Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-825

2008.02.25: Droga ekspresowa S2 a ruch pieszy i rowerowy

1. Promień łuku na zakręcie drogi dla rowerów w rejonie ul. Orląt Lwowskich nie powinien być mniejszy niż 20,0 m. Ze względu na usytuowanie u podnóża zjazdu wskazane jest zastosowanie nawet większego promienia łuku i poszerzenie drogi dla... »

2008.02.22: Uwagi do projektu skrzyżowania ul. Przyczółkowej i Vogla

1. Trasa rowerowa wzdłuż ulicy Przyczółkowej jest jedną z głównych warszawskich tras. W wiosenne i letnie weekendy obserwowane jest na niej natężenie ruchu rowerowego ponad 3000 rowerzystów dziennie. Co więcej, trasa użytkowana jest nie... »

2008.02.22: Uwagi do projektu ul. Makowskiej

Opiniujemy pozytywnie przedstawiony 20 lutego br. przebieg drogi rowerowej po północnej stronie ul. Makowskiej z następującymi uwagami. 1. Na skrzyżowaniach z ulicami lokalnymi proponujemy wykonanie krótkich łączników na przedłużeniu osi... »

2008.02.05: Jak nie za późno, to za wcześnie czyli jak się kręci na Bielanach

Na wniosek Zielonego Mazowsza jednym z punktów posiedzenia Komisji Architektury i Ekologii, które odbyło się 05.02 br. były zagadnienia transportu rowerowego na Bielanach. Celem dyskusji miało być podsumowanie działań dzielnicy w tym... »

2008.01.25: Gorzów zapłaci za słup na ścieżce rowerowej

Aleksander K. wjechał w słup stojący na środku ścieżki rowerowej i podał gorzowski magistrat do sądu. Proces wygrał. - donosi Gazeta Lubuska. W uzasadnieniu wyroku sąd uznał, że ścieżka nie może być zbudowana tak, że rowerzysta musi... »

2008.01.11: Jak nie zmarnować pieniędzy na drogę rowerową?

Projektowanie bezpiecznych i użytecznych tras rowerowych to sztuka niezbyt popularna i mało znana w naszym kraju. Jednak przy dobrych chęciach jej podstawy można opanować dość szybko. Aby to ułatwić, przygotowaliśmy broszurę pt. Jak nie... »

2008.01.08: Ustalenia ws. ścieżki przy Al. Ujazdowskich

z dnia 23.10.2007 r. w sprawie przebudowy chodników wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej w Al. Ujazdowskich na odcinku ul. Belwederska - Pl. Trzech Krzyży. Po prezentacji projektu przez przedstawicieli Biura Projektowego Metroprojekt Sp... »

2007.12.27: Powiastka o ośmiu słupach i osiemnastu miesiącach

Kilka lat temu z szerokiego asfaltowego chodnika wzdłuż ulicy Sokratesa wykrojono ciąg pieszo-rowerowy. Problem kolidujących z przebiegiem pasa rowerowego betonowych słupów rozwiązano w charakterystyczny dla stolicy sposób - omijając go... »

2007.12.16: Uwagi do wykonania ścieżki przy Marymonckiej

Po dobrych wynikach wizji na Bitwy Warszawskiej byłem pewien, że Marymoncka będzie pod tym względem podobna. Cieszę się, gdyż w sumie wypadła nawet lepiej. Być może dlatego, że to dość prosty odcinek, bez skrzyżowań, przejazdów itp. Oto... »

2007.12.10: Uwagi do wykonania ścieżki przy Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że droga rowerowa przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. jest jedną z najlepiej wykonanych inwestycji rowerowych ZDM. Kontrast pomiędzy jej jakością a resztą ścieżek jest bardzo widoczny, szczególnie przy... »

2007.11.25: O więcej miejsca dla niezmotoryzowanych naprzeciwko dworca Wileńskiego

W związku z wprowadzeniem w al. Solidarności pasa tramwajowego, zwracamy się z wnioskiem o korektę projektu drogi rowerowej w al. Solidarności na skrzyżowaniu z ul. Targową, np. poprzez zamówienie po konsultacji z Inżynierem Ruchu poprawek... »

2007.11.24: Konsultacje projektu oznakowania poziomego dróg rowerowych

Jesteśmy studentami Wydziału Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i pracujemy nad projektem oznakowania poziomego dróg rowerowych w Warszawie. Krótko mówiąc - wszystkiego tego, co jest malowane lub w inny sposób... »

2007.11.23: Poprawiono oznakowanie objazdu dla rowerów

Pokontrolna interwencja Inżyniera Ruchu w ZDM podjęta na nasz wniosek i dotycząca rozbieżności między zatwierdzonym projektem organizacji ruchu a stanem rzeczywistym odniosła skutek. Jeszcze tydzień temu było tak,... ...a teraz jest tak... »

2007.11.21: Czasowa organizacja ruchu niezgodna z projektem

Materiał o niezrozumiałych utrudnieniach związanych z budową metra na odcinku ul. Kasprowicza opublikowaliśmy ponad rok temu i wtedy też temat podjęły media. W marcu b.r., na specjalnym posiedzeniu Komisji Architektury Rady Bielan... »

2007.11.15: Uwagi do projektu ul. Antoniewskiej

Po zapoznaniu się na spotkaniu w dniu 12.11.2007 z projektem przebudowy ul. Antoniewskiej na odcinku Polska - Augustówka zgłaszamy następujące uwagi: 1. Na całej długości zaprojektowanego ciągu pieszo-rowerowego należy zachować 3 m... »

2007.11.10: Czy będzie lepiej na Marymonckiej?

Od: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Zastępca Prezydenta Do: Stowarzyszenie Zielone Mazowsze W odniesieniu do skargi ponownej stowarzyszenia Zielone Mazowsze z dn. 10.10.2007 r., w sprawie: niewykorzystania remontu chodnika (ciągu pieszo... »

2007.11.02: Wspólnie o Wspólnej

Po zapoznaniu się z projektem budowy ulicy Wspólnej na odcinku Niemcewicza - Mokra, wnosimy o wprowadzenie następujących zmian w projekcie: - Ograniczenie dopuszczalnej prędkości do 30 km/h; - Rezygnację z wytyczania wydzielonej drogi... »

2007.10.30: O kontrolę organizacji ruchu przy budowie metra

Do: Pan Janusz Galas, Inżynier Ruchu m. st. Warszawy o kontrolę i nadzór nad czasową organizacją ruchu w ciągu ul. Kasprowicza W związku z napływającymi do naszego Stowarzyszenia zgłoszeniami i skargami od pieszych i rowerzystów na... »

2007.10.24: Propozycja dla Agrycoli

Do: Biuro Projektów Metroprojekt, Zarząd Dróg Miejskich, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Szanowni Państwo, Po Radzie Technicznej w ZDM w dniu 23 października b.r. w sprawie projektu przebudowy chodników w al. Ujazdowskich prosimy... »

2007.10.18: Opinia do projektu przebudowy Traktu Lubelskiego

Opinia do projektu przebudowy ul. Trakt Lubelski na odcinku Płowiecka - Wał Miedzeszyński w dzielnicy Wawer, wykonanego przez firmę Arcadis Profil, wersji z września 2007. 1. Niedopuszczalne jest zawężanie szerokości chodnika do 1 m... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-825 | Dodaj nowy