Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-463

2015.03.26: Miasto okopuje się nieprzejrzystością

Od dwóch lat piesi nie mogą się legalnie poruszać wzdłuż Okopowej przy cmentarzu Powązkowskim. Chodnik został zabarykadowany, pozostawiono zaś trzy pasy ruchu dla samochodów. Niewytyczenie obejścia dla pieszych jest poważnym błędem samym w... »

2015.03.22: KDS o Programie współpracy z NGO

We wtorek KDS ds. Transportu złożył uwagi i wnioski do projektu Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020. Poniżej przedstawiamy ich treść. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie Programu rozwoju... »

2015.03.19: KDS opiniuje SIWZ tramwaju do Wilanowa

Tramwaje Warszawskie ponownie dały dobry przykład, konsultując projekt na najwcześniejszym możliwym etapie. We wtorek na Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu omawiana była specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) koncepcji... »

2015.03.18: Zatruj się w Warszawie

Władze Warszawy po pożarze Mostu Łazienkowskiego robią, co mogą, by wykazać się brakiem umiejętności strategicznego myślenia. Można odnieść wrażenie, że warszawskie powietrze utrudnia logiczne rozumowanie. W końcu dopuszczalne normy... »

2015.03.03: Plansze powędrowały na Paca

Wystawa pokazująca, jak zapewnić wygodne i bezpieczne warunki poruszania się po mieście, zawędrowała na Pragę. Centrum Paca 40 gościć będzie plansze przez cały marzec. Praga Południe to już piąta dzielnica, w której można przekonać się, że... »

2015.02.24: KDS: odbudujmy Most Łazienkowski z głową

Nagłe wypadki, wymuszające rozbiórkę dużej konstrukcji inżynieryjnej, powodują liczne utrudnienia. Równocześnie stanowią jednak wyjątkową okazję do naprawienia problemów, wyeliminowania przestarzałych rozwiązań i stworzenia możliwości... »

2015.02.19: I pieszy się zmieści na Kruczej?

Z przyjemnością informujemy o pozytywnej odpowiedzi na nasze pismo w sprawie brakującego odcinka chodnika przy Kruczej, w pobliżu Pięknej . Piesi powinni otrzymać alternatywę dla przeciskania między kolumnami podcieni budynku, a kierowcy... »

2015.02.18: Zbliża się koniec najdłuższej budowy ulicy w Warszawie?

Ulicę Wał Miedzeszyński rozbudowano na odcinku od Mostu Siekierkowskiego do ronda u zbiegu z Traktem Lubelskim na początku XXI w. Mimo oddania ulicy do użytku, budowa nie została jednak nigdy zakończona. Nie wybudowano bowiem drogi dla... »

2015.02.12: Na Cybernetyki bez postępu

Przedstawiamy drugi odcinek oceny niedawnych inwestycji miejskich pod kątem realizacji zasady bezpośredniości połączeń pieszych i rowerowych . Przedostawszy się slalomem pod prowadzącą z Ursynowa na Mokotów aleją KEN , skręcamy na zachód... »

2015.02.11: Konsultacje planu transportowego Warszawy - uwagi KDS

Do 20 lutego trwają konsultacje „Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi”, zwanego... »

2015.02.05: Biuro Drogownictwa o ul. Tysiąclecia

Biuro Drogownictwa i Komunikacji przysłało odpowiedź na stanowisko KDS ws. studium ulicy Tysiąclecia . Pewną nadzieję daje nieodrzucenie postulatu ograniczenia przekroju do dwóch jezdni po jednym pasie ruchu, co mogłoby pozwolić na... »

2015.02.04: Uskoki na Nugat usunięte

Pomimo przebudowy sąsiadujących chodników przy ulicy Nugat, odcinek na którym znajduje się przystanek autobusowy, pozostawał oddzielony od reszty dwoma parami archaicznych, wysokich krawężników z każdej strony. Gdy poinformowaliśmy o tym... »

2015.02.01: Ile można się nauczyć o bezpośredniości na al. KEN?

Przedstawiamy pierwszy odcinek oceny niedawnych inwestycji miejskich pod kątem realizacji zasady bezpośredniości połączeń pieszych i rowerowych . Dotyczy on najnowszego, północnego fragmentu alei Komisji Edukacji Narodowej, czyli... »

2015.01.28: Bezpośredniość w podróżach pieszych i rowerowych

W ramach projektu „Miasta dla ludzi” trwają prace nad raportem nt. skuteczności wdrażania strategii transportowej Warszawy z punktu widzenia niezmotoryzowanych. W dokumencie miejskim wskazano, że cel generalny, czyli stworzenie... »

2015.01.27: KDS o OPZ do studium tramwaju Służewiec - Dworzec Południowy

Tramwaje Warszawskie rozpoczynają przymiarki do ułatwienia dojazdu na Służewiec biurowy poprzez przedłużenie linii tramwajowej do Metra Wilanowska (ew. Służew). KDS ds. Transportu zaopiniował dziś projekt opisu przedmiotu zamówienia do... »

2015.01.27: Uwagi KDS do OPZ do projektu ul. Światowida

Na dzisiejszym posiedzeniu KDS zaopiniował dwa zestawy wytycznych do opracowań zamawianych przez miasto - jednym z nich był projekt przebudowy ul. Światowida wraz z wydłużeniem linii tramwajowej. Przewiduje on zmniejszenie przekroju ulicy... »

2015.01.22: Walka o stojaki dla przedszkolaków

Miasta zachodnioeuropejskie, a ostatnio również polskie (np. Gdańsk), promują dojazdy rowerem dzieci do szkół. Pozwala to nie tylko ograniczyć ryzyko otyłości u dzieci, lecz również przyzwyczaić rodziców do bardziej przyjaznych dla... »

2015.01.16: Postulaty KDS odnośnie remontu Towarowej

Na ostatnim posiedzeniu KDS w 2014 r. przedstawiciel Zarządu Dróg Miejskich przedstawił aktualne, ramowe założenia co do planów rozbiórki i odbudowy wiaduktu nad torami przy placu Zawiszy. Wśród nich znalazła się część postulatów zawartych... »

2015.01.15: Wnioski KDS do planów dot. Warszawskiego Węzła Kolejowego

Pod koniec grudnia plany dotyczące Warszawskiego Węzła Kolejowego zostały przedstawione na posiedzeniu KDS ds. Transportu przez przedstawicieli Polskich Linii Kolejowych. Na pierwszym styczniowym posiedzeniu Komisja podjęła uchwałę, w... »

2014.12.23: ZDM obiecuje prezenty w przyszłym roku - cz. 2

Tuż przed Gwiazdką, prezentujemy drugi z obiecanych przez ZDM podarunków na przyszły rok. Tym razem we Włochach. Podobnie jak w przypadku drogi dla rowerów na styku Trasy Siekierkowskiej i Wału Miedzeszyńskiego , ścieżka przy ul. 17... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-463 | Dodaj nowy