Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2017 - Ochota
$k=budżet partycypacyjny, bezpieczeństwo, piesi, rowery, ochota
$a=Maciej Sulmicki
$d=2016.05.24
$z=0
$o=
$b=3173

#Projekty ogólnodzielnicowe

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/1928" target="_blank"><b>9. Stojaki dla studentów, czytelników i klientów</b></a>
<br/>
Wygodne i bezpieczne stojaki rowerowe zostaną zamontowane przy uczelniach, akademikach, bibliotekach i innych punktach, gdzie brakuje miejsc do parkowania rowerów.

bp2017-ochota-przejazdy.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2954" target="_blank"><b>11. Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów</b></a>
<br/>
Projekt poprawi bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów wzdłuż Grójeckiej i Banacha. Wloty lokalnych ulic podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika/drogi dla rowerów, tak by zapewnić bezpieczne zachowanie na przejściach i zapobiec kolejnym wypadkom. Ograniczone zostaną konflikty między rowerzystami i pieszymi/kierowcami.

#Obszar Rakowiec

bp2017-ochota-rakowiec-przyjazny.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2166" target="_blank"><b>4. Rakowiec przyjazny dla wszystkich! (w tym pieszych i rowerzystów)</b></a>
<br/>
Udogodnienia poprawiające bezpieczeństwo i warunki ruchu. Zieleniec na rogu Grójeckiej i Skorochód-Majewskiego zostanie wyposażony w latarnie. Ulica Skorochód-Majewskiego zostanie wyposażona w fizyczne środki uspokojenie ruchu, zaś przejścia dla pieszych na Dickensa - w azyle. Ulice jednokierunkowe staną się dwukierunkowe dla rowerów, co poprawi bezpieczeństwo i warunki ruchu.

bp2017-ochota-rakowiec-pawinskiego.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2408" target="_blank"><b>11. Przyjazna Pawińskiego. Więcej zieleni, bezpiecznych przejść, miejsc parkingowych. Nowe chodniki wzdłuż Pawińskiego i pętli Banacha</b></a>
<br/>
Projekt przewiduje utworzenie około 415 metrów pasa zieleni, gdzie w dużej ilości zostaną nasadzone krzewy trawa, posadzenie około 25 drzew, wyznaczenie więcej miejsc parkingowych oraz brakujących przejść dla pieszych i chodników, zwłaszcza przy pętli Banacha. Zwiększenie miejsc parkingowych ułatwi parkowanie zmotoryzowanym mieszkańcom i studentom. Przejścia z azylami zwiększą bezpieczeństwo pieszych.

#Obszar Stara Ochota

bp2017-ochota-stara-pl_zawiszy.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/4076" target="_blank"><b>4. Wygodna przesiadka na placu Zawiszy</b></a>
<br/>
Projekt uczyni wygodnym korzystanie z placu Zawiszy - ważnego węzła przesiadkowego. Proponowane przeniesienie przystanków znacząco zmniejszy odległości pokonywane przez pasażerów pomiędzy przystankami.

bp2017-ochota-stara-tempo30.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/3072" target="_blank"><b>18. Uspokojenie ruchu na Starej Ochocie</b></a>
<br/>
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na Starej Ochocie poprzez dostosowanie ograniczenia prędkości na małych ulicach Starej Ochoty do ich lokalnego charakteru. Dodatkowo planowane jest wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych, a reorganizacja parkowania pozwoli na dodanie miejsc parkingowych w jezdni. Projekt nie dotyczy ulic głównych.


<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/4715" target="_blank"><b>20. Rewitalizacja szpalerów drzew zachodniej strony al. Raszyńskiej</b></a>
<br/>
Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, powiększanie mis, obsadzanie ich zielenią niską, zadarniającą - okrywową i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami, a także uzupełnienie szpalerów o nowe drzewa. Posadzenie krzewów zamiast chodnika odbędzie się kosztem likwidacji części miejsc parkingowych.

#Obszar Szczęśliwice

bp2017-ochota-szczesliwice-bialobrzeska.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2035" target="_blank"><b>6. Bezpieczna droga do szkoły: uspokojenie ruchu na ulicy Białobrzeskiej</b></a>
<br/>
Projekt zakłada montaż progów zwalniających wyspowych w dwóch miejscach na ulicy Białobrzeskiej oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h na odcinku od Siewierskiej do Nieborowskiej.
Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.