Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-834

2007.11.24: Konsultacje projektu oznakowania poziomego dróg rowerowych

Jesteśmy studentami Wydziału Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i pracujemy nad projektem oznakowania poziomego dróg rowerowych w Warszawie. Krótko mówiąc - wszystkiego tego, co jest malowane lub w inny sposób... »

2007.11.23: Poprawiono oznakowanie objazdu dla rowerów

Pokontrolna interwencja Inżyniera Ruchu w ZDM podjęta na nasz wniosek i dotycząca rozbieżności między zatwierdzonym projektem organizacji ruchu a stanem rzeczywistym odniosła skutek. Jeszcze tydzień temu było tak,... ...a teraz jest tak... »

2007.11.21: Czasowa organizacja ruchu niezgodna z projektem

Materiał o niezrozumiałych utrudnieniach związanych z budową metra na odcinku ul. Kasprowicza opublikowaliśmy ponad rok temu i wtedy też temat podjęły media. W marcu b.r., na specjalnym posiedzeniu Komisji Architektury Rady Bielan... »

2007.11.15: Uwagi do projektu ul. Antoniewskiej

Po zapoznaniu się na spotkaniu w dniu 12.11.2007 z projektem przebudowy ul. Antoniewskiej na odcinku Polska - Augustówka zgłaszamy następujące uwagi: 1. Na całej długości zaprojektowanego ciągu pieszo-rowerowego należy zachować 3 m... »

2007.11.10: Czy będzie lepiej na Marymonckiej?

Od: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Zastępca Prezydenta Do: Stowarzyszenie Zielone Mazowsze W odniesieniu do skargi ponownej stowarzyszenia Zielone Mazowsze z dn. 10.10.2007 r., w sprawie: niewykorzystania remontu chodnika (ciągu pieszo... »

2007.11.02: Wspólnie o Wspólnej

Po zapoznaniu się z projektem budowy ulicy Wspólnej na odcinku Niemcewicza - Mokra, wnosimy o wprowadzenie następujących zmian w projekcie: - Ograniczenie dopuszczalnej prędkości do 30 km/h; - Rezygnację z wytyczania wydzielonej drogi... »

2007.10.30: O kontrolę organizacji ruchu przy budowie metra

Do: Pan Janusz Galas, Inżynier Ruchu m. st. Warszawy o kontrolę i nadzór nad czasową organizacją ruchu w ciągu ul. Kasprowicza W związku z napływającymi do naszego Stowarzyszenia zgłoszeniami i skargami od pieszych i rowerzystów na... »

2007.10.24: Propozycja dla Agrycoli

Do: Biuro Projektów Metroprojekt, Zarząd Dróg Miejskich, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Szanowni Państwo, Po Radzie Technicznej w ZDM w dniu 23 października b.r. w sprawie projektu przebudowy chodników w al. Ujazdowskich prosimy... »

2007.10.18: Opinia do projektu przebudowy Traktu Lubelskiego

Opinia do projektu przebudowy ul. Trakt Lubelski na odcinku Płowiecka - Wał Miedzeszyński w dzielnicy Wawer, wykonanego przez firmę Arcadis Profil, wersji z września 2007. 1. Niedopuszczalne jest zawężanie szerokości chodnika do 1 m... »

2007.10.15: Poprawmy rowerową Trasę Mostu Północnego

Do: Sz. Pan Andrzej Marecki, Naczelnik Wydziału Mostów Zarządu Dróg Miejskich. Dotyczy: infrastruktury rowerowej na Trasie Mostu Północnego (dalej Trasie). Szanowny Panie Naczelniku! Dziękujemy za wyrazy przychylności i gotowości do... »

2007.10.15: Czy bielański ratusz otworzy się dla rowerów?

DO: Pan Rafał Miastowski, Członek Zarządu Dzielnicy Bielany dotyczy: pisma UD-III-WIR/5544/GR-038/IN/1456/07 z 3 września 2007 r. Dziękujemy za zapowiedź umieszczenia stojaków przed nowym ratuszem Bielan. Chcielibyśmy jednak wiedzieć, czy... »

2007.10.10: Dalszy ciąg sprawy zaniechań ZDM na ul. Marymonckiej

Do: Zielone Mazowsze Warszawa dn. 19.09.2007 r. Dotyczy: skargi w sprawie remontu ciągu pieszo-rowerowego w ul. Marymonckiej. W odpowiedzi na skargę nr ROW-07-0015-01 z dn. 30.08.2007 r. skierowaną do Prezydenta Warszawy, otrzymaną za... »

2007.10.04: O ścieżkach pod estakadami po raz kolejny

Do Mirosław Kazubek Dyrektor ds. Inwestycji Zarządu Dróg Miejskich dotyczy: docelowego projektu dróg rowerowych i ciągów pieszych przy estakadach bielańskich (pisma ZDM/DIPI/554/1527/07 z 21.09.2007 r ) Szanowny Panie! Dziękujemy za... »

2007.09.20: Uwagi do projektu przebudowy chodników w al. Ujazdowskich

Do: Metroprojekt Sp.z o.o. W nawiązaniu do spotkania 13 września br. w siedzibie Metroprojektu, przedstawiamy propozycje korekt w projekcie przebudowy chodników wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej w Alejach Ujazdowskich na odcinku ul... »

2007.09.07: Opinia do projektu ronda Dickensa - Szczęśliwicka

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze wnioskuje o rezygnację z budowy drogi rowerowej wokół ronda z pozostawieniem możliwości jej późniejszego wykonania w różnych wariantach bez przebudowy ronda. W tym celu proponujemy: 1. Pozostawić w... »

2007.09.05: Skarga w sprawie zaniechań ZDM na ul. Marymonckiej

Do: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy za pośrednictwem Pełnomocnika Prezydenta M. St. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego Pana Stanisława Plewaki Działając na zasadzie przepisu § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie... »

2007.08.30: Uwagi do projektu ścieżki przy ul. Sobieskiego w Legionowie cd.

Propozycja korekty projektu ścieżki przy ul. Sobieskiego w Legionowie w rejonie skrzyżowania z ul. Krasińskiego - zamiana miejscami przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów oraz wykonanie ich prostopadle do pokonywanej jezdni... »

2007.08.30: Uwagi do projektu budowy al. Dzieci Polskich cd.

1. Opiniujemy negatywnie zmianę strony ulicy, po której poprowadzona jest ścieżka rowerowa, na odcinku od ul. Mchów do pętli ZTM Międzylesie. Przenoszenie ruchu rowerowego na drugą stronę ulicy pogarsza bezpośredniość i bezpieczeństwo... »

2007.08.28: Ob-jadziem na Bielany - rozkopów od metra

W cyklu o bielańskich objazdach rowerowych dziś zamieszczamy kilka obrazów z przyległości najdłuższego placu budowy w mieście. Powoduje on liczne utrudnienia także dla ruchu rowerowego. W większości nieuniknione, co nie znaczy, że... »

2007.08.24: Przypominamy o Podleśnej

Do: Zarząd Dróg Miejskich 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120 dotyczy: zmian w organizacji ruchu na ul. Podleśnej w dzielnicy Warszawa-Bielany Szanowni Państwo! W połowie maja b.r. pismem ROW-07-0010-01 do Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-834 | Dodaj nowy