Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-53

2006.07.20: Promocja ekologii po warsiawsku

Władze miasta planują karać warszawiaków finansowo za niesegregowanie śmieci. Jednocześnie cały czas nie zapewniają warunków do selektywnej zbiórki odpadów. Te pojemniki firmy Remondis przy ul. Tołstoja są notorycznie przepełnione. Jak... »

2006.07.20: Nie wylewajmy roweru z kąpielą

Do biura Społecznego Rzecznika Niezmotoryzowanych wpływają skargi rowerzystów dotyczące zakazu wjazdu dla rowerów do Lasu Bielańskiego i Lasu Kabackiego oraz likwidacji ważnego odcinka niebieskiego szlaku rowerowego, który biegł krawędzią... »

2006.03.16: Co w ZOM-ie piszczy

16 marca, po raz drugi już, warszawskie organizacje ekologiczne zawitały w siedzibie Zarządu Oczyszczania Miasta. Celem spotkania było omówienie zagadnień związanych z tegoroczną edycją akcji Warszawa Stolicą Czystości, czyli ekologicznego... »

2006.02.08: Czy ZOM powinien sprzątać śnieg zanim ten spadnie?

Nadany 7.02.2006 r. późnym południem Wywiad Kuriera poruszał kwestię wpływu odśnieżania ulic Warszawy na ich przejezdność. Pani redaktor Iwona Sulik prowadząca program w naszym odczuciu potraktowała problem płytko i nieobiektywnie, a jej... »

2006.01.23: Półroczna kronika pewnego trawnika

Na jednej z bielańskich ulic istniał kiedyś pas zieleni między chodnikiem a drogą dla rowerów. Na tym zdjęciu (z lutego 2005) widać, co z niego zostało po paru latach działania opadów deszczu i kół samochodów. W zeszłym roku miejsce to... »

2006.01.12: Zmiany w ZOM?

W związku ze zmianami organizacyjnymi, które przeprowadzono pod kierownictwem nowej Dyrekcji w 2005r., Zarząd Oczyszczania Miasta za jeden ze swych celów uznał umożliwienie zainteresowanym osobom i organizacjom wpływania na realizowane... »

2005.12.30: Odpowiedź ZOM w sprawie selektywnej zbiórki surowców wtórnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2005 r. dziękujemy za zainteresowanie się sprawą selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie m. st. Warszawy oraz za przesłany wykaz lokalizacji ustawienia pojemników. Uprzejmie informujemy, że z... »

2005.11.23: Pojemniki mogą wrócić - apel o nadsyłanie propozycji lokalizacji

Miesiąc temu interweniowaliśmy do Zarządu Oczyszczania Miasta w sprawie znikających z warszawskich ulic pojemników na surowce wtórne. Pan Paweł Sałek z ZOM odpisał m.in.: "...dziękujemy za zainteresowanie się ww. sprawą i prosimy w celu... »

2005.10.13: Śmieć przykładem, czyli obietnice bez pokrycia

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, do 2007 r. Polska musi zapewnić odzysk i recykling 25% odpadów opakowaniowych. Tymczasem poziom recyklingu w Warszawie wynosi ok. 1% i spada, gdyż Zarząd Oczyszczania Miasta likwiduje kolejne pojemniki... »

2005.05.18: Warszawa stolicą czystości

Zarząd Oczyszczania Miasta rozpoczął nową, jakże potrzebną kampanię mającą na celu promocję segregacji śmieci - "Warszawa stolicą czystości". Zapraszamy na witrynę kampanii: http://www.stolicaczystosci.pl Szczególnej uwadze polecamy dział... »

2005.04.18: Ekshumacja ścieżki rowerowej na Bielanach

W wielu tekstach na tej witrynie lamentujemy nad niedostatkiem dróg dla rowerów i mankamentami tych już istniejących. Z tym większą radością trzeba odnotować, że tej wiosny długość dostępnych w stolicy ścieżek wzrosła o ok. 400 m! Na... »

2005.03.15: Dośnieżanie ścieżek rowerowych

W Warszawie można zaobserwować dośnieżanie ścieżek rowerowych, jednak nie w celu ich przeobrażenia w trasy narciarskie czy saneczkowe. Ścieżki sąsiadujące z chodnikami dostarczają podwykonawcom Zarządu Oczyszczania Miasta wygodnej rezerwy... »

2004.11.25: Raz, dwa, trzy - kosze do segregacji masz koło siebie Ty!

Od 1996 r. istnieje "Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach". Jeden z jej artykułów nakłada na gminy obowiązek zorganizowania selektywnej zbiórki odpadów. Od 2002 r. Warszawa jest jedną gminą, a sprawą koszy do segregacji... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-53 | Dodaj nowy