Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2019 - Wola
$k=budzet partycypacyjny, wola, zielen, piesi
$a=Robert Buciak
$d=2019.09.03
$z=0
$o=
$b=

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16629?user=><b>384 - Zieleń i cień na wolskich placach zabaw</b></a><br />/>Projekt polega na nasadzeniu 36 dużych drzew przy obecnie niezacienionych placach zabaw dla dzieci uzupełnione o budki dla ptaków i owadów.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16632?user=><b>385 - Mała retencja wody deszczowej do podlewania zieleni miejskiej w okresach suszy</b></a><br />/>Instalacja 3 zbiorników retencyjnych na wodę deszczową przy rynnach budynków publicznych. Zgromadzona woda posłuży do podlewania zieleni otaczającej wybrane budynki publiczne.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16862?user=><b>817 - Nowe przejście dla pieszych na Odolanach</b></a><br />/>Projekt polega na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. J. Sowińskiego, w połowie długości pomiędzy ul. Wolską, a ul. Jana Kazimierza.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18731?user=><b>847 - Więcej drzew na Młynowie II</b></a><br />/>Projekt zakłada posadzenie 51 drzew wzdłuż ul. Jana Ostroroga (od strony wschodniej) na północnym Młynowie. Jest to teren w otaczający mur Cmentarza Powązkowskiego. W chwili obecnej to praktycznie pustynia z bardzo szerokim chodnikiem i z brakiem jakichkolwiek drzew, dodatkowo rozjeżdżana przez parkujące i jeżdżące po chodniku samochody.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/17990?user=><b>871 - Bezpieczniej przed przejściami - podpórki dla rowerzystów</b></a><br />/>Projekt zakłada montaż 7 podpórek rowerowych w obrębie skrzyżowań i przed przejściami przez ulicę z sygnalizacją świetlną w obrębie Woli.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/19367?user=><b>1579 - Zazieleńmy Odolany</b></a><br />/>Nasadzenia 400 szt. krzewów liściastych i iglastych.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/19375?user=><b>1589 - Budujemy nowy park na Woli! Rejon Człuchowska-Szulborska</b></a><br />/>Projekt zakłada wykonanie kolejnych elementów powiększających nowopowstały park o powierzchnię około 2000 m2:
1. wyrównanie terenu i stworzenie trawnika na powierzchni co najmniej 2000 m.kw.
2. nasadzenie 15 nowych drzew o obwodzie pnia co najmniej 30 cm
3. utworzenie czterech klombów, każdy o powierzchni ok. 50 m.kw., z nasadzeniami krzewów ozdobnych i bylin
4. instalacja 8 ławek z oparciem
5. ustawienie 6 koszy na śmieci
6. usunięcie nawierzchni betonowej


<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/19083?user=><b>1784 - Nasadzenie brakujących drzew na Połczyńskiej i Wolskiej</b></a><br />/>Projekt zakłada posadzenie ok. 60 drzew wzdłuż ul. Wolskiej i Połczyńskiej (od strony południowej) na wolskich Odolanach. Drzewa powinny zostać posadzone pomiędzy jezdnią a wybudowaną niedawno ścieżką rowerową. Nasadzenie ma uzupełnić istniejącą obecnie lukę w drzewostanie (na odcinku o długości ok 700 m) rozciągającą się od rosnących już platanów od skrzyżowania z ulicą Sowińskiego aż do wiaduktu kolejowego.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16850?user=><b>1848 - Krzewy chroniące przed hałasem i spalinami w Parku Powstańców Warszawy</b></a><br />/>Projekt zakłada nasadzenie krzewów w parku Powstańców Warszawy wzdłuż ulicy Wolskiej. W tej chwili na łączce od strony Wolskiej usytuowane są drewniane leżaki, niestety ich wykorzystanie bardzo ogranicza bliskie sąsiedztwo ulicy i torów tramwajowych. Piknik na takiej łące też nie jest ani przyjemy. Krzewy pozwolą ograniczyć hałas, napływ spalin i kurzu do parku. W parku bawi się też mnóstwo dzieci, a taka naturalna izolacja od torowiska znacznie poprawi bezpieczeństwo.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16576?user=><b>1957 - Stojaki rowerowe na Kole</b></a><br />/>Projekt zakłada postawienie 4 kompleksów stojaków rowerowych U-kształtnych, każdy po 5 stojaków.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16579?user=><b>1964 - Przejście dla pieszych na Księcia Janusza</b></a><br />/>Projekt zakłada ułatwienie możliwości przejścia pieszych przez ul. Księcia Janusza przy skrzyżowaniu z ul. D. Siedzikówny "Inki". Przejście to znalazło by się po południowej stronie, byłoby ono tzw. przejściem sugerowanym &#8211; wykonanie pełnej infrastruktury (rampa oraz płytki z wypustkami) bez oznakowania poziomego i pionowego oraz wykluczenie możliwości parkowania na wysokości &#8222;sugerowanego przejścia&#8221;.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/19099?user=><b>1973 - Wygodniej i bezpieczniej dla pieszych na Żytniej</b></a><br />Projekt polega na:
1. Likwidacji fragmentów zatok znajdujących się mniej niż 10 metrów przed przejściem dla pieszych przy skrzyżowaniu ze Skwerem Wyszyńskiego (likwidacji ulegną 3 miejsca postojowe) i ustawieniu w ich miejsce donic z kwiatami
2. Uniemożliwieniu nielegalnego parkowania na chodniku przy przystanku tramwajowym przy ul. Okopowej po północnej stronie ul. Żytniej
3. Wyznaczeniu przejścia dla pieszych po zachodniej pomiędzy wlotami skrzyżowania z ul. Syreny
4. Wyznaczeniu przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Sokołowską wraz z zabezpieczeniem przed parkowaniem w jego sąsiedztwie

