Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-91

2008.12.22: Co łączy rower z koszem na śmiecie?

Metro Warszawskie od lat zbywa postulaty zintegrowania przechowalni rowerów ze stacjami metra mitycznymi zapisami standardów bezpieczeństwa. Podjęliśmy dwie (jak dotąd) próby uzyskania precyzyjnych informacji, co dokładnie kryje się pod... »

2008.12.01: Jak złapać XXI wiek w pętlę Młociny

W ostatnim biuletynie rzecznika prasowego spółki Tramwaje Warszawskie Na właściwych torach ukazał się tekst pt. Pętla Tramwajowa XXI wieku poświęcony węzłowi komunikacyjnemu Młociny. Przy stacji Młociny powstał wielki węzeł komunikacyjny... »

2008.11.17: Wnioski ws. II linii metra - odcinek na Bródno

Do: Wojewoda Mazowiecki. Uwagi i wnioski w postępowaniu administracyjnym dotyczącym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla II linii metra, odcinek północno - wschodni. wewnątrz obiektów - na stacjach i w... »

2008.11.01: Wnioski do projektu centralnego odcinka II linii metra

Warszawa, 28 października 2008 r. W związku z przeprowadzanymi konsultacjami dotyczącymi dostosowania II linii metra do potrzeb osób niepełnosprawnych, po zapoznaniu się z wielobranżowym projektem koncepcyjnym, wnosimy o uwzględnienie... »

2008.10.27: Oliwnik zlikwidowany za niewinność

Oliwnik wąskolistny (łac. Elaeagnus angustifolia) pochodzi z Azji, ale w Polsce chętnie sadzi się go jako krzew i drzewo ozdobne. Posiada kolce, dzięki którym trudniej zrobić mu krzywdę. Niestety - wobec piły mechanicznej jest bezbronny... »

2008.10.01: W zaplanowanej przestrzeni po błocie i trawniku

Warszawa, 1 sierpnia 2008 Do: Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych, Zielone Mazowsze. W nawiązaniu do pisma Społecznego Rzecznika Niezmotoryzowanych w sprawie uwag do realizacji budowy I linii metra warszawskiego na odcinku bielańskim od... »

2008.09.20: Dewastacja drzew na budowie węzła Młociny

Bezpośrednich korzyści dla mieszkańców jest więcej: (...) bardzo ważne dla komfortu życia, uporządkowanie i zwiększenie ilości zieleni. Będzie więcej drzew i krzewów, lepiej przystosowanych do warunków miejskich, ale udało się też ocalić... »

2008.09.13: Urzędowe Radio Erewań odpowiada czyli ściśle tajne bezpieczeństwo

Warszawa, 21 sierpnia 2008 r. Do: Marcin Jackowski W nawiązaniu do Pańskiej skargi ponownej , dotyczącej instalowania urządzeń do parkowania rowerów na stacjach metra, uprzejmie informuję, że Metro Warszawskie Sp. z o.o. zadeklarowało swój... »

2008.09.02: Polak potrafi: dobrych praktyk nigdy dosyć

Kiedy metro dojedzie do Młocin? Czy i jakie kary zapłaci wykonawca za opóźnienie? Na tych pytaniach skupia się dziś uwaga mediów i przyszłych pasażerów. Ale ogromny plac budowy na Młocinach to również nowe drogi rowerowe, których nie... »

2008.08.26: Biuro Drogownictwa i Komunikacji prosi o wyjaśnienie

Warszawa, 11 sierpnia 2008 r. Adresaci: Pani Anna Piotrowska p.o. Dyrektor Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych Pan Marek Mistewicz p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Pan Jerzy Lejk Prezes Zarządu, Metro Warszawskie Sp. z o.o. W... »

2008.08.19: Polak potrafi: Rzeźbienie w kostce

Jesteśmy ogromnie dumni, że nasza firma została wykonawcą tak ważnego dla stolicy przedsięwzięcia. To dla nas ogromne wyzwanie, ale też i satysfakcja będzie większa z dobrze wykonanego zadania - prezes Mostostalu SA Jarosław Popiołek o... »

2008.08.03: Czy skargi pomogą strategii?

Chociaż obowiązująca od prawie trzech lat strategia rozwoju Warszawy wytycza m.in. takie cele jak stworzenie warunków do powszechnego korzystania z rowerów (spójny, liczący 900 km system dróg rowerowych, wygodny, bezpieczny i czytelny... »

2008.08.02: Metrowe strachy w odkrytych kamerach

Motta Stojaki zastawią drogi ewakuacyjne. W ramie roweru można ukryć materiały wybuchowe. Grzegorz Żurawski, rzecznik prasowy Metra Warszawskiego na łamach Rzeczpospolitej Ze względu na obowiązujące podwyższone standardy bezpieczeństwa... »

2008.07.31: Kiedy prezydent pokaże czerwoną kartkę wielbicielom czerwonej kostki?

Do: Pan Mieczysław Reksnis Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji dotyczy: niezgodności inwestycji przy ul. Kasprowicza i Nocznickiego z Zarządzeniem nr 380/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z 25.04.2007 r. w sprawie tworzenia korzystnych... »

2008.07.01: Pism od metra!

Dotyczy http://www.metro.waw.pl/grafika/folder_bielanski_2006_koniec.pdf Warszawa, 1.07.2008 W nawiązaniu do pisma nr ZM-08-0440-01-MJ z dnia 10 maja 2008 roku w sprawie udostępniania informacji publicznej na temat folderu informacyjnego o... »

2008.06.28: Czy z-ca prezydenta Warszawy uprosi prezesa Metra?

Warszawa, 27 czerwca 2008 r. Do: Marcin Jackowski W nawiązaniu do Pańskiej skargi ponownej z dn. 5 czerwca 2008 r., zarejestrowanej w CRSiW pod numerem 69/08, dotyczącej instalowania urządzeń do parkowania rowerów na stacjach metra... »

2008.06.10: Dlaczego miasto powinno unieważnić przetarg na II linię metra

Specjaliści z Centrum Zrównoważonego Transportu przestrzegają przed kontynuowaniem procedury przetargowej i zawieraniem umowy na budowę centralnego odcinka II linii metra. Wszystkie złożone oferty są bardzo zbliżone (co budzi podejrzenia o... »

2008.04.17: W sprawie zagospodarowania terenu wokół metra na Bielanach

Do: Pan Mieczysław Reksnis, Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy. Dotyczy: Zagospodarowania terenu wokół stacji metra na Bielanach oraz konsultacji społecznych docelowego układu komunikacyjnego. Szanowny Panie! Nasze... »

2008.04.14: Uwagi do planów budowy II linii metra

Do: Metro Warszawskie. Dotyczy: budowy II linii metra. Szanowni Państwo -- W odniesieniu do planowanej budowy II linii metra, po zapoznaniu się z aktualnymi pracami projektowymi, wnosimy o uwzględnienie poniższych uwag i postulatów w... »

2008.03.06: Stacje metra nie są właściwym miejscem

Warszawa, 6.03.2008 Do: Pani Mirosława Włodek Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urząd Dzielnicy Bielany W nawiązaniu do pisma Nr UD-III-WOŚ-AC-7041-10/08 z 18 lutego 2008 r. dotyczącego komunikacji rowerowej na terenie Dzielnicy... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-91 | Dodaj nowy