Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-825

1999.06.16: Dwugłos o ścieżce

W redakcyjnym plebiscycie na najlepszą i najgorszą inwestycję rowerową ubiegłego roku zwyciężyła ta sama ścieżka! Uważam, że tytuł najlepszej inwestycji rowerowej poprzedniego roku należy przyznać Ścieżce Podskarpowej, a konkretnie jej... »

1999.06.11: Raport o śródmiejskich ścieżkach rowerowych

Dotyczy: infrastruktury rowerowej (w nawiązaniu do pisma CZD1/156/99) Szanowny Panie, Dziękujemy za dotychczas otrzymane informacje. Cieszy nas konsekwentna realizacja kolejnych odcinków dróg dla rowerów na terenie dzielnicy. W załączeniu... »

1999.06.11: Praga Południe dostrzega wagę problemu

Warszawa, dn. 07.04.1999r. KF/83/99 Urząd Dzielnicy Praga-Południe, dostrzegając wagę problemu, wyraża zadowolenie z powodu prowadzenia przez "Zielone Mazowsze" kampanii "A rowery swoją drogą". W poszczególnych komórkach organizacyjnych... »

1999.06.11: Raport o stanie ścieżki Podleśna - Kasprowicza

Pan Karol Szadurski Burmistrz Gminy Warszawa-Bielany Warszawa, ul. Przybyszewskiego 70/72 Dotyczy: infrastruktury rowerowej (w nawiązaniu do pisma PWŚ-7616/BK/99) Szanowny Panie, Dziękujemy za dotychczas otrzymane informacje. Cieszy nas... »

1999.05.11: Włochy nie zabezpieczyły

W odpowiedzi na pismo w sprawie polityki rowerowej - Wydział Gospodarki Komunalnej Gminy Warszawa - Włochy informuje, że w b.r. nie zostały zabezpieczone środki finansowe na ten cel z uwagi na konieczność zabezpieczenia finansów na budowę... »

1999.05.11: W Wilanowie bez zmian

W nawiązaniu do pisma z dnia 18.03.1999r Urząd Gminy Warszawa Wilanów informuje, że w zatwierdzonym na rok 1999 budżecie Gminy nie przewidziane są żadne środki finansowe, które mogłyby być przeznaczone na infrastrukturę rowerową. W związku... »

1999.05.04: Praga Północ nie ma podstawy

Dotyczy: pisma z dnia 18-03-1999r. w sprawie inwestycji związanych z rozwojem komunikacji rowerowej. Wydział Architektury, Urbanistyki i Ochrony Środowiska uprzejmie informuje, że zakres wszystkich inwestycji komunikacyjnych w tym i dróg... »

1999.04.30: Śródmieście realizuje konsekwentnie

Warszawa, kwiecień 1999 r. Dotyczy: ścieżek rowerowych. W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18.03.1999 roku pragniemy poinformowac, że Zarząd Terenów Publicznych Warszawa - Śródmieście od 1996 roku realizuje konsekwentnie kolejne etapy... »

1999.04.28: Pismo w sprawie prac studialnych prowadzonych przez WZP BZM

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Biura Zarządu Miasta St. Warszawy. dotyczy: studium ścieżek rowerowych W nawiązaniu do spotkania w dniu 15.04.99 w sprawie ścieżek rowerowych SKE "Zielone Mazowsze" (Federacja Zielonych - Warszawa... »

1999.04.25: Petycja w sprawie tworzenia warunków dla komunikacji rowerowej

Paweł Piskorski, Prezydent m.st. Warszawy. Szanowny Panie Prezydencie! Uchwałą nr 188/C/96 z dnia 25 czerwca 1996 roku Zarząd Miasta zobowiązał się do tworzenia na terenie Warszawy warunków dla komunikacji rowerowej . Uważamy dotychczasowe... »

1999.04.08: Drogi dla rowerów na Ursynowie

Szanowny Panie, Odpowiadając na pismo dotyczące polityki rowerowej Gminy Warszawa Ursynów przekazuję Panu dwa materiały. Pierwszy jest zestawieniem podającym gdzie już istnieją ścieżki, gdzie planujemy ich budowę w roku bieżącym oraz plany... »

1999.03.30: Ochota nie planuje

Uprzejmie informuję, że Urząd nie planuje budowy ścieżek rowerowych na podległych nam ulicach. Parametry techniczne ulic lokalnych gminnych, (są to ulice małe, przeważnie osiedlowe, nie tworzące jednolitych ciągów) uniemożliwiają budowę na... »

1999.03.24: Rozwój komunikacji rowerowej na Bielanach

W odpowiedzi na pismo z 18.03.99 w sprawie podejmowanych przez naszą gminę działań na rzecz rozwoju komunikacji rowerowej, Wydział Ochrony i Kształtowania Środowiska Urzędu Gminy Warszawa - Bielany przesyła poniższą informację do... »

1999.02.24: Uwagi do koncepcji sieci ścieżek rowerowych na terenie dzielnicy Wola

Z projektem lokalnego systemu dróg dla rowerów zapoznaliśmy się na spotkaniach informacyjnych w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Wola Gminy Warszawa-Centrum w dniach 17.02.1999 i 22.02.1999. Według nas, realizacja projektu... »

1999.02.14: Wszystko dla rowerów

Centrum Groningen. Wzdłuż głównych arterii poprowadzone są po obu stronach ścieżki rowerowe. Wyraźne oddzielenie od jezdni i chodnika, łagodne łuki oraz odrębne światła umożliwiają szybką i bezpieczną jazdę. Przed niektórymi skrzyżowaniami... »

1999.02.03: Stanowisko w sprawie realizacji OSDR

Stanowisko Stowarzyszenia "Zielone Mazowsze" w sprawie realizacji Ogólnomiejskiego Systemu Dróg dla Rowerów na terenie gminy Warszawa-Centrum, przedstawionie podczas specjalnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Gminy Warszawa... »

1998.09.29: Odpowiedź wiceprezydenta na raport ze ścieżki Młociny-Powsin

Szanowni Państwo, Odpowiadając na Państwa wystąpienie z dnia 2 lipca br. dotyczące stanu technicznego ścieżki rowerowej Młociny - Powsin , uprzejmie informuję, że jednostki organizacyjne podległe Zarządowi m. st. Warszawy, administrujące... »

1998.07.03: Wizytacja Szlaku Wisły

Przejechaliśmy fragmentem najdłuższej w Warszawie ścieżki rowerowej Powsin-Młociny. Od miejsca zbiórki na Placu Zamkowym eskortowała nas kawalkada policjantów i żołnierzy z Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych. Na ich widok z drogi dla... »

1998.07.02: Raport o stanie ścieżki rowerowej Młociny - Powsin

Stan na dzień 20 czerwca 1998. Początek od ul. Farysa 13. Punkty, w których należy zachować szczególną ostrożność, oznaczono literą "A" w ostatniej kolumnie. Km trasy|oznak. pionowe |oznak. poziome |oznak. przejazd przez drogę |nieozn... »

1998.04.05: Ścieżkokrzyska

W ubiegłym roku władze miasta nie zbudowały ani jednej ścieżki rowerowej, postanowiliśmy więc wziąć sprawy w swoje ręce i chwyciliśmy za pędzle. W jeden dzień zrobiliśmy więcej niż urzędnicy przez cały rok... Jeśli nie było cię 5 kwietnia... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-825 | Dodaj nowy