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16592?user=><b>1981 - Kwietniki na głównych ulicach Koła</b></a><br />Projekt zakłada ustawienie 17 kwietników przy arteriach komunikacyjnych na Kole.
- w rejonie skrzyżowania ulic Księcia Janusza/Obozowa &#8211; 3 szt.
- w rejonie skrzyżowania ulic Obozowa/Dalibora/Ciołka &#8211; 8 szt.
- w rejonie skrzyżowania ulic Deotymy/Obozowa &#8211; 2 szt.
- w rejonie skrzyżowania ulic Deotymy/Brożka &#8211; 2 szt.
- w rejonie ul. Księcia Janusza 42 &#8211; 2 szt.


<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/19099?user=><b>1973 - Wygodniej i bezpieczniej dla pieszych na Żytniej</b></a><br />

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16592?user=><b>1981 - Kwietniki na głównych ulicach Koła</b></a><br />


Zmiany oczekujace na akceptacje

$h=Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 20192020 - Wola
$k=budzet partycypacyjny, wola, zielen, piesi
$a=Robert Buciak
$d=2019.09.03
$z=0
$o=
$b=

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16629?user=><b>384 - Zieleń i cień na wolskich placach zabaw</b></a><br />Projekt polega na nasadzeniu 36 dużych drzew przy obecnie niezacienionych placach zabaw dla dzieci uzupełnione o budki dla ptaków i owadów.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16632?user=><b>385 - Mała retencja wody deszczowej do podlewania zieleni miejskiej w okresach suszy</b></a><br />Instalacja 3 zbiorników retencyjnych na wodę deszczową przy rynnach budynków publicznych. Zgromadzona woda posłuży do podlewania zieleni otaczającej wybrane budynki publiczne.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16862?user=><b>817 - Nowe przejście dla pieszych na Odolanach</b></a><br />Projekt polega na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. J. Sowińskiego, w połowie długości pomiędzy ul. Wolską, a ul. Jana Kazimierza.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18731?user=><b>847 - Więcej drzew na Młynowie II</b></a><br />Projekt zakłada posadzenie 51 drzew wzdłuż ul. Jana Ostroroga (od strony wschodniej) na północnym Młynowie. Jest to teren w otaczający mur Cmentarza Powązkowskiego. W chwili obecnej to praktycznie pustynia z bardzo szerokim chodnikiem i z brakiem jakichkolwiek drzew, dodatkowo rozjeżdżana przez parkujące i jeżdżące po chodniku samochody.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/17990?user=><b>871 - Bezpieczniej przed przejściami - podpórki dla rowerzystów</b></a><br />Projekt zakłada montaż 7 podpórek rowerowych w obrębie skrzyżowań i przed przejściami przez ulicę z sygnalizacją świetlną w obrębie Woli.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/19367?user=><b>1579 - Zazieleńmy Odolany</b></a><br />Nasadzenia 400 szt. krzewów liściastych i iglastych.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/19375?user=><b>1589 - Budujemy nowy park na Woli! Rejon Człuchowska-Szulborska</b></a><br />Projekt zakłada wykonanie kolejnych elementów powiększających nowopowstały park o powierzchnię około 2000 m2:
1. wyrównanie terenu i stworzenie trawnika na powierzchni co najmniej 2000 m.kw.
2. nasadzenie 15 nowych drzew o obwodzie pnia co najmniej 30 cm
3. utworzenie czterech klombów, każdy o powierzchni ok. 50 m.kw., z nasadzeniami krzewów ozdobnych i bylin
4. instalacja 8 ławek z oparciem
5. ustawienie 6 koszy na śmieci
6. usunięcie nawierzchni betonowej

