleksandra Atłowska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Wnioski do planu ochrony Lasu Bielańskiego Szanowna Pani, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zgłasza niżej wymienione wnioski i uwagi do planu ochrony rezerwatu... »

2011.12.12: Złóż uwagi do planu ochrony Lasu Bielańskiego

Zachęcamy do składania uwag do planu ochrony Lasu Bielańskiego. Wkrótce opublikujemy nasze uwagi, które zainteresowani będą mogli wykorzystać. Bezpieczny termin składania uwag to 21 grudnia br. Warszawa, dnia 30 listopada 2011 r... »

2011.12.11: Las Bielański obszarem Natura 2000

Z przyjemnością informujemy, że Las Bielański został oficjalnie uznany za obszar Natura 2000 i wpisany na listę tych obszarów pod symbolem PLH140041. Jednym z pierwszych pozytywnych efektów tej nobilitacji Lasu jest podjęcie od dawna... »

2011.07.11: Jak zmarnować sześćdziesiąt dwa tysiące na Bielanach

Przed dwoma miesiącami opublikowaliśmy dwa pisma dotyczące projektu chodnika wzdłuż ul. Dewajtis prowokujące do spekulacji nad rozdwojeniem jaźni w bielańskim urzędzie . Oto nowe informacje w tej sprawie. Znak sprawy: UD-III-WIR-KBO-1431-1... »

2011.05.11: Quo vadis, Dewajtis?

W sprawie ul. Dewajtis dawno nie działo się nic zaskakującego. Odstępy czasowe między kolejnymi materiałami w dziale Las Bielański stale rosną. Być może zmieni się to za sprawą dwóch poniższych dokumentów. Są bliskie w czasie, ale tak... »

2011.04.30: Nieświecka tradycja dewastacji przyrody

Przesyłam kilka zdjęć z dwóch spacerów ul.Dewajtis - z 17.04.11 (Niedziela Palmowa) oraz 23.04.11 (Wielka Sobota). Przykro patrzeć jak rezerwat jest rozjeżdżany przez koła samochodów, jak ludzie przyjeżdżają z palemką czy święconką i... »

2010.12.31: Zbigniew Dubiel, Joanna Fabisiak i inni zasłużeni dla UKSW

W czasie uroczystości inauguracji Roku Akademickiego na UKSW wręczono medale osobom zasłużonym dla Uczelni. Odznaczenia przyznane zostały przez Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wyróżnione zostały m.in. Hanna Gronkiewicz... »

2010.11.11: Skarga na cztery lata zaniedbań w ochronie Lasu Bielańskiego

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze wnosi skargę na Prezydenta Warszawy jako winnego bezpośrednio lub pośrednio następujących zaniedbań i zaniechań dotyczących ochrony dziedzictwa narodowego rezerwatu przyrody Las Bielański: 1. Zaniechanie... »

2010.10.14: Negacja alternatyw dla chodnika przy ul. Dewajtis nie ma podstaw

Do: Pan Michał Kiełsznia Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska dotyczy: decyzji GDOŚ/DOPoc-4120-47/2012/10/pw z dnia 31 maja 2010 r. W nawiązaniu do wniosku Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bielany (dalej Wnioskodawcy) z 16.06.2010 r. o... »

2010.08.27: Co decydenci ustalili w/s dojazdu do UKSW 25.08.2010 r.?

Warszawa dn. 27.08.20l0 r. Notatka ze spotkania w dniu 25.08.2010r. w sprawie dojazdu do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Dewajtis Spotkanie zostało zorganizowane przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji z inicjatywy Pana... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-270 | Dodaj nowy