Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-270

2010.06.16: Bielańskich urzędników marzenia o chodniku

Warszawa, dn. 16.06.2010 r. Znak sprawy: UD-III-WIR-MOS-5541-3-9-09 Do: Pan Michał Kiełsznia Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY Na podstawie art. 127 § 3, w związku z art. 144 KPA, wnoszę o ponowne... »

2010.06.08: GDOŚ pyta o wariantowanie połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą

Warszawa, 8.06.2010 r. Do: Pan Feliks Czechowski Biuro Projektów Metroprojekt Sp. z o.o. W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym przed Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w sprawie zezwolenia na odstępstwa od zakazów... »

2010.05.31: Jest alternatywa dla chodnika na ul. Dewajtis

Warszawa, dnia 31 maja 2010 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 15 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, po rozpatrzeniu... »

2010.04.08: Praworządność przedawniona przez prokuratora

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2010 r. 1 Ds.273/07/II Do: Stowarzyszenie Zielone Mazowsze W odpowiedzi na treść pisma w sprawie o sygn. 1 DS. 273/07/11 dot. przekroczenia uprawnień przez władze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego... »

2010.03.15: Zarząd Bielan nie dotrzymał własnych zobowiązań

Znak sprawy: UD-III-WIR-MOS-5243-2-1-10 CRWiP/230/10 Warszawa, dn. 15.03.2010 r. Do: Zielone Mazowsze W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej znak BIL-07-0007-06 z dnia 08.02.2010 r. oraz w nawiązaniu do pisma znak UD... »

2010.01.25: Wniosek o sporządzenie MPZP dla obszaru Lasu Bielańskiego

Warszawa, 25.01.2010 r. Do: Pan Jacek Wojciechowicz Zastępca Prezydenta Warszawy Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa Szanowny Panie Prezydencie! W nawiązaniu do ustaleń dnia 20 stycznia 2010 na spotkaniu z Panem przedstawicieli mieszkańców... »

2010.01.20: RDOŚ negatywnie opiniuje chodnik na ul. Dewajtis

Warszawa, 20 stycznia 2010 r. Postanowienie Na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r, o ochronie przyrody oraz art. 106 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego. Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Dzielnicy... »

2009.12.17: Rektor UKSW wciąż pragnie autobusu przez rezerwat

Do: Prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent M. st. Warszawy Nasz Znak: DAZ-2100-32/09 Data: 17.12.2009r. Dotyczy: organizacja ruchu kołowego na ul. Dewajtis Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wyraża wdzięczność... »

2009.12.08: Miasto stołeczne Warszawa rezygnuje

Warszawa, dn. 08.12.2009 Na podstawie art. 105 § 1 K.p.a. oraz art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska... »

2009.12.01: Kto wpuścił Rudawkę w Kanał(ek)?

Do: Pani Anna Ronikier- Dolańska Wojewódzki Konserwator Przyrody Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa dotyczy: spadku poziomu wody w rzece Rudawce, na terenie rezerwatu „Las Bielański" Informuję, że w ciągu ostatnich dwóch lat... »

2009.08.18: O planach ograniczenia wjazdu samochodów do kompleksu na ul. Dewajtis

23 lipca 2009 r. Do: Sz. Pan ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek Rektor Uniwersytetu Kardynała St. Wyszyńskiego Szanowny Panie Rektorze! W piśmie z 17 kwietnia 2008 r. do Ministra Środowiska za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego (znak: R... »

2009.08.14: Wniosek w/s hałasu lotniczego nad rezerwatem przyrody Las Bielański i obszarem Natura 2000 - Dolina Środkowej Wisły

Warszawa, 14 sierpnia 2009 r. Do: Minister Środowiska Prof. Maciej Nowicki Dotyczy: intensywnego ruchu lotniczego nad rezerwatem przyrody Las Bielański i obszarem Natura 2000 -Dolina Środkowej Wisły Szanowny Panie Ministrze, Stowarzyszenie... »

2009.07.22: Hodowla prawa w Lasach Miejskich – Warszawa

Prawo dostępu do informacji publicznej ma fundamentalne znaczenie m.in. dlatego, że toruje drogę innym prawom obywatelskim. Jeśli ukrywa się przed społeczeństwem pewne fakty czy decyzje, to nie ma ono możliwości im przeciwdziałać czy... »

2009.07.21: Lasy Miejskie na temat Lasu Bielańskiego

Do: Stowarzyszenie Zielone Mazowsze W odpowiedzi na pismo znak: BIL-08-0001-02 w sprawie wniosków dot. Lasu Bielańskiego, Lasy Miejskie - Warszawa informują: Ad. 1 Las Bielański od strony ul Marymonckiej jest ogrodzony żywopłotem, jest to... »

2009.07.11: Las Bielański zasługuje na więcej staranności w utrzymaniu

Warszawa, 26 czerwca 2009 r. Do: Lasy Miejskie - Warszawa ul. Grochowska 178/184 dotyczy: Lasu Bielańskiego (pisma LM-W/LO-2/701/08) Szanowni Państwo! W nawiązaniu do w/w pisma Stowarzyszenie Zielone Mazowsze kierując się troską o Las... »

2009.07.02: Pseudomieszkańcy odpowiadają

W kwietniowych ,,Naszych Bielanach'' ukazało się stanowisko Samorządu Studentów UKSW na temat ulicy Dewajtis. Jego autor pisze, że ,,budowa chodnika została zablokowana przez protestujących pseudoekologów" . Mamy wrażenie, że chodzi o nas... »

2009.06.15: Apel do Marszałka Sejmu o ograniczenie motoryzacji w Lesie Bielańskim

Do: Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu RP APEL w sprawie ograniczenia motoryzacji w Lesie Bielańskim Szanowny Panie Marszałku, Nie mogąc doczekać się skutecznych działań na rzecz ograniczenia stale rosnącego ruchu samochodowego na... »

2009.06.07: Praworządność odholowana z ul. Dewajtis

19 maja 2009 r. Do: Stowarzyszenie „Zielone Mazowsze W nawiązaniu do pisma dotyczącego udostępnienia statystyk dotyczących podejmowanych interwencji na ul. Dewajtis poniżej przedstawiam stosowne zestawienie: 1. W roku 2008... »

2009.06.04: Prawo do udziału w postępowaniu obronione

Zielone Mazowsze zostało dopuszczone do udziału w postępowaniu w/s wycinki drzew w Lesie Bielańskim. W tej sprawie można znaleźć część odpowiedzi, dlaczego na decyzje środowiskowe czeka się w Polsce tak długo. Ministerstwo odmawia w tak... »

2009.05.18: Co dały trzy lata zakazu parkowania na ul. Dewajtis?

Warszawa, 23 marca 2009 r. Do: Pan Romuald Modzelewski Naczelnik V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej Żoliborz - Bielany Szanowny Panie Naczelniku, W związku z niesłabnącym natężeniem nielegalnego parkowania w rezerwacie przy ul... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-270 | Dodaj nowy