2020.02.24: Czym się teraz zajmuje stołeczna Straż Miejska?

Ponad 10 lat temu analizowaliśmy wydajność stołecznej jednostki odpowiedzialnej za egzekwowanie przepisów dotyczących parkowania . Od tego czasu, znacząco wzrosła liczba zgłoszeń, jednak liczba interwencji pozostała na zbliżonym poziomie... »

2017.06.04: Dlaczego rowerzyści jeżdżą po chodnikach?

Letnia pogoda, moda i różne akcje promocyjne sprawiają, że po ulicach polskich miast przetaczają się kawalkady cyklistów. Wielu z nich jeździ po chodnikach, co wznieca tradycyjną już falę oburzenia. Krytykowanie tych zachowań w oderwaniu... »

2016.04.02: Sprawozdanie Rzecznika Niezmotoryzowanych za okres III 2015-III 2016

Projekt "Miasta dla ludzi: współpraca na rzecz przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców" został nominowany w konkursie na najlepsze inicjatywy pozarządowe S3KTOR 2015. Jeżeli uważacie opisane poniżej działania za warte docenienia, zachęcamy... »

2016.02.29: Dokąd, jak i czym zmierzamy? Rekomendacje dla polityki transportowej Warszawy

Dokąd, jak i czym zmierzamy? to raport końcowy projektu "Miasta dla ludzi: współpraca na rzecz przestrzeni przyjaznej dla wszystkich mieszkańców", realizowanego w latach 2014-2016 dzięki wsparciu z Funduszy EOG. Raport stanowi rekomendacje... »

2016.02.28: Czy więcej znaczy lepiej? Efektywność wydatków na transport i komunikację w Warszawie

Wydatki na transport i komunikację to ok. 1/3 budżetu Warszawy. Sposób wydatkowania środków publicznych na transport ma przy tym wpływ na to, którym środkiem transportu zdecydujemy się podróżować. Inwestycje strategiczne takie jak II linia... »

2016.02.20: Kto chroni niechronionych?

Piesi i rowerzyści nazywani są „niechronionymi uczestnikami ruchu”, ponieważ nie są otoczeni karoserią ani wyposażeni w poduszki powietrzne. Dzięki temu poruszają się w sposób bardziej efektywny z punktu widzenia wykorzystania... »

2015.12.07: Czy Warszawa jest otwarta na przestrzenie publiczne? Teoria a praktyka

Jakość przestrzeni przekłada się na jakość życia, przyjazność miasta i dostępność. Czy Warszawa jest otwarta na przestrzenie publiczne? to raport ukazujący wady i zalety przestrzeni miejskiej Warszawy. Analizie poddano organizację... »

2015.06.02: Nowe inwestycje w Warszawie. Postęp czy regres?

Czy nowe inwestycje transportowe są zgodne ze strategią transportową Warszawy? Czy ustawienia sygnalizacji świetlnych są przyjazne dla pieszych i rowerzystów? Jaka jest jakość nowych węzłów przesiadkowych? Odpowiedzi na te i inne pytania... »

2015.03.28: Sprawozdanie Rzecznika Niezmotoryzowanych za okres III 2014-III 2015

Projekt "Miasta dla ludzi: współpraca na rzecz przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców" został nominowany w konkursie na najlepsze inicjatywy pozarządowe S3KTOR 2014. Jeżeli uważacie opisane poniżej działania za warte docenienia, zachęcamy... »

2014.09.26: Miasto jest za, a nawet przeciw

W poniedziałek, podczas Europejskiego Dnia bez Samochodu, ogłoszono wyniki raportu na temat tego, jak i na ile władze Warszawy zachęcają mieszkańców do korzystania z samochodu, a na ile z innych sposobów przemieszczania się. Raport został... »

2012.07.12: Kształtowanie przyjaznych węzłów przesiadkowych w mieście

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze w ramach projektu VVarszawska Inicjatywa Piesza przeprowadziło badania warszawskich węzłów przesiadkowych. W wyniku tych badań zaproponowane zostały nowe rozwiązania dla poszczególnych węzłów przesiadkowych... »

2008.12.22: Sprawozdanie Rzecznika Niezmotoryzowanych za rok 2008

Projekt był aktywnie realizowany od pierwszego tygodnia jego trwania (nie biorąc pod uwagę weekendu 16-17 lutego): 19 lutego umieszczono pierwszy artykuł związany z projektem na stronie internetowej Rzecznika Niezmotoryzowanych (na temat... »

2008.01.31: Sprawozdanie z działań Rzecznika w 2007 r. - podprojekt kolejowy

Funkcję Rzecznika Niezmotoryzowanych w podprojekcie kolejowym (ogólnopolskim) w okresie grudzień - maj pełnił Marek Szpirko, odpowiedzialny za większość niżej wymienionych działań w tym okresie oraz koordynację podprojektu. Od maja do... »

2008.01.23: Sprawozdanie z działań Rzecznika w 2007 r. - podprojekt warszawski

W okresie grudzień 2006 - listopad 2007 funkcję Rzecznika Niezmotoryzowanych w podprojekcie warszawskim pełnił Aleksander Buczyński, odpowiedzialny za większość niżej wymienionych działań oraz koordynację podprojektu. Część działań... »

2007.06.30: Sprawozdanie Rzecznika za okres grudzień 2006 - maj 2007

Organizacje Strażnicze. Projekt: Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych. Sprawozdanie okresowe z realizacji projektu 1.12.2006 - 31.05.2007. Realizacja projektu została roboczo podzielona na dwie części. Zadanie pt. Analizowanie zasadności... »

2006.12.31: Sprawozdanie Rzecznika Niezmotoryzowanych za rok 2006

Organizacje Strażnicze. Projekt: Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu 1.11.2005 - 31.10.2006. Projekt przebiegał zgodnie z założonym harmonogramem. Przed rozpoczęciem projektu pod koniec... »

2006.01.30: Sprawozdanie z działań Rzecznika Niezmotoryzowanych w 2. połowie 2005

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych w okresie od 1 sierpnia 2005 do 31 grudnia 2005, określonego w umowie nr 259, zawartej w dniu 23 sierpnia 2005, pomiędzy Ministrem Polityki... »

2006.01.18: Sprawozdanie z działań Rzecznika Niezmotoryzowanych przy Biurze Koordynacji Komunikacji Kolejowej

Prace Rzecznika Niezmotoryzowanych w okresie od 15 listopada do 31 grudnia 2005 koncentrowały się na następujących zadaniach: a. Dyżur telefoniczny w Biurze Koordynacji Komunikacji Kolejowej w Województwie Opolskim w dni robocze od godziny... »

2004.12.30: Sprawozdanie Rzecznika Niezmotoryzowanych za rok 2004

Program: Organizacje Strażnicze, wniosek nr 13827/04. Projekt: Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych. Sprawozdanie okresowe za okres 2004.06.01 - 2004.11.30. Projekt przebiegał zgodnie z założonym harmonogramem. W czerwcu 2004 r. została... »

Dodaj nowy artykuł