Zmiany wprowadzone

$h=ROP a sprawa butelek zwrotnych
$k=opakowania, odpady, kraj, pisma
$a=Maciej Sulmicki
$d=2020.01.21
$z=0
$o=
$b=

butelki_2_wody_0711.jpg
Od kilku latdłuższego czasu staramy się o przywrócenie przynajmniej minimalnych standardów w zakresie opakowań zwrotnych [[butelki_ustawa-16c]]. Najbardziej rzeczowej odpowiedzi udzieliło póki co Ministerstwo Środowisko, odnosząc się do prac nad nowym systemem Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) za odpady. Wiele kwestii pozostaje jednak niejasnych, a sytuacja bieżąca nie ulega poprawie. Poniżej nasze najnowsze pismo w sprawie.

#Pismo ZM-20-0723-04-MS

Do Ministra Klimatu.

W zeszłym roku pisałem do Pana poprzednika z prośbą o podjęcie działań naprawczych
w zakresie rosnącej lawinowo produkcji odpadów poprzez naprawienie przepisów w zakresie
opakowań zwrotnych, które zostały zlikwidowane wraz przyjęciem w 2013 r. ustawy
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Obecnie brakuje jakichkolwiek
przepisów prawa, które obligowałyby do przyjmowania opakowań zwrotnych i wypłacania
pobieranych za nie kaucji, zaś „anarchia paragonowa” polegająca na odmawianiu
przyjmowania butelek przez sklepy bez stosownych paragonów skutkuje wyrzucaniem
opakowań zwrotnych do śmieci.

Otrzymałem obszerną odpowiedź, za którą dziękuję, jednak zabrakło w niej
jednoznacznego stanowiska ministerstwa i harmonogramu dalszych działań. W związku z tym,
proszę o informację:

- czy w systemie wprowadzanym wraz z Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta
wymagane będzie przyjmowanie przez sklepy wszystkich opakowań zwrotnych, czy tylko
produktów danego producenta bądź tylko tych modeli, które aktualnie są w ofercie sklepu?

- czy w systemie wprowadzanym wraz z Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta
opłata na rzecz NFOŚiGW wnoszona wraz z wprowadzaniem do obrotu opakowań
jednorazowych zostanie wyszczególniona w sposób widoczny dla konsumenta (np. jako kaucja
bezzwrotna), tak by pełniła one funkcję edukacyjną, uświadamiającą o rzeczywistych kosztach
gospodarki odpadami opakowaniowymi?

- czy w systemie wprowadzanym wraz z Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta
przywrócony zostanie obowiązek posiadania przez sklepy w ofercie produktów
w opakowaniach zwrotnych?

- czy w systemie wprowadzanym wraz z Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta
wprowadzony zostanie obowiązek oferowania produktów w opakowaniach zwrotnych przez
producentów, tak by np. wszystkie marki piwa dostępne były w butelkach zwrotnych? (Obecnie
nawet w przypadku produktów tej samej firmy, tylko niektóre marki dostępne są w butelkach
zwrotnych.)

- czy w systemie wprowadzanym wraz z Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta
wprowadzony zostanie system ustandaryzowania opakowań, tak by ułatwić ich wielokrotne
wykorzystywanie przez różnych producentów?

- czy system wprowadzany wraz z Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta będzie
wprowadzał obowiązku lub mechanizmy skłaniające do przywrócenia stosowania opakowań
zwrotnych w innych kategoriach produktów niż piwo (np. przywrócenie butelek zwrotnych na
napoje gazowane typu Coca-Cola, wody mineralne itp.)? Jeśli tak, jakie będą to rozwiązania?

- czy system wprowadzany wraz z Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta będzie
obejmował kary za osiągnięcie niższego poziomu zbiórki niż przewidziany? Jeśli tak, kto będzie
ją ponosił? Czy planowane jest wdrożenie systemu np. według modelu skandynawskiego, gdzie
producenci muszą uiszczać opłatę (w wysokości ok. 50 eurocentów) za każde niezebrane
opakowanie poniżej określonego poziomu (w przypadku państw skandynawskich jest to 95%)?

- kiedy planowane jest wdrożenie ROP?

- czy do czasu wypracowania ostatecznej formy ROP zostanie przywrócony obowiązek
przyjmowania przez sklepy opakowań zwrotnych, które posiadają w ofercie, i zwrotu kaucji bez
konieczności okazywania paragonu?

Odnośnie ostatniego punktu, zwracam uwagę, iż zgodnie z hierarchią gospodarki
odpadami ujętą w polskim prawie, priorytetowym działaniem powinno być zapobieganie
powstawaniu odpadów, a dopiero w kolejnym etapie ewentualne ich przetwarzanie.
Wielokrotne wykorzystywanie opakowań zwrotnych pozwala zaś ograniczyć powstawanie
odpadów, utrzymując opakowania w cyklu produkcyjno-konsumenckim, bez konieczności ich
przetwarzania jako surowców wtórnych. Im wcześniej zostaną wdrożone rozwiązania w tym
względzie, tym większe przyniosą korzyści. W związku z tym, w przypadku planowanych
dłuższych prac nad ROP, zdecydowanie wskazane jest wdrożenie sprawdzonych rozwiązań
tymczasowych w postaci uzdrowienia istniejącego systemu kaucyjnego.


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.