Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu partycypacyjnegoobywatelskiego na rok 2020 - Bielany
$k=budzet partycypacyjny, bielany, sciezkiścieżki
$a=Jola Saratowicz
$d=2019.09.06
$z=0
$o=
$b=

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16755><b>38 - Zielone podwórko ul. Wrzeciono 7/Przytyk 3</b></a><br />Projekt zakłada stworzenie estetycznej i wygodnej przestrzeni dla mieszkańców na podwórku między blokami. Swoim zakresem obejmie odnowienie trawników w pobliżu bloków, zlikwidowanie niebezpiecznego i uszkodzonego asfaltu, jak również modernizację ciągu pieszego, budowę chodnika prowadzącego przez podwórko. Do tego prace rekultywacyjne, w tym posianie trawy, nasadzenia drzew oraz krzewów niskopiennych (ok. 500 sztuk) wraz z wymianą ziemi.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/17360><b>177 - Zielone podwórko ul. Wrzeciono 7/Przytyk 3</b></a><br />Projekt zakłada odnowienie trawników w pobliżu bloków, zlikwidowanie uszkodzonego asfaltu, modernizacja ciągów pieszych, budowę chodnika oraz prace rekultywacyjne - posianie trawy, nasadzenia drzew oraz krzewów niskopiennych (ok. 500 sztuk) wraz z wymianą ziemi. Powstała przestrzeń będzie stanowiła estetyczną, wygodną i zieloną oazę spokoju, miejsce sąsiedzkich spotkań i odpoczynku.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/17360><b>576 - Automatyczny skup plastikowych butelek</b></a><br />Projekt polega na postawieniu maszyny, która odbiera plastikowe butelki, prasuje je i magazynuje. Proponuję by postawić go przy studni wody oligoceńskiej, od strony ul. Gąbińskiej.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18339><b>606 - Zdążyć przed piłą. Przedłużamy życie najcenniejszych drzew bielańskich</b></a><br />Celem projektu jest otoczenie specjalistyczną opieką 100 najbardziej potrzebujących drzew w bielańskich parkach. Fachowa pomoc dendrologów i arborystów wpłynie na poprawę żywotności drzew i ich warunków siedliskowych, pozwoli uniknąć wycinki albo ją opóźnić.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/17374><b>683 - Wymiana chodnika w lasku w Parku Olszyna</b></a><br />Wymiana uszkodzonego chodnika jest konieczne ze względu na nierówność nawierzchni i liczne ubytki, które stwarzają zagrożenie dla użytkowników. Projekt polega na usunięciu i utylizacji nawierzchni asfaltowej, gruzu oraz nabrzeży chodnika, a następnie wykonanie chodnika w technologii mineralnej- przepuszczalnej, natomiast w pobliżu rosnących drzew w technologii chodnika podwieszanego - pomostów.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18662><b>802 - Nowe ławki i kosze na śmieci wzdłuż ulicy Conrada</b></a><br />Chodnik wzdłuż ulicy Conrada pełni często rolę deptaka spacerowego. Jest to główna arteria Chomiczówki. Projekt zakłada montaż 10 koszy na śmieci oraz 32 ławek warszawskich wzdłuż tej ulicy.

<a
href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18611><b>1902 - Remont ścieżki rowerowej - Kasprowicza</b></a><br />/>Projekt ma na celu wymianę nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki brukowej na asfalt. Dodatkowo wyremontowany zostanie chodnik.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/19680><b>2078 - Zagospodarowanie terenu zielonego wokół bloku przy skrzyżowaniu ulic Jarzębskiego i Magiera</b></a><br />Projekt przewiduje nasadzenia drzew i krzewów oraz posianie trawy, w taki sposób, aby tworzyło to spójną całość. Od strony podwórka należy posadzić magnolie o obw. 16 - 18 cm oraz krzewy. Od strony ulicy Jarzębskiego i Magiera należy nasadzić derenie, pęcherznice, róże lub irgi. Dodatkowo należy doświetlić teren zielony poprzez zamontowanie opraw oświetleniowych LED zasilanych z panela fotowoltaicznego z załączonym czujnikiem zmierzchu. Projekt przewiduje wygrodzenie zieleni od strony jezdni ul. Jarzębskiego oraz od strony altany śmietnikowej.Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.