Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-825

2010.03.12: ZTP otworzył skrót dla rowerzystów z ul. Dzikiej

Szanowni Państwo, proszę o dopuszczenie ruchu rowerów na wjeździe pożarowym łączącym ul. Dziką z ul. Słomińskiego poprzez dołączenie do znaków B-1 tabliczek T-22. Przejazd ten jest od dawna często wykorzystywany przez rowerzystów. Łączy on... »

2010.03.01: Rower publiczny to nie teleporter

Zielone Mazowsze przestrzega: aby planowany przez Ratusz system rowerów publicznych odniósł sukces, konieczne jest udrożnienie centrum Warszawy dla ruchu rowerowego. Nawet najnowocześniejsze rowery nie zapewniają teleportacji. Coraz... »

2010.02.24: Stanowisko KDS ws. pl. Wileńskiego

W związku z opracowywaniem na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy „Koncepcji organizacji ruchu na skrzyżowaniu Plac Wileński w Warszawie” Komisja przedstawia następujące stanowisko: 1)Opowiadamy się za zastosowaniem... »

2010.02.14: Uwagi do projektu rozbudowy drogi nr 61 w Legionowie

Do: Generalna Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. W odpowiedzi na pismo GDDKiA O/WA-P.2.2.ms/4111/61/10-01/38/2009 z 27.11.2009 zgłaszam następujące uwagi do projektu rozbudowy drogi krajowej nr 61 Warszawa –... »

2010.02.11: Chodnik niezgody wzdłuż Milenijnej

Z pewnym opóźnieniem donosimy o interesującej Radzie Technicznej, która odbyła się dwa tygodnie temu. Interesującej dlatego, że przedmiotem debaty, która zgromadziła kilkanaście osób, w tym tak wysoko postawione jak zastępca burmistrza... »

2010.02.09: Uwagi do projektu zagospodarowania terenu nad stacją metra rondo Daszyńskiego

W związku z projektem przebudowy ulicy Prostej od ronda Daszyńskiego do ulicy Karolkowej, Zielone Mazowsze zgłasza następujące uwagi: 1. Drogę rowerową zaprojektować w nawierzchni bitumicznej i zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st... »

2010.02.08: Uwagi do koncepcji lewobrzeżnego bulwaru Wisły

Uwagi do projektu koncepcyjnego zagospodarowania lewobrzeżnego bulwaru Wisły na odcinku od ul. Tamka do ul. Boleść w Warszawie opracowanego na zlecenie Zarządu Mienia m.st. Warszawy. Opiniujemy negatywnie zaproponowany sposób prowadzenia... »

2010.02.05: Uwagi do projektu Traktu Brzeskiego

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Viatech Sp. z o.o. Uwagi do koncepcji przebudowy ulicy Trakt Brzeski na odcinku od ul. Wawerskiej do miejscowości Zakręt, opracowanej przez Biuro Inżynierskie VIATECH Sp.z o.o. w wersji przesłanej 28... »

2010.02.05: Uwagi do projektu modernizacji ul. Nowowiejskiej

Postulujemy: 1. Zrezygnowanie z dwukierunkowej drogi dla rowerów wokół placu Politechniki i poszerzenie przejść dla pieszych do 6 m. 2. Zwężenie jezdni ronda do 5 m z ewentualnym przejezdnym pierścieniem wykonanym z innego materiału o... »

2010.01.27: Stanowisko KDS ws. infrastruktury rowerowej

W związku ze spadkiem tempa budowy dróg dla rowerów oraz brakiem środków na ich budowę w przyszłych latach w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI) Komisja przedstawia następujące stanowisko: 1. Wnosimy o zapewnienie w WPI miasta środków... »

2010.01.25: Warszawskie zaspy rowerowe nielegalne

Warszawa, 13.01.2010 r. Do: Marcin Jackowski Na podstawie art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zmianami) zawiadamiam, że Pana skarga z dnia 21.12.2009 r... »

2010.01.25: Co znaczy dla ZOM droga?

Do: Zarząd Oczyszczania Miasta. Dotyczy: oczyszczania zimowego dróg dla rowerów. Szanowni Państwo! W związku z odpowiedziami udzielanymi przez Zarząd Oczyszczania Miasta rowerzystom interweniującym ws. nieprzejezdnych dróg dla rowerów... »

2010.01.21: Nie tylko pierniki, czyli rowerem po Toruniu

Z pewnym opóźnieniem przedstawiamy zapowiedzianą relację z Torunia, który odwiedziliśmy jadąc do Bydgoszczy na konferencję Forum LINK . Warto obejrzeć te parę fotek, gdyż jest to miasto jak na polskie warunki dość przyjazne dla ruchu... »

2010.01.07: Opinia ws. projektu przebudowy ul. Tynkarskiej

Zgłaszamy następujące uwagi do projektu przebudowy ul. Tynkarskiej, opracowanego przez firmę Prebud: 1. Wnosimy o wykonanie zakończenia drogi dla rowerów w kierunku zachodnim zgodnie z obowiązującymi „Standardami projektowymi i... »

2010.01.04: Kolejna opinia ws. II etapu Trasy Mostu Północnego

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zgłasza następujące uwagi do projektu Trasy Mostu Północnego odc. Marymoncka - Młociny w wersji przedstawionej 29 grudnia 2009 r. 1. Ze względu na brak wzdłuż Trasy Mostu Północnego chodnika dla pieszych na... »

2009.12.29: Stop sypaniu śniegu w szprychy

Warszawa, 21 grudnia 2009 r. Do: Pan Dariusz Piechowski Dyrektor Biura Ochrony Środowiska m. st. Warszawy pl. Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa Wnoszę skargę na podmiot odpowiedzialny za zimowe utrzymanie ul. Marymonckiej i Podleśnej... »

2009.12.29: Piszcie, a wpusty kanalizacyjne będą wymienione

Od dawna bezpieczeństwu rowerzystów na ścieżce przy ul. Modlińskiej zagrażał wpust kanalizacyjny, z żebrami równoległymi do kierunku ruchu, między którymi łatwo było zaklinować koło. 17 września 2009 roku zwróciłem się do Miejskiego... »

2009.12.23: Wymęczone odpowiedzi

W nawiasach podano czas oczekiwania na poniższe odpowiedzi od chwili złożenia pism. Czas ten dążyłby do nieskończoności, gdyby nie przypomnienie wysłane w listopadzie. Warszawa dn. 23 grudnia 2009 r. W nawiązaniu do pisma stowarzyszenia... »

2009.12.10: Standardy techniczne ścieżek rowerowych

Warsztaty Standardy techniczne ścieżek rowerowych odbyły się 26 listopada 2009 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Zorganizowane zostały przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy (BDiK) przy współpracy Zespołu ds... »

2009.12.07: Piszcie, a będzie wam obniżone, przycięte i wyrównane

Trasa rowerowa wzdłuż Wisły, mimo że należy do najpopularniejszych w Warszawie, była przez długie lata zaniedbywana. Choć obowiązek ten spoczywa na instytucjach miejskich, dziwi fakt, że mało który z jeżdżących tamtędy rowerzystów zgłasza... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-825 | Dodaj nowy