Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-463

2015.12.08: Polna zamienia się w Asfaltową

Okolice placu Politechniki od kilku lat są poligonem do wprowadzania możliwie najbardziej konfliktowych rozwiązań w zakresie infrastruktury rowerowej. Miasto zamiast rozwiązać dotychczasowe problemy, tworzy nowe. Infrastruktura rowerowa... »

2015.12.06: Miasto pokazuje, jak zniechęcić do budżetu partycypacyjnego

W zeszłorocznym budżecie partycypacyjnym 4. miejsce w rejonie 2. dzielnicy Mokotów zajął projekt "Spokojna Kazimierzowska" przewidujący montaż azylów na wszystkich przejściach dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej na odcinku Odyńca... »

2015.12.05: Automatyczna detekcja pieszych

Wśród dobrych praktyk opisanych w wydanej niedawno publikacji znalazła się automatyczna detekcja pieszych. Jak wspominał dyrektor warszawskiego Biura Drogownictwa i Komunikacji na seminarium , obecnie funkcjonuje ona na ośmiu warszawskich... »

2015.12.02: Uwagi do projektu modernizacji linii obwodowej

Do Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy. Poniżej przesyłam uwagi do projektów modernizacji linii obwodowej w Warszawie: 1.1. Wszędzie, gdzie jest to możliwe, windy powinny być uzupełniane o pochylnie lub nimi zastępowane. Przykładowo... »

2015.11.30: Międzymiastowa wymiana dobrych praktyk

W ramach projektu "Miasta dla ludzi" współfinansowanego z Funduszy EOG wydany został zbiór dobrych praktyk służących usprawnieniu ruchu w mieście . Dziś odbyło się seminarium służące prezentacji opisanych w publikacji rozwiązań oraz... »

2015.11.29: Przyciski przeciw pieszym na KDS i na placu Konstytucji

Piąty odcinek serialu nt. wadliwych ustawień sygnalizacji dla pieszych oraz konkretnych problemów wynikających z nadużywania przycisków. Problemy zostały szczegółowo zdiagnozowane we wrześniu podczas obserwacji zachowań ponad dwóch tysięcy... »

2015.11.28: Zakończono budowę ul. Wał Miedzeszyński

Po kilkunastu latach ciężkich prac, przy naszym ciągłym dopingu , warszawscy drogowcy dokończyli budowę ulicy Wał Miedzeszyński (odcinka rondo u zbiegu z Traktem Lubelskim - Most Siekierkowski)... ...która na odcinku kilkuset metrów była... »

2015.11.27: Wróci ciągłość ścieżki przy Topiel?

Nowe budynki na Powiślu spowodowały przerwanie ciągłości ścieżki rowerowej omijającej tyłem zabudowę przy ulicy Topiel. Ruch rowerowy został poprowadzony wzdłuż ulicy i wyjść z budynków - chodnikiem przekształconym w ciąg pieszo-rowerowy... »

2015.11.26: Uwagi do projektów kontraruchu na Ochocie, ulic Dereniowej, Głębockiej i Jeziorowej

Do Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy (pismo MDL-15-0319-01-MS). Do wiadomości Urzędu Dzielnicy Ochota. Poniżej przesyłam uwagi do projektów dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ul. Mianowskiego, Słupeckiej i Sękocińskiej, jak też... »

2015.11.25: Uwagi do MPZP rejonu Foksal

Ponownie wyłożony do konsultacji został projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Foksal (uwagi można składać do 4 XII). Zazwyczaj nasze wnioski do planów skupiają się na postulatach zmian, lecz w tym przypadku... »

2015.11.21: Braki w edukacji widoczne na alei Komisji Edukacji Narodowej

Czwarty odcinek serialu nt. wadliwych ustawień sygnalizacji dla pieszych oraz konkretnych problemów wynikających z nadużywania przycisków. Problemy zostały szczegółowo zdiagnozowane we wrześniu podczas obserwacji zachowań ponad dwóch... »

2015.11.18: KDS o Światowida

Dziś Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu dyskutowała nad projektem budowy drugiej jezdni ul. Światowida oraz przedłużenia linii tramwajowej i ulicy w kierunku Modlińskiej. Omówiona została też koncepcja samego skrzyżowania z... »

2015.11.17: Czerwona fala na Witosa

Trzeci odcinek serialu nt. wadliwych ustawień sygnalizacji dla pieszych oraz konkretnych problemów wynikających z nadużywania przycisków. Problemy zostały szczegółowo zdiagnozowane we wrześniu podczas obserwacji zachowań ponad dwóch... »

2015.11.16: Konferencja Walk21 w Wiedniu

Zielone Mazowsze - jako Wizjoner Ruchu Pieszego - zostało zaproszone do udziału w tegorocznym Walk21, głównej konferencji dotyczącej komunikacji pieszej. W tym roku odbyła się ona w Wiedniu, który obchodzi właśnie rok ruchu pieszego... »

2015.11.13: Bezpieczna droga do szkoły z Zielonym Mazowszem

9 października w Szkole Podstawowej nr 310 im. Michała Byliny przy ulicy Hawajskiej odbyło się pierwsze z serii spotkań mających poprawić bezpieczeństwo w otoczeniu szkół. Przedstawiciele Zielonego Mazowsza spotkali się z członkami Rady... »

2015.11.13: Czerwone światło przy zielonym BUW-ie

Drugi odcinek serialu nt. wadliwych ustawień sygnalizacji dla pieszych oraz konkretnych problemów wynikających z nadużywania przycisków. Problemy zostały szczegółowo zdiagnozowane we wrześniu podczas obserwacji zachowań ponad dwóch tysięcy... »

2015.11.10: Opinie do projektów, w tym kontraruchu na Hożej i Nowogrodzkiej

Poniżej przesyłam uwagi do projektów: dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ul. Hożej i ul. Nowogrodzkiej (projekty Biura Projektowego TOP) oraz (prze)budowy chodników i miejsc parkingowych na fragmencie ul. Rudzkiej (projekt... »

2015.11.10: Skrzyżowanie Doliny z Wilanowską - gdzie czerwony październik trwa cały rok

Dzisiejszy artykuł to pierwszy odcinek z cyklu pism dotyczących wadliwych ustawień sygnalizacji dla pieszych oraz konkretnych problemów wynikających z nadużywania przycisków. Problemy zostały szczegółowo zdiagnozowane we wrześniu podczas... »

2015.11.09: Na Dereniowej lepsze od świateł są pasy rowerowe

Do Burmistrza Dzielnicy Ursynów. Nawiązując do informacji o planach budowy sygnalizacji świetlnej na ul. Dereniowej na wysokości Domu Kultury Imielin (między przystankami „Warchałowskiego”), proszę o informacje na temat... »

2015.10.30: Uwagi i wnioski do standardów pieszych

Do 30 października 2015 r. trwały konsultacje społeczne projektu polityki tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju ruchu pieszego w Warszawie i standardów w tym zakresie: http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/rozwoj-ruchu... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-463 | Dodaj nowy