Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-104

2002.04.08: Jak rektor wyprosił autobus 148

Nasz znak: R-081-4/02 Data: 08.04.2002 Do: Pan Wojciech Kozak Prezydent Miasta St. Warszawy Uprzejmie informuję Pana Prezydenta, że Uniwersytet Kardynała. Stefana Wyszyńskiego od dłuższego czasu czyni starania o to, by możliwe było... »

2001.06.26: Rektor UKSW dziękuje za matczyną opiekę

Dnia 26 czerwca 2001 r. Do: Szanowna Pani Joanna Fabisiak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Poseł, Zbliża się druga rocznica powstania Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uniwersytet już okrzepł i dynamicznie... »

1999.09.03: Jak sejm przerabiał ATK na UKSW

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (druki nr 1251, 1285, 1285-A) ­ trzecie czytanie. Podczas drugiego czytania zostały zgłoszone... »

1992.08.24: Zgoda na rozbudowę UKSW była warunkowa

Publikujemy interesujący dokument z 1992 r., który nie pozostawia wątpliwości, na jakich warunkach UKSW (sukcesor ATK) może funkcjonować w Lesie Bielańskim. znak OSL.X-6133/132/92 DO: Biuro Projektów Szkół Wyższych "BEPRON" 00-632... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-104 | Dodaj nowy