Zmiany wprowadzone

$h=Aleja Zjednoczenia rowerów z pieszymi
$k=ścieżki, bezpieczeństwo, bielany, piesi, zdm, audyt
$a=Marcin Jackowski
$d=2020.03.03
$z=0
$o=
$b=

#W teorii pojazd, w praktyce pieszy

rower-to-pojazd_po_chodniku.jpg
<b>Zarząd Dróg Miejskich od roku prowadzi kampanię <q>Rower to pojazd</q> próbując
zniechęcić cyklistów do jazdy po chodniku. Jednocześnie kolejne ciągi rowerowe integruje z... chodnikami, wkładając kij w szprychy własnej kampanii i jej celów.</b> Obok jedna z grafik kampanii.

slowackiego_19_0001.jpg
Jaskrawego przykładu własnej niekonsekwencji dostarczył ZDM budując w ub. roku drogę dla rowerów przy ul. Słowackiego. Zamiast wykorzystać zbędne połacie asfaltu na jezdni i zaoszczędzić publiczne środki, wpuszczono rowerzystów między chodnik a budynek, zlikwidowano trawnik i stworzono liczne punkty kolizji z pieszymi (na zdjęciu 5 z nich). ZDM i ratusz nie wyciągają żadnych wniosków z błędów przeszłości [[rower_na_chodniku-176]].

#Co się nie zmienia w alei Zjednoczenia?

Kolejny przykład pogarszania bezpieczeństwa i wygody ruchu rowerowego i pieszego stanowi prowadzona od jesieni przebudowa alei Zjednoczenia na Bielanach. Widać na nim w pełnej krasie hipokryzję i niemoc urzędników odpowiedzialnych za stołeczny transport, nieustannie skupionych na tym, jak nie narazić się zmotoryzowanym.

fb_aleja_zjednoczenia_1.jpg
<A HREF="https://www.facebook.com/PelnomocnikRowerowyWarszawa/posts/2402910693111048">Wpis Pełnomocnika poświęcony tym zmianom na fejsbuku</A> we wrześniu ub.r. zatytułowano &#8222;Funkcjonalność i estetyka&#8221;. Zapowiedziano ,,nowy przebieg&#8221;. Zobaczmy, czy projekt daje podstawy do takiej reklamy.

aleja_zjednoczenia_19_0010.jpg
Z całej trasy w alei Zjednoczenia najbardziej nieudany (niebezpieczny i niewygodny) jest niewątpliwie odcinek między Marymoncką a Cegłowską. Obie grupy użytkowników były przez 20 lat skazane na konflikty i rozwiązywanie puzzli z szarej i czerwonej kostki pod nogami. Po wprowadzeniu komunikacji autobusowej do ,,beneficjentów&#8221; dołączyli hojnie obdarowani miejscem pasażerowie.

aleja_zjednoczenia_19_0011.jpg
Zawężanie już i tak wąskiego chodnika przez parkujące nielegalnie samochody nie należy do rzadkości.

aleja_zjednoczenia_19_0012.jpg
Tutaj przekracza ulicę bardzo wiele osób, w tym większość z/do przystanku (nadmiernie oddalonego od Marymonckiej). Naturalna tendencja pieszych do ścinania zakrętów sprzyja kolizjom z rowerami. Nowy projekt zachowuje również tę wadę.


