2019.09.06: Projekty do budżetu obywatelskiego na rok 2020 - Rembertów

1287 - Stacja kontroli rowerówProjekt zakłada zakupienie i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów, która jest przystosowana do użytkowania w przestrzeni publicznej. Stacja miałaby stanąć na terenie Domu Kultury "Wygoda". Stacja... »

2019.01.02: Uwagi do projektu wiaduktu w ciągu Chełmżyńskiej

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu. Nawiązując do projektu budowy wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Chełmżyńskiej, przesyłam uwagi i wnioski: 1. Projekt należy uzupełnić o drogę dla rowerów łączącą drogi dla rowerów na... »

2017.12.10: Rembertów liderem w Warszawie

W 2017 roku Rembertów okazał się liderem w przyroście względnym długości infrastruktury rowerowej. Roczne tempo wzrostu wyniosło 96%. Jak to się stało? Na koniec 2016 roku w dzielnicy było łącznie 2600 m tras rowerowych na ulicach:... »

2017.06.13: Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2018 - Rembertów

1326 - Nasadzenia drzew i krzewów w Dzielnicy Rembertów Projekt dotyczy wykorzystania terenów zieleni do nasadzeń drzew i krzewów i upiększającą ulicę Admiralską i Konwisarską... »

2016.09.25: Jęzor po warszawsku

Zamknięcie linii Warszawa Rembertów – Zielonka na czas modernizacji miało trwać 359 dni. Ostatecznie linia była nieprzejezdna 937 dni. Licząca 8,5 km linia Warszawa Rembertów – Zielonka to istotny fragment warszawskiego węzła... »

2016.05.21: Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2017 - Rembertów

14. Deptak w ciągu ulicy Płatnerskiej na Nowym Rembertowie Budowa ciągu drogi dla pieszych i rowerów, wraz z dodatkowymi elementami, umożliwiającej dogodne korzystanie z niezagospodarowanego dotąd fragmentu ulicy Płatnerskiej na Nowym... »

2015.04.28: Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2016 - Rembertów

Rembertów jest jak dotąd niemal zupełnie pozbawiony infrastruktury rowerowej. Budżet partycypacyjny to szansa na pierwsze pasy rowerowe w tej dzielnicy. Polecamy także projekt uspokojenia i uporządkowania organizacji ruchu. 20. Strefa... »

2013.11.19: Uwagi do projektów ul. Żołnierskiej i Czerniakowskiej Bis

Opinie przesłane do Biura Drogownictwa i Komunikacji 2013.11.06. W nawiązaniu do spotkania 24 października br. w siedzibie BDiK i przedstawionego projektu budowy drogi wojewódzkiej nr 634 w ciągu ul. Marsa - Żołnierska na odc. węzeł Marsa... »

2013.06.03: Jacobs odpowiada ws. Wschodniej Obwodnicy Warszawy

Od: Jacobs Polska Sp z o.o. Do: Wojciech Szymalski, Prezes Stowarzyszenia „Zielone Mazowsze". OS/258/1 R/61/2013 dotyczy: określenie przebiegu projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu DK nr 17 na parametrach trasy... »

2013.03.09: Wschodnia Obwodnica Warszawy - proponujemy etapowanie i tunele

W związku z trwającymi spotkaniami informacyjnymi w sprawie ponownego ustalenia przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy (trasa S-17) stowarzyszenie Zielone Mazowsze złożyło swoje wstępne wnioski. Stowarzyszenie proponuje etapowanie... »

2012.02.29: Uwagi do projektów Noworydygiera, Strażackiej, Zgrupowania Kampinos

Do: Inżynier Ruchu, Biuro Drogownictwa i Komunikacji. W nawiązaniu do przedstawionej na spotkaniu w Biurze Drogownictwa i Komunikacji 23 lutego 2012 r. koncepcji zagospodarowania przedłużenia ul. Rydygiera na odcinku Mickiewicza –... »

2010.08.02: 215 i 216, czyli koordynacja złożona w stada

Od wprowadzenia wakacyjnego rozkładu jazdy na linii 216 (PKP Rembertów - Zielona) mamy następującą sytuację. Autobusy linii 215 i 216 z przystanku PKP Rembertów 02 w kierunku Brata Alberta odjeżdżają przez większość dnia w tych samych... »

2010.05.05: Uwagi do projektu przebudowy ul. Żołnierskiej

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji. W nawiązaniu do spotkania 28 kwietnia br. w siedzibie BdiK zgłaszamy następujące uwagi i postulaty do okazanego projektu budowy drogi wojewódzkiej nr 631 w ciągu ul. Marsa – Żołnierska... »

2009.08.04: Stanowisko KDS ws. ul. św. Wincentego i Żołnierskiej

Komisja Dialogu Społecznego ds. transportu przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym po przeprowadzonych na forum Komisji konsultacjach dot. projektu przebudowy ul. Św. Wincentego przedstawia w tej sprawie następujące... »

2009.01.21: Uwagi do projektu modernizacji ul. Żołnierskiej

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji. Dotyczy: infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Marsa - Żołnierska. Szanowni Państwo! Po zapoznaniu się 20 stycznia br. z projektem modernizacji ciągu Marsa - Żołnierska zgłaszamy następujące uwagi i... »

2006.11.22: Uwagi do projektów ścieżek przy al. Wilanowskiej i przedłużeniu Zabranieckiej

Notatki ze spotkania w Biurze Drogownictwa i Komunikacji, w siedzibie Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy: w sprawie zamiennej ścieżki rowerowej projektowanej przy Al. Wilanowskiej na odc. od Dolina Służewiecka - Sobieskiego do ul. Karczocha... »

2002.10.03: Pismo do ZTM w sprawie linii 143 i 408

Do: Zarząd Transportu Miejskiego, Dział organizacji przewozów, Sekcja tras, ul. Dzielna 78, 01-029 Warszawa Dotyczy: zmiany trasy autobusów linii 143 oraz częstotliwości kursowania linii 408 Szanowni Państwo! Otrzymaliśmy sygnały od... »

2000.01.17: Preferencje mieszkańców Rembertowa w zakresie użytkowania rowerów

Pomysł związany z opracowaniem koncepcji tras rowerowych zaistniał w świadomości mieszkańców wraz z ukazaniem się nr 2/99 Gazety Rembertowskiej. Gazeta jest oficjalnym biuletynem Urzędu Gminy Warszawa - Rembertów, w której przedstawiane są... »

Dodaj nowy artykuł