Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-104

2019.10.03: Jak obejść brak koniecznego pełnomocnictwa? Pokazał Rafał Miastowski

Skala nieposzanowania prawa i arogancja wobec społeczeństwa związane z budową chodnika przy ul. Dewajtis mimo upływu czasu nadal bulwersują. Zdobyliśmy nowe dokumenty, z których wynika, że gabinet prezydenta miasta miał pełną świadomość... »

2016.05.10: Najcenniejszy rezerwat czy terenowa rezerwa?

W czwartek mija termin zaopiniowania przez radę Warszawy projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Bielański". Projekt ten ma tak wiele wad, że powinien być gruntownie poprawiony. Świadczą o tym liczne opinie naukowców... »

2016.01.29: Niech ks. Stanisław Staszic odpoczywa w spokoju – apel do władz UKSW

Publikujemy wystąpienie radnej Joanny Radziejewskiej z wtorkowej sesji, na której rada Bielan jednogłośnie przyjęła bardzo ważne stanowisko uzależniające zgodę na uruchomienie linii autobusowej przez rezerwat od zdecydowanego ograniczenia... »

2016.01.26: Rada Bielan ws. dojazdu do obiektów przy ul. Dewajtis

w sprawie zaopiniowania „Koncepcji projektu stałej organizacji ruchu dla utworzenia przystanków autobusowych wraz z przystankiem krańcowym przy ul. Dewajtis” W związku z otrzymanym pismem Zarządu Transportu Miejskiego... »

2016.01.24: Krótka historia konfliktu UKSW z Lasem Bielańskim

Niedawne ujawnienie planów ZTM dotyczących autobusu w Lesie Bielańskim ponownie odświeżyło konflikt o to, co jest ważniejsze – wygoda studentów czy poszanowanie przyrody jako wspólnego dobra okolicznych mieszkańców. Ci pierwsi wyżej... »

2016.01.19: Nowe argumenty UKSW na rzecz autobusu na ul. Dewajtis

W ciągu ponad 10 lat gromadzenia i publikowania informacji o zagrożeniach dla Lasu Bielańskiego dbaliśmy, aby nasz przekaz nie był jednostronny i zawierał również opinie oponentów. Zgromadziliśmy wiele pism władz UKSW polemizując z nimi... »

2016.01.09: Dyrektor ZTM rzecznikiem UKSW?

Jesienią opublikowaliśmy bulwersujące pismo rektora UKSW do prezydent Warszawy na temat budowy pętli autobusowej w rezerwacie przyrody "Las Bielański". Otrzymana właśnie kopia pisma dyrektora ZTM w sprawie uruchomienia tam linii... »

2015.10.20: Czy posłowi wypada chwalić łamanie prawa?

Chodnik na ul. Dewajtis wybudowano w 2013 roku łamiąc przepisy , gwałcąc dobry smak estetyczny i nie dopełniając obowiązku oceny wpływu na obszar Natura 2000 . Skutki tych poczynań samorządy Bielan nazwały w piśmie do prezydent Warszawy... »

2015.10.01: Gdzie miałby zawracać autobus do UKSW?

Kiedy jesienią 2013 r. władze Bielan zaskoczyły mieszkańców budową chodnika, odpowiedzią na protesty było powtarzane jak mantra bezpieczeństwo pieszych . W tym samym czasie rektor UKSW nienasycony jedną daniną domagał się kolejnej... »

2015.05.30: Jak daleko stąd, jak blisko do UKSW

Kiedy przystankom „Dewajtis” przy Marymonckiej zmieniono nazwę na „UKSW”, przyczyn tej zmiany można się było tylko domyślać. Nie towarzyszyła jej żadna publiczna dyskusja czy konsultacje społeczne. Odsłonięcie kulis... »

2013.01.16: Czy Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska cierpi na amnezję?

Warszawa, dnia 16.01.2013 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 15 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 15 ust. 1 pkt 1, 5, 6, 9, 15, 18 oraz 20 ustawy z dnia 16... »

2010.12.31: Zbigniew Dubiel, Joanna Fabisiak i inni zasłużeni dla UKSW

W czasie uroczystości inauguracji Roku Akademickiego na UKSW wręczono medale osobom zasłużonym dla Uczelni. Odznaczenia przyznane zostały przez Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wyróżnione zostały m.in. Hanna Gronkiewicz... »

2010.08.27: Co decydenci ustalili w/s dojazdu do UKSW 25.08.2010 r.?

Warszawa dn. 27.08.20l0 r. Notatka ze spotkania w dniu 25.08.2010r. w sprawie dojazdu do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Dewajtis Spotkanie zostało zorganizowane przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji z inicjatywy Pana... »

2010.06.16: Bielańskich urzędników marzenia o chodniku

Warszawa, dn. 16.06.2010 r. Znak sprawy: UD-III-WIR-MOS-5541-3-9-09 Do: Pan Michał Kiełsznia Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY Na podstawie art. 127 § 3, w związku z art. 144 KPA, wnoszę o ponowne... »

2010.05.31: Jest alternatywa dla chodnika na ul. Dewajtis

Warszawa, dnia 31 maja 2010 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 15 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, po rozpatrzeniu... »

2010.04.08: Praworządność przedawniona przez prokuratora

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2010 r. 1 Ds.273/07/II Do: Stowarzyszenie Zielone Mazowsze W odpowiedzi na treść pisma w sprawie o sygn. 1 DS. 273/07/11 dot. przekroczenia uprawnień przez władze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego... »

2010.01.20: RDOŚ negatywnie opiniuje chodnik na ul. Dewajtis

Warszawa, 20 stycznia 2010 r. Postanowienie Na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r, o ochronie przyrody oraz art. 106 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego. Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Dzielnicy... »

2009.12.17: Rektor UKSW wciąż pragnie autobusu przez rezerwat

Do: Prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent M. st. Warszawy Nasz Znak: DAZ-2100-32/09 Data: 17.12.2009r. Dotyczy: organizacja ruchu kołowego na ul. Dewajtis Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wyraża wdzięczność... »

2009.08.18: O planach ograniczenia wjazdu samochodów do kompleksu na ul. Dewajtis

23 lipca 2009 r. Do: Sz. Pan ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek Rektor Uniwersytetu Kardynała St. Wyszyńskiego Szanowny Panie Rektorze! W piśmie z 17 kwietnia 2008 r. do Ministra Środowiska za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego (znak: R... »

2009.07.02: Pseudomieszkańcy odpowiadają

W kwietniowych ,,Naszych Bielanach'' ukazało się stanowisko Samorządu Studentów UKSW na temat ulicy Dewajtis. Jego autor pisze, że ,,budowa chodnika została zablokowana przez protestujących pseudoekologów" . Mamy wrażenie, że chodzi o nas... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-104 | Dodaj nowy