Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-825

2007.10.15: Poprawmy rowerową Trasę Mostu Północnego

Do: Sz. Pan Andrzej Marecki, Naczelnik Wydziału Mostów Zarządu Dróg Miejskich. Dotyczy: infrastruktury rowerowej na Trasie Mostu Północnego (dalej Trasie). Szanowny Panie Naczelniku! Dziękujemy za wyrazy przychylności i gotowości do... »

2007.10.15: Czy bielański ratusz otworzy się dla rowerów?

DO: Pan Rafał Miastowski, Członek Zarządu Dzielnicy Bielany dotyczy: pisma UD-III-WIR/5544/GR-038/IN/1456/07 z 3 września 2007 r. Dziękujemy za zapowiedź umieszczenia stojaków przed nowym ratuszem Bielan. Chcielibyśmy jednak wiedzieć, czy... »

2007.10.10: Dalszy ciąg sprawy zaniechań ZDM na ul. Marymonckiej

Do: Zielone Mazowsze Warszawa dn. 19.09.2007 r. Dotyczy: skargi w sprawie remontu ciągu pieszo-rowerowego w ul. Marymonckiej. W odpowiedzi na skargę nr ROW-07-0015-01 z dn. 30.08.2007 r. skierowaną do Prezydenta Warszawy, otrzymaną za... »

2007.10.04: O ścieżkach pod estakadami po raz kolejny

Do Mirosław Kazubek Dyrektor ds. Inwestycji Zarządu Dróg Miejskich dotyczy: docelowego projektu dróg rowerowych i ciągów pieszych przy estakadach bielańskich (pisma ZDM/DIPI/554/1527/07 z 21.09.2007 r ) Szanowny Panie! Dziękujemy za... »

2007.09.20: Uwagi do projektu przebudowy chodników w al. Ujazdowskich

Do: Metroprojekt Sp.z o.o. W nawiązaniu do spotkania 13 września br. w siedzibie Metroprojektu, przedstawiamy propozycje korekt w projekcie przebudowy chodników wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej w Alejach Ujazdowskich na odcinku ul... »

2007.09.07: Opinia do projektu ronda Dickensa - Szczęśliwicka

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze wnioskuje o rezygnację z budowy drogi rowerowej wokół ronda z pozostawieniem możliwości jej późniejszego wykonania w różnych wariantach bez przebudowy ronda. W tym celu proponujemy: 1. Pozostawić w... »

2007.09.05: Skarga w sprawie zaniechań ZDM na ul. Marymonckiej

Do: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy za pośrednictwem Pełnomocnika Prezydenta M. St. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego Pana Stanisława Plewaki Działając na zasadzie przepisu § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie... »

2007.08.30: Uwagi do projektu ścieżki przy ul. Sobieskiego w Legionowie cd.

Propozycja korekty projektu ścieżki przy ul. Sobieskiego w Legionowie w rejonie skrzyżowania z ul. Krasińskiego - zamiana miejscami przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów oraz wykonanie ich prostopadle do pokonywanej jezdni... »

2007.08.30: Uwagi do projektu budowy al. Dzieci Polskich cd.

1. Opiniujemy negatywnie zmianę strony ulicy, po której poprowadzona jest ścieżka rowerowa, na odcinku od ul. Mchów do pętli ZTM Międzylesie. Przenoszenie ruchu rowerowego na drugą stronę ulicy pogarsza bezpośredniość i bezpieczeństwo... »

2007.08.28: Ob-jadziem na Bielany - rozkopów od metra

W cyklu o bielańskich objazdach rowerowych dziś zamieszczamy kilka obrazów z przyległości najdłuższego placu budowy w mieście. Powoduje on liczne utrudnienia także dla ruchu rowerowego. W większości nieuniknione, co nie znaczy, że... »

2007.08.24: Przypominamy o Podleśnej

Do: Zarząd Dróg Miejskich 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120 dotyczy: zmian w organizacji ruchu na ul. Podleśnej w dzielnicy Warszawa-Bielany Szanowni Państwo! W połowie maja b.r. pismem ROW-07-0010-01 do Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy... »

2007.08.22: Uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego Pól Karolińskich

W związku z wyłożeniem projektu ww. planu do publicznego wglądu, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zgłasza następujące uwagi do ustaleń planu dotyczących organizacji ruchu rowerowego: Zaplanowana sieć dróg rowerowych jest niezwykle bogata w... »

2007.08.20: Marymoncka - stare problemy na nowym chodniku

Wszystko wskazuje na to, że kolejna idealna okazja do poprawy bezpieczeństwa i wygody ruchu pieszych i rowerzystów na uczęszczanym odcinku ul. Marymonckiej zostanie zmarnowana. Wąziutki chodnik (formalnie pieszo-rowerowy, a na niektórych... »

2007.08.18: Opinia do projektu przebudowy ul. Deotymy

Opinia ws. rozwiązań ścieżki rowerowej zawartych w roboczej wersji projektu przebudowy ul. Deotymy na odcinku od ul. Obozowej do ul. Górczewskiej, wykonywanego przez AZET Sp. z o.o. na zlecenie ZDM. 1) Założenie zakończenia ścieżki ok. 300... »

2007.08.13: Nad rowerowym Dunajem

Wizyta w Wiedniu napawa warszawskiego rowerzystę zadumą. W stolicy jednego z najbogatszych państw Unii Europejskiej nikt chyba nie słyszał o tak modnej w Warszawie kostce bauma (chodniki również są asfaltowe), a spójny system dróg... »

2007.08.10: Krawężniki do regulacji

Do: Zakład Remontów i Konserwacji Dróg ul. Chmielna 73A Dotyczy: regulacji krawężników na ścieżkach rowerowych na terenie Dzielnicy Bielany. W nawiązaniu do zlecenia nr DZWD/03/07 z dn. 8.02.2007 r. /kopia w załączeniu/, Zarząd Dróg... »

2007.08.06: Pole do popisu II

Do: Zarząd Oczyszczania Miasta. Dotyczy: planowanej modernizacji części parku Pole Mokotowskie na terenie Dzielnicy Ochota. Szanowni Państwo! Uważamy, że planowana kompleksowa modernizacja Pola Mokotowskiego nie powinna polegać jedynie na... »

2007.08.06: Co z drogami i ciągami pod estakadami?

Do: Pan Mirosław Kazubek, Dyrektor ds. Inwestycji Zarządu Dróg Miejskich. Dotyczy: docelowego projektu dróg rowerowych i ciągów pieszych przy estakadach bielańskich. Szanowny Panie! 26 stycznia tego roku odbyło się w ZDM z Pana udziałem... »

2007.08.06: Nie budujcie ścieżki na Diamentowej

Do: Inżynier Ruchu m.st. Warszawy. Opinia w sprawie projektu przebudowy ulicy Diamentowej w dzielnicy Wesoła. Zważywszy, że: - Ulica Diamentowa w dzielnicy Wesoła jest ulicą lokalną; - Zaprojektowana szerokość jezdni 6,0 m oraz brak zatok... »

2007.07.29: Ob-jadziem na Bielany - od Prozy do Dewajtis

O sprawie ruchu rowerowego przy estakadach bielańskich podczas remontu pisaliśmy wielokrotnie . Alarmowaliśmy o pierwszym (tylko formalnym) zamknięciu traktu nadwiślańskiego . Niedopuszczalne zamiary jego całkowitego zamknięcia (wbrew... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-825 | Dodaj nowy