Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2018 - Bemowo
$k=
$a=
$k=budzet partycypacyjny, bemowo, piesi, sciezki
$a=Maciej Sulmicki

$d=2017.06.13
$z=0
$o=
$b=3776

#Obszar 1: Lotnisko, Bemowo-Lotnisko, Fort Bema

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9926" target="_blank"><b>205 - Remont chodnika i stojaki rowerowe wzdłuż Radiowej w rejonie Szadkowskiego
</b></a><br />
Remont chodnika wzdłuż ul. Radiowej po stronie fontanny od ul. Powstańców
Śl. do ul. Szadkowskiego ze zjazdem w kierunku szkoły. 4 ławki brązowe z
oparciem wzdłuż ul. Radiowej, 2 kosze betonowe, 12 stojaków rowerowych U.
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11185" target="_blank"><b> 1126 - Pij, Warszawo &#8211; na Bemowie
</b></a><br />
Projekt obejmuje ustawienie na ulicach dzielnicy kranów/źródełek z wodą
pitną podłączonych do miejskiej sieci wodociągowej. Jest to kontynuacja i
rozwinięcie projektu zgłoszonego w poprzedniej edycji budżetu w
Śródmieściu. Cel tegoroczny: objęcie siecią poidełek całej Warszawy
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11760" target="_blank"><b> 1264 - Budowa brakującego odcinka chodnika przy rondzie Widawska/Księcia
Bolesława
</b></a><br />
Projekt zakłada budowę części odcinka chodnika na terenie starych płyt
lotniskowych oraz obniżenie istniejącego krawężnika (tylko na terenie
działki nr 9 z obrębu: 60805).
<br />


#Obszar 2: Boernerowo, Fort Radiowo, Groty, Górce

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9966" target="_blank"><b>216 - Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu
303
</b></a><br />
Projekt zakłada budowę około 200 metrów chodnika o szerokości dwóch metrów
po północnej stronie ulicy Dywizjonu 303 pomiędzy adresem Dywizjonu 303 nr
123A a przystankiem tramwajowym Dywizjonu 303 linii 20 razem z przejściem
dla pieszych o szerokości 3,5 metra po jego zachodniej stronie i
połączeniem z ulicą Zeusa.
<br />


<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9975" target="_blank"><b> 222 - Rowerowe połączenie ulic Bolkowskiej z Górczewską przy Lidlu i jego
parkingiem
</b></a><br />
Projekt zakłada wyprostowanie istniejącego chodnika pomiędzy ulicą
Górczewską a jej starym odcinkiem przy ulicy Bolkowskiej obok sklepu Lidl,
dzięki czemu możliwa będzie budowa drogi dla rowerów o szerokości dwóch
metrów w jego obecnym położeniu wraz z łącznikiem na pobliski parking.
<br />


<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10876" target="_blank"><b> 609 - Ścieżka rowerowa wzdłuż Kaliskiego (1) &#8211; 280 m, od Archimedesa do
Biblioteki Głównej WAT
</b></a><br />
Budowa 280 m asfaltowej ścieżki rowerowej od ul. Archimedesa do Biblioteki
Głównej WAT na pasie trawy wzdłuż torów. Będzie to kontynuacja
zwycięskiego projektu z zeszłego roku &#8211; ścieżki od pętli Stare Bemowo do
ul. Archimedesa.
<br />


<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10878" target="_blank"><b> 612 - Remont chodnika wzdłuż Kaliskiego (2) &#8211; 280 m, od Archimedesa do
Biblioteki Głównej WAT
</b></a><br />
Remont starego chodnika 280 m na płyty kwadratowe i poszerzenie go do 2,5
m, od Archimedesa do Biblioteki Głównej WAT na pasie trawy wzdłuż torów.
<br />


<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11936" target="_blank"><b> 1415 - Bezpiecznie pieszo i rowerem do szkoły na Boernerowie
</b></a><br />
Projekt przewiduje:
1) Montaż szykan (przewężeń) wzdłuż ul. Westerplatte na odcinku ul.
Kunickiego &#8211; ul. Dostępnej,
2) Dopuszczenie ruchu rowerowego &#8222;pod prąd&#8221; na ulicach Natalii i
Grotowskiej (na całej długości),
3) Montaż słupków bądź płotków uniemożliwiających parkowanie na trawniku
wzdłuż ul. Kaliskiego na wysokości ul. Kutrzeby.
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10952" target="_blank"><b>1681 - Ratujmy nasze trawniki &#8211; chodnik i nowe nasadzenia wzdłuż ul. Kartezjusza
</b></a><br />
Projekt zakłada budowę chodnika wzdłuż ul. Kartezjusza oraz nowe
nasadzenia krzewów wzdłuż ulicy przy zniszczonym terenie zielonym. Z
powodu otwarcia szkoły przy ul. Kaliskiego 29A wszystkie okalające ją
trawniki są obecnie rozjeżdżane przez samochody. Ciąg kwitnących krzewów
oraz dobudowanie brakującego odcinka chodnika wprowadzi ład i zapobiegnie
dalszemu tratowaniu zieleni.
<br />


#Obszar 3: Chrzanów, Jelonki Północne, Jelonki Południowe

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9970" target="_blank"><b> 220 - Kontraruch rowerowy na ulicach Jelonek
</b></a><br />
Projekt zakłada dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd na
jednokierunkowych częściach ulic Kossutha, Siemiatyckiej, Drzeworytników,
Tkaczy, Puszczy Solskiej, Sucharskiego, Synów Pułku, Fortuny. Na ulicach
Kossutha, Siemiatyckiej, Tkaczy i Fortuny zostałaby również wprowadzona
strefa ograniczenia prędkości do 30 km/h (na pozostałych ulicach już taka
funkcjonuje lub jest tam strefa zamieszkania &#8211; ul. Drzeworytników).
<br />


<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9972" target="_blank"><b> 221 - Uzupełnienie i remont chodnika na ulicach Kossutha i Klemensiewicza
</b></a><br />
Projekt zakłada: budowę 70 metrów chodnika o szerokości 2,5 metra przy ul.
Kossutha pomiędzy parkingiem przy przychodni przy ul. Czumy a parkingiem
społecznym nr 2 z wyniesionym przejściem dla pieszych, przebudowę około
100 metrów chodnika i dwóch zatok postojowych przy ul. Kossutha na
wysokości numeru 12, budowę 40 metrów chodnika o szerokości 1,5 metra przy
ul. Klemensiewicza pomiędzy ul. Kossutha a ul. Górczewską.
<br />


<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9977" target="_blank"><b> 224 - Poprawa warunków ruchu pieszych i rowerzystów na Powstańców Śląskich
</b></a><br />
Projekt zakłada budowę krótkich fragmentów chodników, dróg dla rowerów,
ciągów pieszo-rowerowych, ustawienia słupków blokujących i zabezpieczenie
części trawników barierą trawnikową po zachodniej oraz wschodniej stronie
ulicy Powstańców Śląskich pomiędzy ulicą Górczewską a ulicą Szczotkarską.
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10429" target="_blank"><b> 581 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie ul. Świetlików
</b></a><br />
Projekt polega na wyniesieniu tarczy skrzyżowania ul.
Świetlików/Sucharskiego/ul. Puszczy Solskiej, wraz z przejściami dla
pieszych, powyżej poziomu jezdni ulicy Świetlików, z ograniczeniem
prędkości w obrębie skrzyżowania do 30 km/h.
<br />


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.