Zamiast wykorzystać okazję do rozwiązania nabrzmiałych i aż nadto widocznych problemów &#8211; ZDM zaniechał odpowiednich korekt i postanowił zakonserwować tę niezgodną z prawem i standardami patologię na kolejne lata.

aleja_zjednoczenia_19_0002.jpg
<b>W omawianym miejscu występuje intensywny ruch pieszy generowany przez AWF, stację metra, przystanki, budynki mieszkalne i liczne obiekty handlowe i usługowe. Duże potoki pieszych nie mieszczą się na chodniku o minimalnej dopuszczalnej prawem szerokości i będą korzystać z sąsiedniego ciągu rowerowego, nawet jeśli pojawi się na nim asfalt.</b>

Ciąg rowerowy będzie też nadal przekraczany przez użytkowników autobusów oraz wykorzystywany jako przestrzeń oczekiwania. Inwestycja nie przewiduje bowiem wiaty przystankowej, gdyż w przyjętym dysproporcjonalnym podziale pasa drogowego nie ma możliwości jej legalnego usytuowania. Realizowany projekt prowadzi więc nieuchronnie do konfliktów między pieszymi a rowerzystami, a tym samym zagraża bezpieczeństwu ruchu.

rower-to-pojazd_szprychowka.jpg
Rozdawanie ulotek, naklejek i szprychówek z hasłem <q>Rower to pojazd</q>, malowanie go na nawierzchni i zamieszczanie w internecie nic pod tym względem nie zmieni.

#Bez konsultacji, bez wyjaśniania

Dlaczego tak się stało? Czym kierowali się decydenci? Nie wiadomo. Dyskutować nad problemami i wariantami rozwiązań można było na etapie koncepcji i projektowania. Niestety, dyrektor ZDM pełniący jednocześnie funkcję Pełnomocnika Prezydenta Warszawy ds. Komunikacji Rowerowej [[zarzadzenie_pelnomocnik-157]] już dawno nie respektuje obowiązku konsultacji wynikającego z §5 zarządzenia 5523/2010 [[zarzadzenie_rowerowe-10b]].

fb_aleja_zjednoczenia_2.jpg
Braki te Pełnomocnik nadrabia aktywnością na swym profilu fejsbukowym. <A HREF="https://www.facebook.com/PelnomocnikRowerowyWarszawa/photos/p.2414093555326095/2414093555326095/?type=3&theater">Tam też próbowałem uzyskać wyjaśnienie</A>, dlaczego zaniechano naprawienia tak oczywistej patologii. 27 września ub.r. Pełnomocnik napisał <q>Niestety wiele się tam nie zmieni. Wynika to dwóch rzeczy: zakres prac nie obejmuje skrzyżowania z Marymoncką, droga rowerowa ma omijać plac przed remizą straży pożarnej.</q>

Ponieważ żadna z tych przyczyn nie należy do gatunku sił wyższych, fizycznych ograniczeń itp. &#8211; są de facto zwykłymi założeniami &#8211; zapytałem ponownie, dlaczego ,,nie obejmuje'' i dlaczego ,,ma omijać''. <b>Pełnomocnik zamilkł i ponownej odpowiedzi się nie doczekałem. </b>

aleja_zjednoczenia_19_0013.jpg
Do wyłączania kluczowych skrzyżowań z zakresu inwestycji rowerowych zdążyliśmy się już przyzwyczaić jako do utrwalonego standardu w działaniach stołecznych jednostek. W tym przypadku występuje ono nie tylko na obu krańcach, ale i w środku przy ul. Kasprowicza. Może wypadałoby doprecyzować, że <q>Rower to pojazd</q> ze zdolnością teleportacji?

proj_aleja_zjednoczenia_ceg_awf_sp.jpg
Nowością jest niczym nieuzasadnione założenie swego rodzaju eksterytorialności placu przed remizą straży pożarnej. Być może powiela ono zalecenie z wczesnej wersji projektu (widoczne obok). Dlaczego piesi i rowerzyści &#8211; dużo lepiej słyszący i widzący sygnały pojazdów uprzywilejowanych, niż zamknięci w autach kierowcy, bardziej zwrotni od samochodów &#8211; nie powinni przemieszczać się skrajem placu? A równoległy ruch samochodów takich zastrzeżeń nie wywołuje?
Dlaczego ,,względów bezpieczeństwa'' projektant nie zastosował do konsekwencji (omówionej już wcześniej) lokalizacji przystanku, ruchu pieszego i rowerowego u dołu tego rysunku? Na te pytania nie znamy odpowiedzi.

