Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-53

2014.05.03: Depczą trawę razem z prawem

Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Art. 44 ust. 3 Ustawy... »

2013.01.10: ZOM nie odśnieża chodników

Dzień dobry, proszę o odśnieżenie chodników przy ulicy Modlińskiej. Mija ponad doba od czasu ostatnich opadów śniegu, a chodniki te (przynajmniej na odcinku Płochocińska - Kowalczyka i Kowalczyka - Trasa Toruńska, ale pewnie na innych... »

2011.02.16: Populistyczne odśnieżanie w Łodzi

Po poprzednim artykule dotyczącym sposobu odśnieżania Warszawy pani rzecznik Zarządu Oczyszczania Miasta, Iwona Fryczyńska, w wywiadzie udzielonym Życiu Warszawy (Trzeba machać łopatą, 2010.12.21): http://www.zyciewarszawy... »

2011.01.04: Skarga w sprawie zatorów lodowych na ścieżkach rowerowych

Wnoszę skargę na podmioty wykonujące zimowe utrzymanie dróg w dzielnicy Śródmieście i Wola i instytucje odpowiedzialne za nadzór nad działaniem tych podmiotów. Podmioty te zgarniając masy śniegu na drogi i przejazdy rowerowe doprowadziły... »

2010.12.18: Odśnieżanie mechaniczne, ręczne i magia liczb

Zaledwie kilka dni temu jeden z naszych sympatyków przysłał nam dwa krótkie filmy , pokazujące różnicę pomiędzy odśnieżaniem ręcznym i mechanicznym. Tamten artykuł pokazuje jak dalece wydajniejsze jest odśnieżanie mechaniczne od ręcznego... »

2010.03.15: Marszałkowska - droga ostatniej kategorii odśnieżania

Zima znów zaskoczyła drogowców. Dzisiejsze opady śniegu i ich 15-centymetrowa warstwa pozwalają przypomnieć nasze postulaty dotyczące odśnieżania Warszawy .Gdyby nie odśnieżać jezdni ulicy Marszałkowskiej, to na pewno znalazłaby się dziś... »

2010.02.24: Odśnieżać taniej i skuteczniej

Do Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m. st. Warszawy. Pragniemy zwrócić uwagę Pani Prezydent na marnotrawstwo pieniędzy, do jakiego dochodzi przy zimowym oczyszczeniu miasta. Oczyszczanie zimowe w Warszawie należy bezsprzecznie do... »

2010.01.25: Warszawskie zaspy rowerowe nielegalne

Warszawa, 13.01.2010 r. Do: Marcin Jackowski Na podstawie art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zmianami) zawiadamiam, że Pana skarga z dnia 21.12.2009 r... »

2010.01.25: Co znaczy dla ZOM droga?

Do: Zarząd Oczyszczania Miasta. Dotyczy: oczyszczania zimowego dróg dla rowerów. Szanowni Państwo! W związku z odpowiedziami udzielanymi przez Zarząd Oczyszczania Miasta rowerzystom interweniującym ws. nieprzejezdnych dróg dla rowerów... »

2009.12.29: Stop sypaniu śniegu w szprychy

Warszawa, 21 grudnia 2009 r. Do: Pan Dariusz Piechowski Dyrektor Biura Ochrony Środowiska m. st. Warszawy pl. Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa Wnoszę skargę na podmiot odpowiedzialny za zimowe utrzymanie ul. Marymonckiej i Podleśnej... »

2009.11.23: Interpelacja ws. odśnieżania ścieżek rowerowych

Warszawa, 18 listopada 2009 r. Do: Pani Ewa Malinowska-Grupińska Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Na podstawie § 34 ust. 1-4 Statutu m.st. Warszawy składam następującą interpelację do Prezydenta m.st. Warszawy: W nawiązaniu do mojej... »

2009.11.12: Złośliwe sadzonki

Do: Biuro Infrastruktury. Dotyczy: roślinności w skrajni ścieżek rowerowych. W związku z coraz częstszym widokiem roślinności sadzonej w skrajni ścieżek rowerowych, prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Jak widać na załączonych... »

2009.07.21: Lasy Miejskie na temat Lasu Bielańskiego

Do: Stowarzyszenie Zielone Mazowsze W odpowiedzi na pismo znak: BIL-08-0001-02 w sprawie wniosków dot. Lasu Bielańskiego, Lasy Miejskie - Warszawa informują: Ad. 1 Las Bielański od strony ul Marymonckiej jest ogrodzony żywopłotem, jest to... »

2009.07.11: Las Bielański zasługuje na więcej staranności w utrzymaniu

Warszawa, 26 czerwca 2009 r. Do: Lasy Miejskie - Warszawa ul. Grochowska 178/184 dotyczy: Lasu Bielańskiego (pisma LM-W/LO-2/701/08) Szanowni Państwo! W nawiązaniu do w/w pisma Stowarzyszenie Zielone Mazowsze kierując się troską o Las... »

2009.06.03: Misy z przystanku, pasażerom lżej

Od: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Drogownictwa i Komunikacji. Do: Zielone Mazowsze. W odpowiedzi na Państwa wystąpienie znak ZM-09-0486-01-AB w sprawie nasadzeń drzew na przystankach komunikacji miejskiej w załączeniu przesyłam... »

2009.04.06: Komu powinna służyć droga?

Warszawa od dawna jest zaściankiem rozwiązań drogowych z powodu "niedasizmu". Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest podejście Zarządu Oczyszczania Miasta do wielu rozwiązań inżynierii ruchu stosowanych na Zachodzie. Separowane buspasy... »

2009.03.03: Acykliczne oczyszczanie stołecznych ścieżek

Zarząd Oczyszczania Miasta w odpowiedzi na Pana zgłoszenie otrzymane drogą elektroniczną informuje, iż ze względu na ograniczone środki finansowe ścieżki rowerowe nie zostały objęte cyklicznym oczyszczaniem w sezonie zimowym 2008/2009... »

2009.02.26: Zanim Tamiza przypłynie do Syreny

Wracamy dziś po czterech miesiącach do sprawy przystanku „Syreny 01" na ul. Górczewskiej. Poprosiliśmy o przebudowanie go, aby dostęp od wschodniej strony nie wymagał nakładania kilkudziesięciu metrów albo przedzierania się przez... »

2009.02.02: (Nie)odśnieżanie ścieżek rowerowych

Do: Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Szanowna Pani Prezydent, Dojeżdżam rowerem do pracy, obaj moi synowie – do szkoły. To jest nasz podstawowy środek transportu. Co roku, w zimie, przekonujemy się, że dla władz... »

2009.01.04: W Nowy Rok po dośnieżonej ścieżce

Pierwsze opady śniegu i pierwsze zaskoczenie służb odpowiedzialnych za odśnieżanie miasta. Ścieżka przy ulicy Broniewskiego oczywiście nieodśnieżona, widać tylko ślady przejechania po niej jakimś samochodem. Ale to i tak nic w porównaniu z... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-53 | Dodaj nowy