Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-45

2012.12.02: Udręczeni hałasem z lotniska Babice konsolidują się

Choć kończący się rok przyniósł aż dwie katastrofy na lotnisku Babice (EPBC) , nic nie wskazuje, aby władze samorządowe stolicy i dzielnic najbardziej zagrożonych skutkami funkcjonowania lotnictwa cywilnego na tym obiekcie miały zamiar... »

2012.11.02: Katastrofy lotnicze w północnych dzielnicach Warszawy

Dopisujemy kolejną pozycję do listy katastrof i incydentów lotniczych w północnych dzielnicach Warszawy, związanych z rozrywkowo-sportowym ruchem lotniczym lotniska Warszawa-Babice (zapewne niepełna - zachęcamy do uzupełnień). Rok |... »

2012.08.31: Wciąż za głośno nad Bielanami i Żoliborzem

Witam, Piszę z osiedla Potok - chciałem dołączyć swoje zażalenie odnośnie lotów nad blokami z lotniska Babice. Samoloty w ciągu dnia nie są bardzo uciążliwe (póki nie ma się małego dziecka) ale najgorsze jest to, że przez 7 dni w tygodniu... »

2012.05.01: Bielańsko-żoliborski dzień bez samolotu

1 maja 2012 r. był w Warszawie równie słoneczny i gorący, jak poprzedzające go trzy pierwsze dni ,,wielkiej majówki''. Dla mieszkańców Bielan popołudnie tego dnia okazało się wyjątkowe nie tylko z racji upalnej pogody, ale z powodu... »

2011.06.04: Opinia nt. Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla lotniska, ale nie tylko…

Ministerstwo Środowiska (dalej MŚ) stoi na stanowisku, że ponieważ WIOŚ nie jest w stanie kontrolować poziomu dzienno-wieczorno-nocnego uśrednianego na cały rok (nawet nie wiadomo czy na rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia, czy na... »

2010.12.25: Relacja ze spotkania w sprawie hałasu lotniczego

W dniu 15 grudnia 2010 r. w siedzibie Zielonego Mazowsza wygłoszony został referat, którego tematem był hałas lotniczy, jego skutki zdrowotne i aspekty prawne. W parogodzinnym spotkaniu uczestniczyli członkowie Zielonego Mazowsza oraz... »

2010.12.09: Zaproszenie na dyskusję o hałasie lotniczym

Zapraszamy na referat i dyskusję: Hałas lotniczy, jego skutki zdrowotne i aspekty prawne. Autorami i prowadzącymi spotkanie będą: dr inż. Witold Jaszczuk z Politechniki Warszawskiej oraz dr Marek Dul – z Zielonego Mazowsza. Spotkanie... »

2010.11.21: Efekt zmian procedur lotniczych z końcem 2009 r.

Tak już się składa, że często zamierzenia rozmijają się z rzeczywistością. Zwolennicy spiskowych teorii powiedzieliby, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że chodzi wyłącznie o deklarowane zamierzenia… Jednym ze wskazanych w... »

2010.11.08: KDS na temat hałasu lotniczego

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 listopada 2010 r. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze wprowadzi pod obrady Komisji Dialogu Społecznego problematykę hałasu lotniczego. Wystąpienia merytoryczne i obrady są otwarte dla zainteresowanych... »

2010.10.29: Hałas nad Obszarem Ograniczonego Użytkowania

Niedawno napisaliśmy, że właśnie trwa rozbudowa warszawskiego lotniska (kolejna po wybudowaniu Terminala II), z którą nie musi się wiązać zmiana (rozszerzenie zasięgu) obszaru ograniczonego użytkowania . Przynajmniej nie przewiduje takiej... »

2010.10.11: O co tyle hałasu (nad nami)

Znaczna część mieszkańców zachodniej części aglomeracji warszawskiej odczuła w tym roku wzrost uciążliwości spowodowanej hałasem lotniczym. Przyczyny należy upatrywać we wprowadzeniu na Lotnisku im. F. Chopina z końcem 2009 r. nowych... »

2009.09.30: Listy na temat hałasu lotniczego nad Bielanami i Żoliborzem

Publikujemy kolejne listy nadesłane do naszego biura w reakcji na ankietę oraz inne materiały w witrynie ZM . Szanowni Państwo, W związku z podejmowanymi przez Państwa, a także mieszkańców Żoliborza krokami przeciw lotnisku Babice... »

2009.09.09: Rada Żoliborza protestuje przeciw zakłócaniu przestrzeni powietrznej

podjęte na XXXV Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w dniu 20 maja 2009 r. w sprawie: wystąpienia do Prezydenta m.st Warszawy o podjęcie natychmiastowych działań w celu zaprzestania zakłócania przestrzeni powietrznej nad terenem... »

2009.08.28: Propozycje zmian w ustawie Prawo Lotnicze

Do: Sejmowa podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Lotnicze (druk sejmowy 2113) w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Lotnicze(druk sejmowy 2113) Szanowni Państwo... »

2009.08.14: Wniosek w/s hałasu lotniczego nad rezerwatem przyrody Las Bielański i obszarem Natura 2000 - Dolina Środkowej Wisły

Warszawa, 14 sierpnia 2009 r. Do: Minister Środowiska Prof. Maciej Nowicki Dotyczy: intensywnego ruchu lotniczego nad rezerwatem przyrody Las Bielański i obszarem Natura 2000 -Dolina Środkowej Wisły Szanowny Panie Ministrze, Stowarzyszenie... »

2009.08.11: Ankieta na temat lotnictwa nad Bielanami i Żoliborzem

Na prośbę Stowarzyszenia na rzecz przywrócenia porządku w ruchu lotniczym nad Bielanami publikujemy ankietę na temat lotnictwa nad Bielanami i Żoliborzem. Zachęcamy do jej wypełnienia wszystkie osoby, które w swojej okolicy zetknęły się z... »

2009.08.08: Nie ma ucieczki przed bombardowaniem decybelami?

Przeczytałem informacje o lotnisku na stronie internetowej . Chciałbym się podzielić spostrzeżeniami. Mieszkam w rejonie ulicy Elbląskiej i od jakiegoś czasu życie tu stało się koszmarem. Kiedy wprowadziłem się tutaj (1999 rok) problem... »

2009.07.23: Stop legalizacji bezprawia w Prawie Lotniczym

List otwarty w sprawie nowelizacji ustawy Prawo Lotnicze oraz Informacja na temat niezgodnej z prawem działalności lotniska Warszawa-Babice Szanowny Panie Prezydencie, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, organizacja pożytku publicznego... »

2009.06.28: Latający problem Bielan

Prawdopodobnie większość mieszkańców Bielan (i wielu Żoliborza) doświadczyła uciążliwości powodowanych funkcjonowaniem lotniska Warszawa-Babice albo słyszeli o problemie (choćby przy okazji głośnej katastrofy na ul.Słowackiego, dokładnie... »

2009.05.29: Wnioski do Programu ochrony przed hałasem

W dniu 30 kwietnia 2009 roku Stowarzyszenie Zielone Mazowsze przekazało do Biura Ochrony Środowiska wnioski do wstępnego projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m. st. Warszawy oraz do sporządzonej dla niego Prognozy... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-45 | Dodaj nowy