Zmiany wprowadzone

$h=Raport o przestrzeni publicznej nominowany do Nagrody im. Regulskiego
$k=o_nas, srn.aktualności$k=o nas, srn.aktualności, raporty
$a=Maciej Sulmicki
$d=2016.11.08
$z=
$o=
$b=

kongres_ob-16b-1.jpg
W sobotę 5 listopada w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbył się XI Kongres Obywatelski. W ramach konferencji ogłoszono laureatów Nagrody im. Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w latach 2010-2015. Nagrody w kategoriach <q>Idea</q>, <q>Realizacja dzieła</q>, <q>Wiedza i upowszechnianie</q> oraz <q>Aktywność obywatelska</q> przyznaje Towarzystwo Urbanistów Polskich oraz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Kapituła nagrody dokonała wyboru laureatów oraz nominowanych.

kongres_ob-16b-2.jpg
W kategorii <q>Wiedza i upowszechnianie</q> nominację otrzymał nasz raport nt. przestrzeni publicznej w Warszawie [[raport_mdl-15c-3]].

15c-przestrzen-raport-1.jpg
Cieszymy się tym bardziej, że dyskusja na Kongresie Obywatelskim w ramach panelu <q>Rewitalizacja naszych miast</q> potwierdziła słuszność przedstawionych w nim tez.

Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.