Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-125

2008.02.01: RSO najlepszą inicjatywą na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego

Internauci wybrali najlepsze inicjatywy zgłoszone do drugiej edycji Konkursu Inicjatyw Bezpieczne Drogi. Spośród prawie 300 biorących udział w konkursie inicjatyw najwięcej głosów - 1021 - uzyskała akcja Rowerowe Społeczeństwo Obywatelskie... »

2008.01.01: Przegląd działań ZM w roku 2007

Z okazji Nowego Roku postaraliśmy się podsumować działania ZM w minionym roku 2007. Zapraszamy do lektury! Audyt rowerowy. W ciągu roku opiniowaliśmy ok. 50 projektów budowy lub modernizacji ścieżek rowerowych i ulic w Warszawie i... »

2007.12.19: Maciek Sulmicki laureatem nagrody Ministra Infrastruktury

W ramach V Międzynarodowej Konferencji Naukowej TRANSMEC 2007 , Minister Infrastruktury przyznał nagrody za najlepszą pracę habilitacyjną, magisterską oraz inżynierską z dziedziny "Transport" w roku akademickim 2006/2007. W kategorii prac... »

2007.10.29: Zdjęcia z akcji Zielonego Mazowsza nagrodzone w konkursie

29 października w jednej z sal Ratusza odbył się finał konkursu fotograficznego Warszawa pozarządowa w obiektywie. Do konkursu stanęły 24 prace pokazujące różnorodność działań stołecznych organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców... »

2007.10.15: Zielone Mazowsze również w Wołominie

Uprzejmie informujemy, że stowarzyszenie Zielone Mazowsze podpisało umowę z Gminą Wołomin na opracowanie Koncepcji rozwoju sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Wołomin na lata 2007-2013. Opracowanie ma składać się z 3 części... »

2007.07.31: Nagroda Warszawy dla Zielonego Mazowsza wręczona

Dziś na uroczystej sesji Rady Warszawy na Zamku Królewskim wręczono nagrody m.st. Warszawy, przyznane przez Radę Miasta 14 czerwca. Wyróżnienie to, oprócz wielu zasłużonych i szacownych osób, przyznano także zbiorowo naszemu stowarzyszeniu... »

2007.06.20: Rowerowe Społeczeństwo Obywatelskie wygrało konkurs FIO

Z przyjemnością informujemy, że Zielone Mazowsze uzyskało dofinansowanie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na projekt "Rowerowe Społeczeństwo Obywatelskie". Uznaliśmy za stosowne się tym pochwalić, gdyż konkurencja w tym roku była naprawdę... »

2007.06.14: Walne Zgromadzenie 2007

Zapraszamy serdecznie wszystkich członków Stowarzyszenia Zielone Mazowsze - zwyczajnych, wspierających i honorowych - na Walne Zgromadzenie o charakterze sprawozdawczym. Zgromadzenie odbędzie się w naszej siedzibie przy ul. Nowogrodzkiej... »

2007.06.14: Zielone Mazowsze laureatem Nagrody m.st. Warszawy

14 czerwca 2007 r. Rada m. st. Warszawy podczas swej XI sesji przyznała w drodze uchwały Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy dla Stowarzyszenia Zielone Mazowsze (patrz § 3 niżej). Uchwała Nr XI/350/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z... »

2007.02.21: Masa Krytyczna najlepszą inicjatywą na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego

W dniu wczorajszym w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się gala, na której rozstrzygnięto konkurs Orlen Bezpieczne Drogi. W kategorii lokalnych inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zwyciężyła Warszawska Masa... »

2007.01.01: Możesz przekazać 1% podatku na Zielone Mazowsze

Od 2004 r. stowarzyszenie Zielone Mazowsze cieszy się statusem organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że w rozliczeniu podatkowym (PIT) możesz przekazać jeden procent swojego podatku dochodowego na nasze działania. Możesz nas... »

2007.01.01: Przegląd działań ZM w roku 2006

Uwaga: poniższe wyliczenie ma charakter jedynie orientacyjny. Zobacz także oficjalną wersję sprawozdania merytorycznego łącznie z raportem finansowym: Dzięki naszym wnioskom (z 2004 r.) i uwagom (tegorocznym) w nowym, uchwalonym w... »

2006.10.14: Marcin Jackowski laureatem Medalu Mazowieckiej Niezapominajki

Podczas VIII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach... Marcin Jackowski ze stowarzyszenia Zielone Mazowsze został laureatem... ...Medalu Mazowieckiej Niezapominajki. Medal przyznany został decyzją Kapituły pracującej pod przewodnictwem prof... »

2006.04.29: Sprawozdanie okresowe za rok 2005

Nazwa: Zielone Mazowsze. Siedziba: Warszawa. Adres: ul. Nowogrodzka 46 lok. 6, 00-695 Warszawa. Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 30.07.2002. Numer KRS: 0000125160. Numer REGON: 012636266. Prezes zarządu – Aleksander... »

2006.03.08: ZM poszukuje asystenta/ki koordynatora projektu transportowego

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze poszukuje asystenta/asystentki do projektu Koalicja na rzecz zrównoważonego transportu. Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie http://www.zm.org.pl/koalicja/ - Orientacja w problematyce... »

2005.06.22: Zielone Mazowsze modernizuje koleje wąskotorowe

20 czerwca 2005 r. wniosek inwestycyjny napisany dla Stowarzyszenia Kolejowych Przewozów Lokalnych przez Centrum Zrównoważonego Transportu Zielonego Mazowsza został zaakceptowany do realizacji i dofinansowania przez Global Environmental... »

2005.05.30: Służba zastępcza w Zielonym Mazowszu

Decyzją z dnia 23 maja 2005 r. nr DSO-IV-0262-242-BBG/14/05 Minister Gospodarki i Pracy (a raczej - z jego upoważnienia Stanisław Rosała Dyrektor Departemantu Spraw Obronnych MGiP) zezwolił Stowarzyszeniu Zielone Mazowsze przyjmować... »

2005.04.15: Zielone Mazowsze partnerem festiwalu "Jutro Filmu 2005"

Dzięki prowadzonemu schronisku młodzieżowemu, Zielone Mazowsze zostało partnerem Międzynarodowego Przeglądu Filmów Amatorskich i Niezależnych "Jutro Filmu 2005". Festiwal organizowany jest przez Stowarzyszenie "Pro Varsovia", pokazy filmów... »

2005.04.09: Czajnik zmonopolizowany

Z kawalerskim stanem pożegnał się Marcin Czajkowski, sekretarz Zielonego Mazowsza, wstępując w związek małżeński z Agnieszką. Przed staromiejskim Pałacem Ślubów zgromadziło się z tej okazji kilkudziesięciu rowerzystów (i zrozpaczonych... »

2005.03.31: Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w roku 2004

Nazwa: Zielone Mazowsze Siedziba: Warszawa Adres: Ul. Nowogrodzka 44/6, 00-695 Warszawa Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 30.07.2002 Numer KRS: 0000125160 Numer REGON: 012636266 Prezes zarządu - Magdalena Zowsik, zam. w... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-125 | Dodaj nowy