Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-145

2001.10.04: Czarno biała Kopenhaga

... »

2001.09.17: Co jest nie tak z korporacjami?

Uwaga: poniższy tekst odnosi się do Wielkiej Brytanii, ale sytuacja jest podobna w większości krajów uprzemysłowionych. Przykłady dotowania korporacji w Polsce można znaleźć np. w tekscie "Wolny rynek". Dyrektorzy spółek są prawnie... »

2001.07.22: Masakra w Genui

Federacja Zielonych Warszawa potępia masakrę dziennikarzy dokonaną przez włoską policję. W nocy z soboty na niedzielę w Genui włoska policja dokonała najazdu na dwie szkoły, w których za zgodą władz nocowali antyglobaliści oraz znajdowały... »

2001.07.13: EuroVelo

EuroVelo to projekt sieci 12 wysokiej jakości międzynarodowych tras rowerowych o łącznej długości ok. 62 tys. km, zaakceptowany do realizacji w roku 1997. Sieć ma połączyć duże miasta i atrakcyjne tereny turystyczne wszystkich krajów... »

2001.06.27: A gdyby tak zamknąć jakąś ulicę?

"Nowe drogi oznaczają nowe korki" - twierdzą ekolodzy. A czy to działa również w drugą stronę? Czy zamykanie dróg może usprawnić komunikację? Okazuje się, że tak. Oxford Street - tylko autobusy, taksówki i rowery. Pionierem był chyba... »

2001.06.15: Ramowa Konwencja Klimatyczna, Protokół z Kyoto i zmiany klimatyczne

Ramowa Konwencję klimatyczną w sprawie zmian klimatu uważa się za jedną z największych światowych umów ekologicznych. UN FCCC (skrót z angielskiego) weszła w życie 21 marca 1994 roku, do dnia 7 września 2000 roku ratyfikowało ją 186 państw... »

2001.06.15: Za zbrodnie przeciwko ludzkości i planecie Ziemi, czyli dlaczego ekolodzy nie lubią Busha

Administracja nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych zdecydowanie sprzeciwia się ratyfikacji Protokołu z Kioto (grudzień 1997), podpisanego przez 84 państwa-strony, a ratyfikowanego przez 34 kraje, w tym jako jedyny kraj z Aneksu I Rumunia... »

2001.05.26: Młodzieżowa Konferencja na temat Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju

Konferencja, zorganizowana w ramach szwedzkiego przewodnictwa w Unii Europejskiej, stanowiła element przygotowań do Szczytu Ziemi, który odbędzie się w 2002 roku w Johannesburgu (tzw. Rio+10). Na zaproszenie szwedzkiego Ministra Środowiska... »

2001.05.16: Niszczenie środowiska jako negatywny skutek procesów globalizacyjnych

(praca zaliczeniowa na przedmiot: "Tendencje globalizacyjne w gospodarce światowej" - Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warszawski, V rok) Nie podam definicji procesów globalizacyjnych ani nie zacytuję takowych z... »

2001.05.05: Konferencja Miasta bez samochodów

Zorganizowana przez Akademię Europejska konferencja pod przydługim tytułem A vision of car free cities in central and eastern Europe: raising awareness and promoting innovative approaches to sustainable mobility and raising the quality of... »

2001.05.04: Ciekawostki rowerowe z Węgier

Bratni naród madziarski znacznie więcej jeździ na rowerze niźli polski. I nic dziwnego - ma po czym. Wprawdzie węgierskim ścieżkom rowerowym daleko do holenderskich czy duńskich, ale udało nam się podpatrzeć parę ciekawych rozwiązań... »

2001.03.14: Greenways

Podobno są dwa oficjalne podejścia do rowerzystów. Jedne władze traktują rowerzystę jak pieszego na kółkach i zaliczają go do kategorii pieszych użytkowników dróg, inne władze traktują rower niemal jak samochód tylko bez silnika i wpisują... »

2000.12.28: Sprzedaj samochód!

Specjalnie dla "Kółek Dwóch" Dr Finn Berggren - Instytut Nauk Sportowych Uniwersytetu w Odense: K2: Zawodowo zajmuje się Pan promocją uprawiania ruchu. Dlaczego przyjechał Pan na konferencję "Miasta bez samochodu"? FB: Dlatego, że... »

2000.12.28: Rowerzyści dwa razy rzadziej chorują na serce

Rowerzyści dwa razy rzadziej chorują na serce - takie są wyniki badań przeprowadzonych na 600 mieszkańcach Waszyngtonu w wieku 18-56 lat, którzy przejeżdżają na rowerze ponad 15 km co najmniej 4 razy w tygodniu. W tej grupie tylko 4,2%... »

2000.12.15: Globalizacja - dlaczego budzi takie kontrowersje?

JAK BANK ŚWIATOWY, MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ MONETARNY I ŚWIATOWA ORGANIZACJA HANDLU WSPIERAJĄ GLOBALIZACJĘ EKONOMICZNĄ I JAKIE SĄ TEGO SKUTKI 26 września 2000 r. w Pradze odbył się 55 szczyt WB i IMF. Koszt konferencji to 20 mln USD (zjazd... »

2000.11.27: Polskie stanowisko negocjacyjne - ochrona środowiska

Unia nie zostawiła suchej nitki na polskim stanowisku negocjacyjnym w sprawie ochrony środowiska. Komisja Europejska ostro skrytykowała polskie stanowisko negocjacyjne. Przypomnijmy, że Polska wystąpiła o wieloletnie okresy dostosowawcze... »

2000.11.22: Polityka MFW w Afryce

Jako ekonomista nie mogę z czystym sumieniem poprzeć polityki Banku Światowego - Ravi Kanbur, który przygotował doroczny Raport o Światowym Rozwoju na szczyt w Pradze. Szczyt MFW i BŚ w Pradze odbywał się pod cynicznym hasłem walki z biedą... »

2000.10.03: Stany Rowerowe - Cape Cod

Nawet w liberalnej Ameryce gdzieniegdzie władze sprzyjają rowerzystom. Uwaga: zdjęcia nie pokazywać przyjaciołom z Zarządu Dróg Miejskich - z pewnością znajdą fundusze, by wyjechać na delegację do Stanów i zamalować przejazd na szaro... »

2000.09.22: Europejski Dzień bez Samochodu - dlaczego?

Zajęcie terenu w ruchu miejskim w m2 na osobę. Ponad 50% zanieczyszczeń powietrza, takich jak tlenki azotu i tlenek węgla, pochodzi od samochodów; 70% Europejczyków jest zaniepokojonych jakością powietrza bardziej niż 5 lat temu; Co 20 lat... »

2000.09.22: Europejski Dzień bez Samochodu 2000

Z roku na rok rośnie liczba miast europejskich biorących udział w EDBS. Dwa lata temu było ich 45, rok temu 159. W tym - juz 851 miast europejskich zamknęło centralne obszary dla ruchu samochodów osobowych. Odbywały się imprezy dla... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-145 | Dodaj nowy