Statut Stowarzyszenia

§1 Stowarzyszenie nosi nazwę Zielone Mazowsze i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. §2 1. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie... »

Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwykłych, wspierających i honorowych. 2. Członkowie - za wyjątkiem członków honorowych - mają obowiązek regularnie opłacać składki. 3. Członkowie zwyczajni mają obowiązek regularnie brać udział w... »

Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS | 0000125160 Forma prawna | Stowarzyszenie REGON | 012636266 Nazwa organizacji | Zielone Mazowsze Wcześniejsza rejestracja | Rejestr Stowarzyszeń, Sąd Wojewódzki w Warszawie, RST 2414 Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu... »

Dodaj nowy artykuł