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/19083?user=><b>1784 - Nasadzenie brakujących drzew na Połczyńskiej i Wolskiej</b></a><br />Projekt zakłada posadzenie ok. 60 drzew wzdłuż ul. Wolskiej i Połczyńskiej (od strony południowej) na wolskich Odolanach. Drzewa powinny zostać posadzone pomiędzy jezdnią a wybudowaną niedawno ścieżką rowerową. Nasadzenie ma uzupełnić istniejącą obecnie lukę w drzewostanie (na odcinku o długości ok 700 m) rozciągającą się od rosnących już platanów od skrzyżowania z ulicą Sowińskiego aż do wiaduktu kolejowego.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16850?user=><b>1848 - Krzewy chroniące przed hałasem i spalinami w Parku Powstańców Warszawy</b></a><br />Projekt zakłada nasadzenie krzewów w parku Powstańców Warszawy wzdłuż ulicy Wolskiej. W tej chwili na łączce od strony Wolskiej usytuowane są drewniane leżaki, niestety ich wykorzystanie bardzo ogranicza bliskie sąsiedztwo ulicy i torów tramwajowych. Piknik na takiej łące też nie jest ani przyjemy. Krzewy pozwolą ograniczyć hałas, napływ spalin i kurzu do parku. W parku bawi się też mnóstwo dzieci, a taka naturalna izolacja od torowiska znacznie poprawi bezpieczeństwo.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16576?user=><b>1957 - Stojaki rowerowe na Kole</b></a><br />Projekt zakłada postawienie 4 kompleksów stojaków rowerowych U-kształtnych, każdy po 5 stojaków.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16579?user=><b>1964 - Przejście dla pieszych na Księcia Janusza</b></a><br />Projekt zakłada ułatwienie możliwości przejścia pieszych przez ul. Księcia Janusza przy skrzyżowaniu z ul. D. Siedzikówny "Inki". Przejście to znalazło by się po południowej stronie, byłoby ono tzw. przejściem sugerowanym &#8211; wykonanie pełnej infrastruktury (rampa oraz płytki z wypustkami) bez oznakowania poziomego i pionowego oraz wykluczenie możliwości parkowania na wysokości &#8222;sugerowanego przejścia&#8221;.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/19099?user=><b>1973 - Wygodniej i bezpieczniej dla pieszych na Żytniej</b></a><br />Projekt polega na:
1. Likwidacji fragmentów zatok znajdujących się mniej niż 10 metrów przed przejściem dla pieszych przy skrzyżowaniu ze Skwerem Wyszyńskiego (likwidacji ulegną 3 miejsca postojowe) i ustawieniu w ich miejsce donic z kwiatami
2. Uniemożliwieniu nielegalnego parkowania na chodniku przy przystanku tramwajowym przy ul. Okopowej po północnej stronie ul. Żytniej
3. Wyznaczeniu przejścia dla pieszych po zachodniej pomiędzy wlotami skrzyżowania z ul. Syreny
4. Wyznaczeniu przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Sokołowską wraz z zabezpieczeniem przed parkowaniem w jego sąsiedztwie

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16592?user=><b>1981 - Kwietniki na głównych ulicach Koła</b></a><br />Projekt zakłada ustawienie 17 kwietników przy arteriach komunikacyjnych na Kole.
- w rejonie skrzyżowania ulic Księcia Janusza/Obozowa &#8211; 3 szt.
- w rejonie skrzyżowania ulic Obozowa/Dalibora/Ciołka &#8211; 8 szt.
- w rejonie skrzyżowania ulic Deotymy/Obozowa &#8211; 2 szt.
- w rejonie skrzyżowania ulic Deotymy/Brożka &#8211; 2 szt.
- w rejonie ul. Księcia Janusza 42 &#8211; 2 szt.