2020.09.11: Projekty do budżetu obywatelskiego na rok 2021 - Wesoła

17 - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów na ul. 1 Praskiego Pułku w Wesołej Zastosowanie separatorów U-25a na ul. 1 Praskiego Pułku na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Mickiewicza na brakujących odcinkach. Zadanie będzie realizowane jako... »

2019.09.06: Projekty do budżetu obywatelskiego na rok 2020 - Wesoła

680 - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów na ul. 1 Praskiego Pułku w WesołejProjekt polega na umieszczeniu separatorów oddzielających ruch rowerowy od samochodowego. Wprowadzenie takich rozwiązań pozwoli na poprawę bezpieczeństwa ruchu... »

2019.02.14: Uwagi do projektu tunelu w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu. Nawiązując do projektu budowy tunelu w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku, przesyłam następujące uwagi i wnioski: 1. Ze względu na bezpieczeństwo na projektowanym przejściu dla pieszych przez Okuniewską... »

2018.04.09: Uwagi do projektu ronda na skrzyżowaniu ul. 1 Praskiego Pułku z Mazowiecką

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu. Nawiązując do przesłanego projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ul. 1 Praskiego Pułku z Mazowiecką i ścieżki rowerowej od ul. Mazowieckiej do ul. Gościniec, przesyłam następujące uwagi i wnioski:... »

2017.06.13: Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2018 - Wesoła

869 - Urozmaicenie przestrzeni między blokami Nowe drzewa, krzewy i inna roślinność oraz obiekty małej architektury na osiedlu Plac Wojska Polskiego Projekt przyjazny dla przyrody i mieszkańców. 829 - Jana Pawła II - druga strona... »

2016.05.21: Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2017 - Wesoła

12. Gościniec - bezpieczna uliczka lokalna Uregulowanie ruchu na Gościńcu - między Fabryczną a rondem na wschodnim końcu ulicy. Konsultacje społeczne, nowoczesny projekt oznakowania i uspokojenia ruchu. Akcja informacyjna dla mieszkańców... »

2013.06.03: Jacobs odpowiada ws. Wschodniej Obwodnicy Warszawy

Od: Jacobs Polska Sp z o.o. Do: Wojciech Szymalski, Prezes Stowarzyszenia „Zielone Mazowsze". OS/258/1 R/61/2013 dotyczy: określenie przebiegu projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu DK nr 17 na parametrach trasy... »

2013.03.09: Wschodnia Obwodnica Warszawy - proponujemy etapowanie i tunele

W związku z trwającymi spotkaniami informacyjnymi w sprawie ponownego ustalenia przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy (trasa S-17) stowarzyszenie Zielone Mazowsze złożyło swoje wstępne wnioski. Stowarzyszenie proponuje etapowanie... »

2013.01.31: Koncepcja rowerowa dla dzielnicy Wesoła

W 2012 r. na zlecenie Burmistrza dzielnicy Wesoła m.st.Warszawy wykonaliśmy opracowanie pt. Analiza stanu i możliwości rozwoju infrastruktury rowerowej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Analiza została przekazana zamawiającemu zgodnie z... »

2010.09.02: Opinie do projektów pl. Narutowicza, Sobieskiego, węzła Żaba, Traktu Brzeskiego

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Inżynier Ruchu m.st. Warszawy. Dotyczy: Projektu przebudowy placu Narutowicza wykonywanego przez Orto. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze opiniuje projekt negatywnie, z następujących powodów: 1) Projekt... »

2010.08.02: 215 i 216, czyli koordynacja złożona w stada

Od wprowadzenia wakacyjnego rozkładu jazdy na linii 216 (PKP Rembertów - Zielona) mamy następującą sytuację. Autobusy linii 215 i 216 z przystanku PKP Rembertów 02 w kierunku Brata Alberta odjeżdżają przez większość dnia w tych samych... »

2010.02.05: Uwagi do projektu Traktu Brzeskiego

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Viatech Sp. z o.o. Uwagi do koncepcji przebudowy ulicy Trakt Brzeski na odcinku od ul. Wawerskiej do miejscowości Zakręt, opracowanej przez Biuro Inżynierskie VIATECH Sp.z o.o. w wersji przesłanej 28... »

2009.02.08: Jak zmarnować pieniądze na ścieżkę rowerową

Ul. Mazowiecka w Starej Miłosnej jest ulicą o ruchu uspokojonym (od sklepu Marcpol). Mimo to trasę rowerową wytyczono na chodniku, przewidując ruch mieszany rowerzystów i pieszych. Powoduje to oczywiste konflikty. Rozwiązanie nie jest... »

2008.05.14: Konsultujemy 200% normy

Choć dostaliśmy zaproszenia na konsultacje infrastruktury rowerowej na trzech odcinkach warszawskich dróg, na miejscu doszły jednak kolejne punkty spotkania i w sumie zaopiniowaliśmy sześć projektów. Poniżej szczegóły z pięciu z nich... »

2007.11.02: Wspólnie o Wspólnej

Po zapoznaniu się z projektem budowy ulicy Wspólnej na odcinku Niemcewicza - Mokra, wnosimy o wprowadzenie następujących zmian w projekcie: - Ograniczenie dopuszczalnej prędkości do 30 km/h; - Rezygnację z wytyczania wydzielonej drogi... »

2007.08.06: Nie budujcie ścieżki na Diamentowej

Do: Inżynier Ruchu m.st. Warszawy. Opinia w sprawie projektu przebudowy ulicy Diamentowej w dzielnicy Wesoła. Zważywszy, że: - Ulica Diamentowa w dzielnicy Wesoła jest ulicą lokalną; - Zaprojektowana szerokość jezdni 6,0 m oraz brak zatok... »

2007.07.20: Uwagi do projektu budowy al. Dzieci Polskich - Nowoborkowska

Do: Komprojekt s.c. Dotyczy: projektu budowy ciągu ulic Al. Dzieci Polskich - Wydmowa - Nowoborkowska - Graniczna Zgłaszamy następujące uwagi do projektu budowy ciągu ulic Al. Dzieci Polskich - Wydmowa - Nowoborkowska - Graniczna... »

2007.03.14: Uwagi do projektów ścieżek przy al. AK, na Pradze i w Wesołej

Warszawa, 14.03.2007 r. Notatki ze spotkania w Biurze Drogownictwa i Komunikacji, w siedzibie Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy (patrz też mniej formalna relacja ): w sprawie zamiennego projektu ścieżki rowerowej wzdłuż Trasy AK, odc... »

Dodaj nowy artykuł