Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-110

2009.06.08: Co wynika z konsultacji ZTM na Bielanach?

Warszawa, 2009-05-29 Do: Stowarzyszenie „Zielone Mazowsze” Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej konsultacji społecznych w sprawie zmian w układzie linii autobusowych na Bielanach... »

2009.04.21: ZTM przeciwny wygodnym przystankom na Trasie W-Z?

TW/NE-K/077/40/2009/w-z Warszawa, 20.04.2009 r. Do: Pan Leszek Ruta, Dyrektor Zarzadu Transportu Miejskiego. W związku z negatywną opinia dla potrzeby wyznaczenia dodatkowych dojść pieszych do przystanków tramwajowych "Metro Ratusz –... »

2009.03.10: Stojący (z) metra się chwyta

Do: Zarząd Transportu Miejskiego dotyczy: poprawy warunków podróżowania na stojąco w wagonach metra Szanowni Państwo! W związku z rosnącym popytem na podróże metrem i często słyszanymi skargami na tłok w wagonach składamy wniosek o... »

2009.03.08: 36 obstawia 17 czyli powietrze konwojowane

Mijają właśnie cztery miesiące od awaryjnego zamknięcie wiaduktu w ciągu ulic Andersa - Mickiewicza dla tramwajów i autobusów. ZTM zawiesił wówczas linię 6, a w jej miejsce skierował do Metra Młociny linię 36. 24 listopada 2008 na... »

2009.02.26: Na Żerań wespół w zespół

Do: Zarząd Transportu Miejskiego. Dotyczy: utworzenia przystanku zbiorczego po północnej stronie ronda Starzyńskiego. Na rondzie Starzyńskiego we wszystkich relacjach, poza wspomnianą, istnieją przystanki przed i za rondem. Ponieważ w... »

2009.02.26: Zanim Tamiza przypłynie do Syreny

Wracamy dziś po czterech miesiącach do sprawy przystanku „Syreny 01" na ul. Górczewskiej. Poprosiliśmy o przebudowanie go, aby dostęp od wschodniej strony nie wymagał nakładania kilkudziesięciu metrów albo przedzierania się przez... »

2009.02.12: Kto pomoże w obronie Sokratesa Przy Agorze?

Od otwarcia I linii metra minęły 3 miesiące, znikła większość śladów po bielańskim mega--placu budowy, ale tuż za rogiem ulic Przy Agorze i Kasprowicza czas chyba się zatrzymał. Prowizorkę i liczne wady przystanku Sokratesa 02 od dawna... »

2009.02.07: ZTM o obsłudze autobusem UKSW przy ul. Dewajtis II

Warszawa, 7 października 2008 w sprawie obsługi kompleksu UKSW przy ul. Dewajtis za pomocą lokalnego transportu zbiorowego ZTM. Zarząd Transportu Miejskiego uprzejmie informuje, że uruchomienie regularnej komunikacji autobusowej na na... »

2009.02.06: Zamienił teść 103 na 106

Ułatwienie dojazdu do bielańskich stacji podziemnej kolejki oraz poprawa połączeń lokalnych na terenie Bielan - to główne założenia projektu zmian w komunikacji autobusowej, które wejdą w życie już od 2 lutego. cytat z witryny ZTM Z... »

2008.12.12: Przystanki 21 po stronie praskiej

Do: Zarząd Transportu Miejskiego. Szanowni Państwo, Pragnę zwrócić uwagę na nieprawidłowości, jakie można zaobserwować na niektórych przystankach wzdłuż linii tramwaju 21 po praskiej stronie. 1. Na przystanku tramwajowym Zieleniecka 08 po... »

2008.11.25: Obywatelu, wydepcz sobie chodnik?

Do: Mieczysław Reksnis, Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji. Dotyczy: pisma BD-BD-BS-WLA-717-23-3-08. W odpowiedzi na ww. pismo jesteśmy zmuszeni ponowić wniosek o pilne (z uwagi na jesienną porę) utwardzenie wszystkich przedeptów... »

2008.11.24: Górczewską na zachód i do Zachodniego od północy

do: Pan Mieczysław Reksnis Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy Szanowny Panie! Dziękując za odpowiedź na moje wnioski udzieloną pismem BD-BD-BA/MRE/5550-2/116/08 z 13.06.br. (poniżej) ponownie wnoszę o 1. wytyczenie... »

2008.11.12: Komunikacja do UKSW z poszanowaniem prawa

Warszawa, 2008-11-12 Do: Pan Marek Lepa Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie W odpowiedzi na pismo Pana Kanclerza nr DA-24-12/08 z dnia 28.10.2008 uprzejmie informuję, że w związku, z uruchomieniem końcowego... »

2008.09.05: Nie od razu (i ten) przejazd zbudowano

Motto: ZTM (...) realizuje przebudowę północnego odcinka ul. Kasprowicza na drogę dwujezdniową. Prowadzenie całej inwestycji przez jedną jednostkę miejską pozwala na optymalną koordynację robót. Andrzej Franków, Koordynator Działalności... »

2008.09.02: Polak potrafi: dobrych praktyk nigdy dosyć

Kiedy metro dojedzie do Młocin? Czy i jakie kary zapłaci wykonawca za opóźnienie? Na tych pytaniach skupia się dziś uwaga mediów i przyszłych pasażerów. Ale ogromny plac budowy na Młocinach to również nowe drogi rowerowe, których nie... »

2008.08.31: Wnioski i uwagi do projektu zmian komunikacyjnych na Bielanach i Bemowie

Do: Zarząd Transportu Miejskiego Dotyczy planowanych zmian komunikacyjnych na Bielanach i Bemowie W ramach konsultacji w/w zmian zgłaszam następujące wnioski i uwagi. Proponuję wydłużenie trasy linii 121 ulicami Conrada, Kochanowskiego... »

2008.08.07: Od komunikacji na Wrzecionie do polityki transportowej Warszawy

Ldz. PA/904/08 Warszawa, 2008-07-07 Odpowiadając na Pańskie ostatnie wystąpienie Zarząd Transportu Miejskiego przedstawia swoje stanowisko do poruszonych w ww. wystąpieniu kwestii. Autobusy linii 103 zostały w soboty i święta w porze... »

2008.07.23: Muzeum Narodowe bliżej palmy

Od: Zarząd Transportu Miejskiego. Do: Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych. W odpowiedzi na pismo SRN/08/0436/02/MS z dn. 24.06.br. dotyczące zmiany lokalizacji przystanku autobusowego MUZEUM NARODOWE 01, Zarząd Transportu Miejskiego... »

2008.06.30: ZTM w sprawie dojazdu do UKSW I

Warszawa, 30 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia komunikacji autobusowej do obsługi Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Dewajtis Obecnie obiekty Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Dewajtis są... »

2008.06.25: Wniosek o wygodniejsze przesiadki

Do: Pan Leszek Ruta, Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego. Dotyczy: organizacji przystanków przy rondzie De Gaulle'a. Nawiązując do pisma Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy IR/F/797/05 z 27 V 2005 r., będącego odpowiedzią na pismo ZTM/PP... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-110 | Dodaj nowy