Zmiany wprowadzone

$h=Brudy wychodzą na wierzch w Boguszkowie
$k=$k=odpady, mazowsze
$a=Józef Chodań
$d=..
$z=100
$d=2017.02.28
$z=

$o=
$b=

odpady, mazowsze


boguszkow-172-5.jpg
Zielone Mazowsze postanowiło zainteresować się składowaniem popiołów (odpadów - kod 10 01 80) na publicznych i prywatnych działkach w południowomazowieckiej wsi Boguszków (gmina Magnuszew, powiat kozienicki).

Boguszków objęty jest ochroną wynikającą z położenia w Obszarze Natura 2000 oraz w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki.

boguszkow-172-1.jpg
Bulwersującym przykładem skutków składowania popiołów w tej miejscowości jest degradacja działki nr ew. 337 (pow. 2,5 tys. m³), która była miejscem schronienia i wylęgu ptaków.

boguszkow-172-4.jpg
Wycięto rosnące na tej działce 25-40 letnie drzewa oraz niską roślinność, wydobyto ziemię i zeskładowano 2400 ton popiołów - odpadów.

boguszkow-172-3.jpg
Ze wstępnych ustaleń wynika, że wytwórcą tych odpadów jest ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o z Kozienic. Wiele wskazuje też na to, że grupa nieodpowiedzialnych osób wymyśliła sobie biznes polegający na "składowaniu popiołów".

boguszkow-172-2.jpg
Interes ten polega na tym, że elektrownia płaci za każdą tonę odebranych popiołów. Aby zwiększyć zysk, zamiast zagospodarować odpady legalnie, składuje się je nielegalnie w miejscach do tego nie przeznaczonych i przysypuje cienką warstwą ziemi. W gminie Magnuszew znaleziono już szereg miejsc takiego składowania odpadów (popiołów).

Najbardziej zadziwiająca jest postawa władz gminy, gdzie wójt już od dwóch lat prowadzi postępowanie administracyjne i uchyla się od wydania decyzji ws. usunięcia odpadów z działek w Boguszkowie. Nie pomogły nawet postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, w których kilkakrotnie stwierdzano jego bezczynność w sprawie i wyznaczano dodatkowe terminy na załatwienie sprawy.

Zielone Mazowsze, realizując cele statusowe, 20 grudnia 2016 r. wystąpiło z wnioskiem do Wójta Gminy Magnuszew, Pana Marka Drapały, o włączenie na prawach strony do toczącego się postępowania administracyjnego. Jednak wójt odmówił. Nie poddajemy się i zamierzamy sprawą zainteresować się głębiej.



Zmiany oczekujace na akceptacje

$h=Brudy wychodzą na wierzch w Boguszkowie
$k=odpady, mazowsze
$a=Józef Chodań
$d=2017.02.28
$z=
$o=
$b=

boguszkow-172-5.jpg
Zielone Mazowsze postanowiło zainteresować się składowaniem popiołów (odpadów - kod 10 01 80) na publicznych i prywatnych działkach w południowomazowieckiej wsi Boguszków (gmina Magnuszew, powiat kozienicki).

Boguszków objęty jest ochroną wynikającą z położenia w Obszarze Natura 2000 oraz w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki.

boguszkow-172-1.jpg
Bulwersującym przykładem skutków składowania popiołów w tej miejscowości jest degradacja działki nr ew. 337 (pow. 2,5 tys. m³), która była miejscem schronienia i wylęgu ptaków.

boguszkow-172-4.jpg
Wycięto rosnące na tej działce 25-40 letnie drzewa oraz niską roślinność, wydobyto ziemię i zeskładowano 2400 ton popiołów - odpadów.

boguszkow-172-3.jpg
Ze wstępnych ustaleń wynika, że wytwórcą tych odpadów jest ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o z Kozienic. Wiele wskazuje też na to, że grupa nieodpowiedzialnych osób wymyśliła sobie biznes polegający na "składowaniu popiołów".

boguszkow-172-2.jpg
Interes ten polega na tym, że elektrownia płaci za każdą tonę odebranych popiołów. Aby zwiększyć zysk, zamiast zagospodarować odpady legalnie, składuje się je nielegalnie w miejscach do tego nie przeznaczonych i przysypuje cienką warstwą ziemi. W gminie Magnuszew znaleziono już szereg miejsc takiego składowania odpadów (popiołów).

Najbardziej zadziwiająca jest postawa władz gminy, gdzie wójt już od dwóch lat prowadzi postępowanie administracyjne i uchyla się od wydania decyzji ws. usunięcia odpadów z działek w Boguszkowie. Nie pomogły nawet postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, w których kilkakrotnie stwierdzano jego bezczynność w sprawie i wyznaczano dodatkowe terminy na załatwienie sprawy.

Zielone Mazowsze, realizując cele statusowe, 20 grudnia 2016 r. wystąpiło z wnioskiem do Wójta Gminy Magnuszew, Pana Marka Drapały, o włączenie na prawach strony do toczącego się postępowania administracyjnego. Jednak wójt odmówił. Nie poddajemy się i zamierzamy sprawą zainteresować się głębiej.