#Można było inaczej

proj_aleja_zjednoczenia_ceg_awf.jpg
Niezrozumiałe ograniczenia przyniosły fatalne skutki również pod względem wygody i sprawności ruchu rowerowego. Spostrzegawczy czytelnicy i bywalcy tej ulicy z pewnością zauważyli aż <b>pięć zakrętów pod kątem prostym</b> na widocznym obok odcinku.

aleja_zjednoczenia_ceg_awf_cmp.png
Tak się projektowało w Warszawie 25 lat temu i dziś wadliwości takiej geometrii (zaznaczonej na czerwono) nie trzeba chyba tłumaczyć. A może jednak trzeba?
Dziwne, że odpowiedzialni za projekt urzędnicy nie rozumieją jej i nie dostrzegli prostej możliwości poprowadzenia ruchu rowerów w inny sposób (zaznaczony na fioletowo) &#8211; z pojedynczym tylko zakrętem i bez licznych punktów i obszarów kolizji. Oczywiście nie byłaby to dwukierunkowa ddr, lecz połączenie pasa rowerowego z zasadami ogólnymi. Dla przeciwnego kierunku przebieg byłby analogiczny.

proj_aleja_zjednoczenia_zatoki.jpg
Złośliwy recenzent mógłby postawić tezę, że komuś zależało na mnożeniu zagrożeń kolizją, jakby w alei Zjednoczenia ich brakowało. ZDM wyszykował kolejne nowe punkty kolizji w postaci dojść do parkingów przecinających ciąg rowerowy. Część z nich zaznaczono na dwóch fragmentach projektu między Barcicką a Cegłowską.

#Rower to...?

<q><b>Rower to pojazd, więc porusza się zdecydowanie szybciej od pieszego i stanowić może dla niego zagrożenie. Rower to pojazd, więc rowerzysta oprócz praw ma na drodze także obowiązki. Zależy nam na wzbudzeniu empatii i poczucia odpowiedzialności wśród rowerzystów.</b></q> - czytamy w <A HREF="http://zdm.waw.pl/rower-to-pojazd/">witrynie ZDM</A>

Autorzy tej kampanii błędnie wybrali grupę celową. Wzbudzanie empatii i poczucia odpowiedzialności należało zacząć od decydentów: wiceprezydenta Roberta Soszyńskiego [[konsultacji_brak-202]] i (byłego już) dyrektora Biura Polityki Mobilności i Transportu Michała Domaradzkiego, którzy swym prosamochodowym nastawieniem zaciągnęli hamulec na zrównoważonym rozwoju transportowym Warszawy. A może i od prezydenta Trzaskowskiego, który tolerując działania i zaniechania swych podwładnych &#8211; bierze za nie polityczną odpowiedzialność.

Adresowanie przekazu do bezsilnych pieszych i rowerzystów, przy jednoczesnym przerzucaniu na nich ciężaru utrudnień i zagrożeń związanych z dalszym faworyzowaniem motoryzacji [[rower_na_chodniku-176]], nie jest ani skuteczne, ani uczciwe, ani zabawne.

#C.d.n.

W tym artykule skupiliśmy się na kwestiach rowerowych, ale nie wyczerpują one zastrzeżeń do przebudowy alei Zjednoczenia. W następnym odcinku przyjrzymy się jej pod kątem zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [[al_zjednoczenia_parkingi-203]].

#Zobacz też

Materiały nt. przebudowy, w tym projekt wykonawczy drogowy
http://zdm.waw.pl/zamowienia_publiczne/dpz-25-pn-21-19/

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Starych Bielan
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp/dane/Plany/Bielany/3.12.pdf

Kampania ZDM <q>Rower to pojazd</q>
http://zdm.waw.pl/rower-to-pojazd/Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.