Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-125

2009.06.02: Linia 103 pojedzie na dworzec?

Warszawa, dnia 18.05.2009 r. Do Marcin Jackowski Szanowny Panie W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 31.03.2009 r. uprzejmie wyjaśniam co następuje:   Na odcinku PŁOCKA-SZPITAL - PKP KOŁO (zachodni wylot ronda Józefa Szczepańskiego „... »

2009.05.21: Braki widoczności widoczne do bólu

Liczba rowerzystów na warszawskich ulicach zdecydowanie rośnie. Niestety - ani infrastruktura drogowa, ani zwyczaje jej użytkowników nie stwarzają dobrych warunków dla większego udziału roweru w ruchu miejskim. Rodzi to pilną potrzebę... »

2009.03.31: Czy lewy buspas stanie się prawy?

Na ulicy Górczewskiej potrzeba udrożnienia komunikacji autobusowej w godzinach szczytu daje się odczuć bardzo silnie. Oto przykład z odcinka Płocka - Prymasa. Autobus linii 136 (zielona strzałka) jest w lepszej sytuacji - za skrzyżowaniem... »

2009.03.30: Tramwajem bez opinii i uzgodnień

16.03.2009. Dotyczy: projektu przebudowy ul. Młynarskiej. W odpowiedzi na pismo TAB-09-0013-01 informujemy, że wprowadzenie postulowanych przez Państwa rozwiązań w zakresie podniesienia przystanków wspólnych z jezdnią nie jest możliwe do... »

2009.03.03: Uwagi do projektu skrzyżowania al. Solidarności / Okopowa

Do: Janusz Galas, Zastępca Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji. Dotyczy: projektu skrzyżowania Okopowa / Towarowa / Al. Solidarności Wnosimy o wprowadzenie następujących zmian w projekcie skrzyżowania Okopowa / Towarowa / Al... »

2009.02.26: Zanim Tamiza przypłynie do Syreny

Wracamy dziś po czterech miesiącach do sprawy przystanku „Syreny 01" na ul. Górczewskiej. Poprosiliśmy o przebudowanie go, aby dostęp od wschodniej strony nie wymagał nakładania kilkudziesięciu metrów albo przedzierania się przez... »

2009.02.25: O bezpieczne przystanki na Młynarskiej

W nawiązaniu do spotkania roboczego w Biurze Drogownictwa i Komunikacji w dniu 24 lutego br., na którym zaprezentowany został projekt przebudowy ulicy Młynarskiej, postulujemy wprowadzenie następujących korekt w projekcie: 1. Na... »

2009.01.30: Nie idź naokoło z Młynowa na Koło

Pod torowiskiem wzdłuż al.Prymasa na Woli biegł sobie bezkolizyjnie rurociąg ciepłowniczy. Prześwit pod wiaduktem był na tyle duży, że oprócz lokalnych kotów, jeży i szczurów mogły tamtędy przedrzeć się na drugą stronę torów także co... »

2008.11.24: Górczewską na zachód i do Zachodniego od północy

do: Pan Mieczysław Reksnis Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy Szanowny Panie! Dziękując za odpowiedź na moje wnioski udzieloną pismem BD-BD-BA/MRE/5550-2/116/08 z 13.06.br. (poniżej) ponownie wnoszę o 1. wytyczenie... »

2008.10.28: Proste wyjście z problemów przy Prostej

Do: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych. W związku z doniesieniami prasowymi na temat trudności z uzgodnieniem projektu ulicy Prostej ("Prosta krzywa na wieki?", Gazeta Stołeczna 2008-10-22), wnosimy o rewizję przyjętych założeń... »

2008.10.02: Dostępność Syreny

Do: Zarząd Dróg Miejskich. Dotyczy: dojścia do przystanku Syreny 01. Zwracamy się z wnioskiem o poprawienie dostępności przystanku Syreny 01 przy ul. Górczewskiej. Obserwacje wskazują na konieczność wprowadzenia następujących zmian:... »

2008.07.13: Na Wroniej jest niebezpiecznie i niewygodnie

Od: Zarząd Dróg Miejskich. Do: Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych. W odpowiedzi na pismo Nr SRN/08/0428/01/MS-MJ w sprawie organizacji ruchu na skrzyżowaniu Prosta-Wronia Zarząd Dróg Miejskich informuje, że nie był opiniowany przez ZDM... »

2008.06.20: Kolejny maraton konsultacyjny

Notatka ze spotkania w Biurze Drogownictwa i Komunikacji, w siedzibie Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy w sprawie projektu ścieżki rowerowej przy Trasie Mostu Krasińskiego (wg projektu firmy SYSTRA) na odc. ul. Jagiellońska-ul. Budowlana. W... »

2008.06.14: Dekada szybko się nie skończy

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pisma w sprawie nierozwiązywania problemów , które zostały zgłoszone prawie dwa lata temu i, co więcej, doczekały się względnie szybkiej odpowiedzi, w której stwierdzono, że zostaną rozwiązane. Jak... »

2008.05.29: Uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Olbrachta

W związku z wyłożeniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Olbrachta do publicznego wglądu, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zgłasza następujące uwagi do ustaleń planu: Planowana sieć tras rowerowych powinna... »

2008.05.26: Wnioski dot. przebudowy ulicy Grzybowskiej

Do: Zarząd Dróg Miejskich, Sz. P. Janusz Galas - Inżynier Ruchu m.st. Warszawy Trzecią wersję przebudowy ulicy Grzybowskiej opiniujemy negatywnie i proponujemy powrót do koncepcji nr 1 lub 2 oraz szczegółowe dopracowanie jednej z nich... »

2008.05.20: Prosta, a nie Szeroka

Poniżej przedstawiamy uwagi odnośnie konkretnego projektu ulicy Prostej, poszerzonego do przekroju 2x2 pasy ruchu. Wcześniejsze uwagi przesyłane były przed opracowaniem szczegółowego projektu, do którego odnosimy się teraz... »

2008.05.08: Wnioski dotyczące strefy płatnego parkowania

ZM/08/0400/02/MS Do: Radni m. st. Warszawy (dot. druku nr 1095) Szanowni Państwo-- Stowarzyszenie Zielone Mazowsze w pełni popiera propozycję uchwały w sprawie zmiany wysokości opłat za parkowanie w centrum miasta, czyli strefie... »

2008.04.30: Czy starczy woli na zmiany na Woli?

Do: Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa Szanowni Państwo! W lipcu 2007 r. zwróciłem się do komisarza W-wy z prośba o wykonanie następujących działań na rzecz poprawy warunków komunikacji rowerowej w dzielnicy Wola i jej... »

2008.04.19: Jak ZDM uczcił rewolucjonistę Marcina Kasprzaka

Dobiega końca remont chodnika po południowej stronie ul. Kasprzaka, między Brylowską i gen. Bema. Wymieniając nawierzchnię chodnika na innym odcinku tej ulicy kilka lat temu ZDM zmarnował okazję wytyczenia ciągów dla rowerów. A jak jest... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-125 | Dodaj nowy