Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-125

2014.01.04: Autobusy i przystanki z życia pewnej warszawianki

Chodzenie pieszo po Warszawie do łatwych i przyjemnych nie należy. Transport publiczny drożeje i ogranicza ofertę, co rządzący uzasadniają kryzysem finansowym. Pomijają jednak przy tym koszty społeczne. Dyskryminacja pieszych i regres... »

2013.04.18: Opinie do projektów Górczewskiej i Suwak - Cybernetyki

W nawiązaniu do spotkania 9 kwietnia br. w siedzibie BDiK i przedstawionego projektu przebudowy ul. Górczewskiej w ramach budowy stacji C6 (Księcia Janusza) II linii metra, opracowanego przez firmę Metroprojekt, przedstawiamy nasze uwagi i... »

2013.03.19: Uwagi do projektu ul. Kasprzaka

Do: Inżynier Ruchu, Biuro Drogownictwa i Komunikacji. W nawiązaniu do spotkania 11 marca 2013 r. w siedzibie Biura Drogownictwa i Komunikacji i przedstawionego projektu układu drogowego związanego z budową zespołu mieszkaniowo-usługowego... »

2013.03.01: Centrum przyjazne rowerom? Biuro Drogownictwa i Komunikacji odpowiada

Po naszej recenzji opracowania na temat dostosowania centrum do ruchu rowerowego , otrzymaliśmy z Biura Drogownictwa i Komunikacji dodatkowe wyjaśnienia oraz zaktualizowaną (ale wciąż nieostateczną) wersję opracowania. Jedno i drugie... »

2013.02.05: Centrum przyjazne rowerom? Niestety bez najważniejszych ulic

Biuro Drogownictwa i Komunikacji m. st. Warszawy przedstawiło opracowaną przez Transprojekt Gdański koncepcję, w oparciu o którą Centrum Warszawy ma zostać możliwie szybko i łatwo dostosowane do potrzeb ruchu rowerowego, w szczególności... »

2012.10.31: Dlaczego piesi chodza przez tory?

W tym roku PKP PLK rozszerzyła program Bezpieczny przejazd - zatrzymaj się i żyj! Program dotyczy teraz także pieszych pod hasłem: Zero tolerancji dla przechodzenia przez tory kolejowe w miejscach niedozwolonych. Autorzy programu zwracają... »

2012.07.15: Rowerem na skróty - z Pragi Północ na Ochotę

W ramach akcji Warszawa na skróty zachęcamy Was do nadsyłania relacji ze swoich rowerowych tras dojazdu do pracy lub na uczelnię. Zaczęliśmy z rozmachem od przykładów dojazdów aglomeracyjnych – z Izabelina i Zielonki , dzisiaj... »

2012.05.28: Towarowa zamknięta, problem pieszych wciąż otwarty

W niedzielę doszło do zapadnięcia się zachodniej jezdni ulicy Towarowej, co wymusiło jej zamknięcie dla samochodów. Wyrwa w jezdni powstała dokładnie tam, gdzie poskąpiono jej pieszym . Można rzec, że ulica zaczęła zapadać się pod ziemię... »

2011.12.14: Polska w budowie, piesi w pogardzie

Zamiast wyciągnąć wnioski z popełnionych błędów i posłuchać głosów sprzeciwu budowniczowie metra kontynuują antypiesze działania na jeszcze większą skalę. A jesienno-zimowa aura potęguje ich skutki. Z początkiem września na Rondzie... »

2011.09.01: Po szynach da się szybciej?

W lipcu podjęliśmy kolejne dwie próby przypomnienia władzom Warszawy o ciążącym na nich obowiązku wprowadzania priorytetów dla transportu publicznego w ruchu ulicznym . Tym razem wybraliśmy dwie ulice, na których sprawność komunikacji... »

2011.05.20: Udrożnijmy ciąg pieszo-rowerowy na Kasprzaka

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę organizacji ruchu na południowej jezdni ul. Kasprzaka na odcinku od Prymasa Tysiąclecia do ul. Bema i poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego na tym odcinku. Niedawno na odcinku ul. Kasprzaka od Prymasa... »

2011.05.18: Czy z obwodnicy ekspresowej będzie jakiś pożytek? Niekoniecznie

Przed otwarciem odcinka drogi ekspresowej S-8 od węzła Prymasa Tysiąclecia do Konotopy wystąpiliśmy do prezydenta Warszawy z postulatami zmian w organizacji ruchu na ulicach, z których ruch mógłby przenieść się na nowy odcinek obwodnicy... »

2011.03.11: Dużo papieru potrzeba do uszorstnienia kładki

Na marginesie medialnych doniesień o S8 - trasie fuszerek publikujemy wymianę korespondencji w sprawie jednego z niewielu elementów infrastruktury rowerowej na tej drodze. Z komentarzem na razie się wstrzymamy, pozostawiając Czytelnikom... »

2011.01.07: Czy z obwodnicy ekspresowej będzie jakiś pożytek?

Do: Prezydent m.st. Warszawy W związku ze zbliżającym się otwarciem drogi ekspresowej S-8 na odcinku od węzła Konotopa do al. Prymasa Tysiąclecia, a tym samym wytworzeniem bezkolizyjnej obwodnicy centrum Warszawy od strony północnej... »

2010.10.25: Zmiany na Syreny C.D.N.

Kiedy ostatni raz prezentowaliśmy migawki z przystanku „Syreny 01" w lutym 2009 r., na przyległym pasie zieleni dało się dostrzec jeszcze mizerne krzaczki i ciągłe barierki . Dziś sytuacja całkowicie wróciła do stanu udokumentowanego... »

2010.10.01: Lifting statystyk kosztem rowerzysty

Choć w tematyce stołecznej infrastruktury rowerowej panuje tradycyjny już marazm przerywany z rzadka (i na ogół zimą) wylewaniem asfaltu, Biuro Drogownictwa i Komunikacji wydało broszurę pod nazwą Warszawski raport rowerowy 2010 (dalej WRR... »

2010.07.15: Skarga na sygnalizację wzdłuż Obozowej i Dywizjonu 303

Warszawa, dnia 5 lipca 2010 r. Od: Piotr Wierciński. Do: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Działając na zasadzie przepisu §5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków wnoszę: 1... »

2010.05.10: Opinie do ścieżek przy Górczewskiej, Grójeckiej, Kasprzaka, Szaserów i Wiernej

W związku z projektem ulicy Górczewskiej przygotowywanym przez firmę Wegarten, Zielone Mazowsze zgłasza następujące uwagi: 1. Planowana inwestycja powinna zostać rozszerzona o korekty substandardowych rozwiązań odcinków dróg rowerowych już... »

2010.02.09: Uwagi do projektu zagospodarowania terenu nad stacją metra rondo Daszyńskiego

W związku z projektem przebudowy ulicy Prostej od ronda Daszyńskiego do ulicy Karolkowej, Zielone Mazowsze zgłasza następujące uwagi: 1. Drogę rowerową zaprojektować w nawierzchni bitumicznej i zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st... »

2009.12.28: Uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste

Do: Prezydenta m. st. Warszawy. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania obszaru Czyste. W związku z wyłożeniem projektu ww. planu do publicznego wglądu, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zgłasza następujące 1.Wnosimy o doprowadzenie... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-125 | Dodaj nowy