Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-267

Przewodnik po sekcji

Witamy w sekcji poświęconej ochronie Lasu Bielańskiego - najcenniejszego stołecznego rezerwatu, unikalnego reliktu prastarej puszczy w granicach miasta. Znajdziesz tu liczne dokumenty, pisma, relacje, listy, fotoreportaże i komentarze... »

Las Bielański w telewizji

Media od dawna towarzyszą lokalnej społeczności w trosce o niedostatecznie chroniony Las Bielański. Teksty prasowe na ten temat już dawno przestaliśmy liczyć (w sumie zajmują kilka metrów kwadratowych, wiele z nich można znaleźć na forum w... »

2016.09.12: Dyktatura inwestora przy remoncie kolektora

Dobiega końca uszczelnianie kolektora przecinającego Las Bielański. Zezwalając na tę ingerencję instytucje odpowiedzialne za ochronę przyrody kolejny raz pokazały swoją beztroskę i uległość wobec żądań inwestora. W maju br. przy wjeździe w... »

2016.05.10: Najcenniejszy rezerwat czy terenowa rezerwa?

W czwartek mija termin zaopiniowania przez radę Warszawy projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Bielański". Projekt ten ma tak wiele wad, że powinien być gruntownie poprawiony. Świadczą o tym liczne opinie naukowców... »

2016.05.05: Nowa jezdnia czy rurociąg w rezerwacie? Czemu nie, gdy BOŚ tak chce!

Biuro Ochrony Środowiska m. st. Warszawy domaga się w rezerwacie przyrody Las Bielański lokalizacji nowej infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem rezerwatu, obiektów sakralnych, edukacyjnych, kulturalnych i uniwersyteckich... »

2016.03.21: Bardzo nietypowa niedziela palmowa

Przez ostatnich dziesięć lat niedziela palmowa oznaczała dla Lasu Bielańskiego samochodowy kataklizm połączony z pokazem łamania prawa, nieposzanowania przyrody i bliźnich. W tym roku było dużo lepiej – dzięki prewencyjnej akcji... »

2016.02.07: Ekspertyza nt. organizacji ruchu na ul. Dewajtis

Aby lepiej uzasadnić naszą skargę do sądu na decyzje GDOŚ w/s chodnika przy ul. Dewajtis zleciliśmy wykonanie profesjonalnej analizy różnych wariantów organizacji ruchu na ul. Dewajtis. Publikujemy niżej jej treść z kilkoma skrótami. Autor... »

2016.01.29: Niech ks. Stanisław Staszic odpoczywa w spokoju – apel do władz UKSW

Publikujemy wystąpienie radnej Joanny Radziejewskiej z wtorkowej sesji, na której rada Bielan jednogłośnie przyjęła bardzo ważne stanowisko uzależniające zgodę na uruchomienie linii autobusowej przez rezerwat od zdecydowanego ograniczenia... »

2016.01.26: Rada Bielan ws. dojazdu do obiektów przy ul. Dewajtis

w sprawie zaopiniowania „Koncepcji projektu stałej organizacji ruchu dla utworzenia przystanków autobusowych wraz z przystankiem krańcowym przy ul. Dewajtis” W związku z otrzymanym pismem Zarządu Transportu Miejskiego... »

2016.01.24: Krótka historia konfliktu UKSW z Lasem Bielańskim

Niedawne ujawnienie planów ZTM dotyczących autobusu w Lesie Bielańskim ponownie odświeżyło konflikt o to, co jest ważniejsze – wygoda studentów czy poszanowanie przyrody jako wspólnego dobra okolicznych mieszkańców. Ci pierwsi wyżej... »

2016.01.18: Jak Rada Bielan zaopiniuje autobus na ul. Dewajtis?

W najbliższych dniach Rada Bielan ma zaopiniować przystosowanie organizacji ruchu na ulicy Dewajtis do potrzeb linii autobusowej. Plany takie do zawsze budziły sprzeciw mieszkańców i radnych . Obecnie wszystko wskazuje na to , że już... »

2016.01.09: Dyrektor ZTM rzecznikiem UKSW?

Jesienią opublikowaliśmy bulwersujące pismo rektora UKSW do prezydent Warszawy na temat budowy pętli autobusowej w rezerwacie przyrody "Las Bielański". Otrzymana właśnie kopia pisma dyrektora ZTM w sprawie uruchomienia tam linii... »

2015.10.20: Czy posłowi wypada chwalić łamanie prawa?

Chodnik na ul. Dewajtis wybudowano w 2013 roku łamiąc przepisy , gwałcąc dobry smak estetyczny i nie dopełniając obowiązku oceny wpływu na obszar Natura 2000 . Skutki tych poczynań samorządy Bielan nazwały w piśmie do prezydent Warszawy... »

2015.10.07: Uwagi do planu ochrony rezerwatu Las Bielański

Ponieważ jutro mija termin składania do RDOŚ uwag do projektu planu ochrony rezerwatu przyrody „Las Bielański” , publikujemy jeszcze jeden materiał w tej sprawie. Tym razem są to obszerne wnioski naszego stowarzyszenia... »

2015.10.06: Złóż uwagi do planu ochrony Lasu Bielańskiego

Jeszcze przez 2 dni można składać wnioski i uwagi do projektu zarządzenia RDOŚ w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Bielański” . Zachęcamy do tego i dla ułatwienia zamieszczamy poniżej wzór... »

2015.10.05: Dzień św. Samochodu i lansu bielańskiego

Po tym, jak rok temu tzw. ,,Dzień św. Franciszka i Lasu Bielańskiego" spowodował kolejny najazd samochodów na rezerwat i wystawił patrona ekologów na pośmiewisko , pojawiła się taka propozycja nowego plakatu reklamującego to wydarzenie... »

2015.10.01: Gdzie miałby zawracać autobus do UKSW?

Kiedy jesienią 2013 r. władze Bielan zaskoczyły mieszkańców budową chodnika, odpowiedzią na protesty było powtarzane jak mantra bezpieczeństwo pieszych . W tym samym czasie rektor UKSW nienasycony jedną daniną domagał się kolejnej... »

2015.09.11: Projekt planu ochrony rezerwatu Las Bielański

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie podał do publicznej wiadomości projekt planu ochrony rezerwatu Las Bielański. Więcej w ogłoszeniu na stronie RDOŚ: http://warszawa.rdos.gov.pl/plan-ochrony-dla-rezerwatu-przyrody-las... »

2015.06.03: Nie ma tego dobrego, co by na złe nie wyszło

Poniższe zdjęcia przedstawiają wejście do Lasu Bielańskiego od ulicy Podleśnej. Korzystają z niego tysiące mieszkańców Marymontu, Rudy, Potoku i nie tylko. Czym jest ten obiekt? Typową zaporą, zapobiegającą wjeżdżaniu osobom... »

2015.04.25: Chodnik na ul. Dewajtis powstał z naruszeniem prawa

Prawie rok czekaliśmy na wyniki kontroli sposobu finansowania chodnika na ul. Dewajtis wszczętej na nasz wniosek . W wystąpieniu pokontrolnym z 16 marca 2015 r., które publikujemy poniżej, wszystkie zarzuty znalazły potwierdzenie. Jak... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-267 | Dodaj nowy